Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Tweede kamer. In de heden gehouden zitting is de heer Havelaac beëedigd. ... arbeiderspartij bg de aanstaande verkiezingen verhindert, of althans slechts gedeelteljjk zal doen plaats vinden. Ook het arbeiders-vraagstuk roerde de heer Gladstone Zaterdag aan in zgn tweede redevoering, doch hg