Krantenbank Zeeland

HomeSearch

68.783 resultaten gevonden

| Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | pagina 5

gen 'een vlammend protest' te laten horen, naar het voorbeeld van koningin Wilhelmina deed tijdens de Tweede Wereldoorlog. ... Het wemelde van de christe lijke (lees protestante) en katholieke sportclubs. Belangrijk onderscheid was dat de eerste doorgaans niet op zondag en de tweede juist wél op de Dag des Heeren sport

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

. Soms om ru moer rónd de partij, veel vaker nog door de grillen van partij leider Baudet. Nu was de 'be vrijdingsposter' splijtzwam, vanwege de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. ... Aan het Binnenhof blijft Baudet achter met vier collega Tweede Kamerleden en nog eens drie Eerste Kamerleden. De achterblijvers probeerden donderdag snel de gelederen te sluiten met een verklaring

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

De vergelijking daarbij met de Tweede Wereldoorlog zette buiten de partij kwaad bloed. Maar ook in eigen gelederen begon het te gis ten. Wybren van Haga liet eerst pu bliekelijk weten het ... De nieuwe informateur Mariëtte Hamer begint na het weekend met gesprekken met alle fractievoorzit ters van de partijen in de Tweede Kamer. Zo lijkt de formatie van vo ren af aan te beginnen. Dat kan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

DEN HAAG Veel Nederlan ders die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de bezet ter vochten, hebben hun Duitse oorlogspensioen nooit opgegeven aan de Belasting dienst. Dat schrijft staatsse cretaris ... Hans Vijlbrief (Finan ciën) aan de Tweede Kamer. Momenteel ontvangen nog zo'n dertig oud-SS'ers een oorlogs pensioen van Duitsland. Dat dit gebeurde, is al langer bekend. Maar Duitsland weigerde lange

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

De film is genuanceerder. Tai- huttu is zo wijs de focus te leg gen op jonge soldaten die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar 'De Oost' moesten om daar het gezag te herstellen in 'hun' Nederlands ... De tweede helft is bozer van toon. Johan raakt in de ban van de even charismatische als griezelig onberekenbare 'Turk', die er lustig op los zuivert. Tai- huttu schotelt de kijker een eindeloze reeks

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

terdammer heeft best zin. ,,We zijn bijna uit de crisis en Rotterdam mers zullen laten zien wat ze kunnen. Net zoals na de Tweede Wereldoorlog. Toen zei den ze: we gaan een ... A Duncan Lawrence na zijn overwinning in 2019; Jeangu Macrooy bereidt zich voor de tweede keer voor op het festival. FOTO'S anp kippa

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Voor het tweede jaar op rij was het vrijwel leeg op de Dam tijdens de herdenking van slachtoffers die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog vielen bij oorlogen en vredes operaties. Het ... tijdens de Tweede Wereldoorlog.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

. Van den Berg was een jaar jonger dan Damian nu is toen de Tweede Wereldoorlog begon. ,,Hij zag parachutisten vallen, bommenwerpers vliegen en hij weet nog dat Rotterdam gebom bardeerd werd'', vertelt ... ,,Ik vond het fantastisch dat zo'n jonge knul zich interesseert voor de oorlog en de moeite neemt mij een brief te schrijven'', vertelt Jan van den Berg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde hij in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 49

Het coronavirus beperkt ieders bewegingsvrijheid al ruim een jaar. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben navolgende generaties ervaren hoe het is om niet te kunnen gaan en staan waar je ... Engels leren in 'het mooiste klaslokaal dat je maar kunt be denken'. En daarna de Grevelin- gen inplonzen. Tenminste: als de wind zich een beetje koest houdt. Voor de tweede keer is het bij Zeil- en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

kring. Alleen genodigden waren welkom bij de bijeenkomst waar niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden herdacht, maar alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden die om het ... Voor het tweede jaar op rij is de Dodenherdenking in de gemeente Noord-Beveland in zeer beperkte

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

de Tweede Wereldoorlog is smakeloos ... Verhagen was bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kandi daat voor Lijst 30 van Willem Engel, boegbeeld van het coronaprotest. Verder staan er als ondertekenaars op de poster onder meer Forum voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

vrijheid verloren, vanwege het coronabeleid van de overheid. Daarmee stelde de club der dwa zen alles wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde gelijk aan de periode waarin we nu leven. Een week eerder, tijdens ... Ik was verbijsterd. En dacht al leen: zolang er mensen bestaan die zulke mails schrijven én als een politieke partij met antisemitische oprispingen in de Tweede Kamer kan belanden, moeten we stil

