Krantenbank Zeeland

HomeSearch

68.840 resultaten gevonden

| Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | pagina 5

gen 'een vlammend protest' te laten horen, naar het voorbeeld van koningin Wilhelmina deed tijdens de Tweede Wereldoorlog. ... Het wemelde van de christe lijke (lees protestante) en katholieke sportclubs. Belangrijk onderscheid was dat de eerste doorgaans niet op zondag en de tweede juist wél op de Dag des Heeren sport

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Het lezen van Leven Lot van Vasili Grossman maakte een verpletterende indruk op mij. Na dit boek over de ver schrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Stalinterreur in Rusland duurde het zeker ... legt ondertussen de passie voor zijn beroep uit. ,,Mijn werk is mijn tweede thuis, zeker als mijn kinderen er niet zijn. Sport is mijn leven. Laatst vroeg iemand of ik al aan vakantie toe was. 'Nee

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 54

De laatste keer dat een Nederlandse baansprin- ter goud won op de Olympische Spelen, liepen er nog brontosaurussen over de baan. Nog vóór de Tweede Wereldoorlog was het, in 1936. Arie van Vliet was ... de beste. Daarna: niemand. Hoe vaak de vrouwen (Van Moorsel, Vos, Ligtlee) ook het goede voorbeeld gaven: de mannen pisten er keer op keer naast. Tweede en derde plekken, maar nooit een olympische

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Nóóit meer Srebrenica, zei de wereld na de genocide op zevenduizend moslimmannen in 1995. ... de massamoord op een volk. Onlangs erkende de Tweede Kamer dat het lot van de jezidi's in Irak inderdaad genocide is geweest. Maar hoe nu verder?

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

het fascisme en nationaal-socialisme was Bella Ciao in de Tweede Wereldoorlog al populair. In huize De Frel is er bij dit liedje overigens geen enkele associatie met dat verleden. Sterker nog, we ... den Hil uit Goes. Sinds ze Tweede Kamerlid is voor de VVD wordt ze regelmatig herkend op straat.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

zomaar zou uitkiezen voor een stedentrip, maar waar je toch een prima tijd kunt beleven. In het rustige, aangename centrum rond de grote en stokoude dom, die de Tweede Wereldoorlog overleefde ... veerde zitplaats - wagon 33, stoel 92 - wordt het eerste traject van deze reis keurig weergegeven op een display. Utrecht - Keulen, tweede klas, aan het raam. Het reisje langs de Rijn, we kennen het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

De dood van achtduizend Bos nische moslims na de val van Srebrenica is de enige erkende genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Ne derlandse VN-bataljon Dutch- bat was niet opgewassen ... Tweede Kamer. Een week waarin het zonnetje heerlijk schijnt en we gaan geloven en zullen zingen dat die mooie zomer nog lang niet voorbij is. Dat dichten we maar, Gerard Cox.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

Een deel van de expositie Schouwen-Duiveland Bevrijd! krijgt een permanente plek in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. De afloop van de Tweede Wereldoorlog in het noordelijkste deel van Zeeland is ... Het aantal ooggetuigen uit de Tweede Wereld- jorlog neemt snel af. Daarom maakte filmmaker Tjeerd Muller in opdracht van de VMSD een documentaire met ooggetuigenverslagen. ,,Niemand kan het verhaal

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 60

Het aantal ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog neemt snel af. Daarom maakte filmmaker Tjeerd Muller in opdracht van de VMSD een documentaire met ooggetuigenverslagen. ,,Niemand kan het verhaal ... De afloop van de Tweede Wereld oorlog in het noordelijkste deel van Zeeland vormt een nog ont brekende schakel in die presenta tie. Anders dan de rest van de pro vincie na de Slag om de Schelde in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

van het CJO geweest dat Neder landse musea of andere instellin gen op geen enkele wijze zouden mogen profiteren van de moord op 6 miljoen Joden en hun beroving tijdens de Tweede Wereldoorlog'', stelt de ... Nederland gaat weer structureel onderzoek doen naar de her komst van tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofde kunst die in bezit was van Joodse ei genaren.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Ga maar rustig slapen, Zeeland. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie houdt de wacht. Ja, er ligt dertig miljoen kilo aan bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem van de ... naar de Tweede Kamer gestuurd. Haar brief staat vol onzekerheden. 'Naar schatting' ligt 99 pro cent onder een laag slib. 'Het is niet mogelijk' te vertellen hoe die munitie eruitziet. 'Het is echter niet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Frans de Looff vond het niet moeilijk om Tom Moorthamer, Jara Malcorps en Pepijn van Ooijen (vlnr) zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog te vertellen. ,,Ik praat er vaak over. Zodat we niet ver ... Zijn opa heeft de Tweede Wereld oorlog ook meegemaakt, maar wilde er nooit over vertellen. Daarom vond Jara Malcorps (11) het zo indrukwekkend om met twee klasgenoten een uur te mogen praten met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

De Slag om de Schelde vertelt het verhaal van de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op Ne derlands grondgebied. Die vond plaats in het najaar van 1944 in Zeeland, toen de nazi's de zeearm ... per zaal worden toegelaten, is De Slag om de Schelde de tweede film die de 100.000 bezoekers is gepas seerd. Vorige week werd Bon Bini: Judeska in da House bekroond met een Gouden Film.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 46

de oorlog in heel Zeeland: de Tweede Wereldoorlog in 50 foto's. Daartussen zitten ook foto's van Schouwen-Duiveland." Daarnaast zijn er twee boekpresentaties: Luit- zen Bijlsma vertelt op 19 en 24 ... Heel Zeeland was eind 1944 be vrijd, behalve Schouwen-Duive land. Daarom is het zo fijn dat nu eindelijk de situatie van Schou- wen-Duiveland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in beeld komt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

verzamelt over vliegeniers die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. De stichting zoekt al een tijd een goed onderkomen. Wings to Victory kwam met het idee voor een themapark in Hans weert ... , gericht op de luchtvaart tij dens de Tweede Wereldoorlog. In het park zouden een expositie ruimte, een werkplaats, een han- gaar en een 'Officers Mess' moeten komen. De Stichting Wings to Victory vindt het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Hij vergelijkt de situatie van boe ren ook graag met die van Joden tij dens de Tweede Wereldoorlog. ... Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren zijn steun uitgesproken voor een wetsvoor stel van de VVD waarin de regis tratie van arbeidsmigranten ver plicht wordt.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

De Middelburgse historicus Le- vien de Bree (1912-1977) is vooral bekend van zijn werk over de Tweede Wereldoorlog en zijn his torische romans, maar hij had ook grote belangstelling voor de Sint ... Dit jaar vindt de 600-jarige herdenking plaats van de Tweede Sint-Elisabeths- vloed, waardoor onder meer de Biesbosch ontstond. Ook in Zee land woedde deze stormvloed, maar de ingrijpendste