Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69.581 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

. Een gerecht als tjap tjoy bestaat wel, maar dat heet daar: tou ya. Andere zijn volledig onbekend. In 1920 werd het eerste echt Chinese res taurant geopend in Rotterdam; na de Tweede Wereldoorlog schoven ... In Middelburg is de 33-jarige Ping Zhao - tweede generatie - be zig met de mise en place voor poké bowls (een Hawaiiaanse speciali teit). Pure noodzaak, verzucht de eigenaar van Roadhouse Poolcafé en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 91

In Amsterdam wemelt het van de zichtbare en onzichtbare sporen van de Tweede Wereldoorlog. Bianca Stigter bracht ze in beeld in Atlas van een bezette stad. De bij behorende podcast bevat twee ... Wat mensen zeggen, ook ikzelf, is nooit coherent, doordacht en rechtdoorzee, en daar heb je de tweede oorzaak. Vaak maak ik de fout naar een heldere lijn te zoeken. Naar samenhang. Naar een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

De twee landen hebben al sinds de Tweede Wereldoorlog een bijzon dere relatie met de Sovjet-Unie, en later met Rusland. Zandee: ,,Zwe- ... maar hij wordt slechts tweede bij de voorverkiezingen van zijn eigen partij, de centrumlinkse PD.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

VOC, van de West-Indische Compagnie (WIC), de Admira liteiten en de Koninklijke Ma rine, maar ook om oorlogssche pen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. ... In 1981 werd, op 18 kilometer van de Zeeuwse kust, het wrak van 't Vliegend Hert ontdekt. Het VOC-schip, in 1729 ge bouwd in Middelburg, liep op zijn tweede reis naar Neder- lands-Indië op een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

partij. Hij stoort zich vooral aan Ka merleden die de coronacrisis vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. ,,Als Baudet die reinheidsapostelen met hun WOII-obsessies niet de mond wil snoeren, en er ... In internationaal opzicht is Rus land wel gevaarlijker geworden, vindt Gozman. ,,De Sovjet-Unie was bang voor oorlog. De leiders ervan hadden de Tweede Wereld oorlog en de verschrikkingen er van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Kamerfractie van Forum stapten nadat op een Forum-poster een ver gelijking was gemaakt tussen de Tweede Wereldoorlog en de corona maatregelen. ,,FvD zal ophef zijn of zal niet zijn'', reageerde Baudet toen. ... ming in de Tweede Kamer liet zien.'' Dat Westerveld niet kan win nen blijkt kort daarna: bij een verge lijkbare motie stemt haar partij toch maar voor. Al vraagt ze Forum nog wel deze 'ondermijnende

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 45

Zo aten Japanners tot 1872 geen vlees. ,,Dat mocht niet volgens het boeddhistisch geloof. Na de Tweede Wereldoorlog en door de opkomst van McDonald's ging de Japanner pas vet vlees eten. Ieder een ... Spareribs met black garlic glaze. Of cöte a l'os met béarnaise. Japanese Grill staat boordevol recepten. Het boek is de opvolger van het vorig jaar uitgegeven Sichirin. ,,We zijn al toe aan de tweede

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Door een wonder ontsnapte PvdA-prominent Ed van Thijn als Joodse jongen in de Tweede Wereldoorlog aan de dood. Van Thijn overleed gisteren op 87-jarige leeftijd. ... De 1,5 meter afstand geldt natuurlijk ook voor het nieuwe kabinet dat in de tweede week van 2022 met koning Willem- Alexander poseert. De foto's die worden gemaakt, zullen om die reden een breuk zijn

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

een unicum zijn. Na de Tweede Wereldoorlog is er altijd ge speeld op tweede kerstdag. ... De Engelse traditie om op tweede kerstdag een vrijwel volledige speelronde af te werken, komt door de opmars van de omikronvariant onder clubs in de Premier League in gevaar.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 78

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse huizen onteigend en doorverkocht. ... Komedie van Kevin Fair (USA 2019) met Ali Liebert (Darcy). Darcy en Aiden bereiden zich voor op hun tweede kerst samen. Aiden heeft alvast een bij zonder cadeau voor Darcy bedacht.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 77

Amerikaanse misdaadserie. 'Boom'. Tennant en NCIS moeten een be rucht team van internationale dieven uitschakelen die explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gebruiken. ... 18.15 Match of the Day Live: The FA Cup 20.30 Live Snooker: UK Championship. Verslag van de tweede halve finale, vanuit het Barbican Centre in York, waar de spe lers om ter eerst zes frames moeten

| Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | pagina 5

gen 'een vlammend protest' te laten horen, naar het voorbeeld van koningin Wilhelmina deed tijdens de Tweede Wereldoorlog. ... Het wemelde van de christe lijke (lees protestante) en katholieke sportclubs. Belangrijk onderscheid was dat de eerste doorgaans niet op zondag en de tweede juist wél op de Dag des Heeren sport

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

een poster een vergelijking maakte tussen de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. ... moet de Tweede Ka mer nog debatteren over het coalitie akkoord, dan moet er een formateur worden aangewezen (hoogstwaar schijnlijk beoogd premier Rutte) waarna kandidaten zullen worden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Hagelen omschrijft Old- ham als bescheiden en hu morvol. ,,Hij straalde alleen maar goedheid uit. Hij heeft zich enorm ingespannen om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog te vertellen, ook op ... Oldham was een van de vele veteranen die elk jaar de Air- borneherdenkingen in en rond Arnhem bijwoonden, al had hij aanvankelijk moeite om terug te keren naar de omgeving waar hij tijdens de Tweede