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

Ernst groeide op met het onverwerkte oorlogs trauma van zijn vader Rudi, die in de jaren 30 van uit Indië naar Nederland is gekomen om te stude ren. Zijn vader vecht in de Tweede Wereldoorlog tegen ... Hoewel ze zelf nooit een oorlog hebben meege maakt, zijn ze beiden getekend door de oorlogs trauma's van hun ouders. Als tweede generatie slachtoffers delen ze, samen met andere bekende Nederlanders

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Documentaire over Concertgebouw dirigent Willem Mengelberg die na de Tweede Wereldoorlog als collabora teur werd weggezet maar die, zo blijkt nu, tientallen Joden redde. ... Magazine waarin onbegrepen en ge marginaliseerde mensen reageren op vragen van het publiek. 'Overleven den van de Tweede Wereldoorlog.' 19.50 NATIONALE HERDENKING 2021

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Jetty Paerl vanuit Londen mee aan cabaret uitzendingen voor het bezette Nederland. ... Tijdens de Tweede Wereldoorlog blijft de Franse Lucile (Michelle Williams) achter met haar dominante schoonmoeder als haar man naar het front gaat. Tijdens de bezetting moeten ze de Duitse officier

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Nee, het ene leed laat zich niet met het andere vergelijken. De onvoor stelbaar harteloze manier waarop de Nederlandse overheid na de Tweede Wereldoorlog veel Joodse overleven den uit de kampen ... grootste crisis in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog', dan denk ik, man, je bent historicus, kijk dan eens terug naar die geschiedenis. Dan zou je misschien een aantal fouten niet op nieuw maken. Hoe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

kruist. Eerst kwam er in 1872 één stalen brug met een enkelspoor. In 1888 volgde een verbreding met een tweede brug tot dubbelspoor. Dat duo werd in 1913 vervangen door twee nieuwe, naast elkaar liggende ... van stations, de ontwikkeling van het interna tionale treinverkeer in de periode tot de Eerste Wereldoorlog toen er vanuit Vlissingen op Engeland werd gevaren, de overgang van stoom op elektriciteit

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Tijdens een wetgevingsoverleg over de quarantaineplicht zei deze nieuwbakken parlementariër dat hij de 'ophokwet' hetzelfde vindt als het totalitaire regime van de Tweede Wereldoorlog, toen men sen ... Nu het tweede optreden van the Streamers dinsdag opnieuw veel kijkers trok, rijst de vraag of de gelegenheidsband ook na de coronapandemie verder kan. De artiesten willen wel en denken mee over de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

Tweede Wereldoorlog. ,,We wilden met die tekst revolutie uitstralen", lichtte één van de leerlingen gister ochtend toe. ,,Wij onderdrukken nu de leraren. Zij hebben altijd ver teld wat de leerlingen ... HZ-docent Smit merkt dat bij veel jongeren kennis ontbreekt over de Tweede Wereldoorlog. ,,De im pact van de Holocaust wordt niet goed verteld aan de jeugd. Dat vind ik heel zorgelijk. Driekwart van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Nederland stil bij de slachtoffers van de Holocaust en oor logsgeweld in en na de Tweede Wereldoorlog. De generatie die de jaren 1940-1945 heeft meegemaakt vormt een steeds kleiner deel van de ... van 2020. Ondanks de pandemie, de brexit en een blokkade van het Suezkanaal namen alle goederenstromen toe, op vloeibare bulk zoals olie na. Het havenbedrijf denkt dat het in het tweede kwartaal extra

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

en natuur op de letterlijke en figuurlijke ruïnes altijd iets mooiers te creëren. Denk maar aan de mateloze groei en bloei van de klaprozen op de slagvelden van Vlaanderen tijdens Wereldoorlog I. Of ... men dénkt dat er iets moois in de plaats komt voor iets dat verdwijnt, maar dat dan ijdele hoop blijkt te zijn. Bij een tweede vrouw, bijvoorbeeld. Zoals dat paranoïde serpent dat mijn vader na de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

een project van het Verzetsmu seum. In de elf meter lange vracht wagen is een tentoonstelling inge richt over de Tweede Wereldoorlog, bedoeld voor basisschool leerlingen. Ze komen er alles te weten ... kun nen gaan. In maart werd de knoop doorgehakt: de regu liere route is voor het tweede jaar op rij niet mogelijk. Vanaf komend weekend is de Kunst route, in een video van zeven minuten, te bekijken op