Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.197 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 47

750jaar geleden kreeg Zierikzee stadsrechten ... Het jaar 1248 is een mijlpaal in de geschiedenis van Zierikzee. Op 11 maart van dat jaar werden door koning Willem II nieuwe stadsrechten verleend. In 1998 is dat 750 jaar geleden. Naar het zich laat

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

Sneek 500 jaar stadsrechten ... SNEEK, 17 mei. Op 13, 14 en 15 september zal Sneek het feit herden ken dat het stadje 500 jaar geleden zijn stadsrechten kreeg toegewezen. Reeds zijn een aantal commissies be noemd, die tot taak

| de Stem | pagina 15

ciale telefoonkaart bij viering 750 jaar stadsrechten St.-Anna ter Muiden ... Sluis -Jh taverne Het Hart van Sluis werd een speciaal (ter gelegemeid van de viering van 750 jaar stadsrechten in St.- Anna 'e Muiden) ontworpen telefoonkaart aangeboden aan bnrgemester Everaers van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 38

Arnemuiden kreeg na vier eeuwen weer stadsrechten ... Op de tentoonstelling, die enkel van daag (zaterdag) nog geopend is, is een scala van historisch materiaal aanwezig. Meest opvallend is de oor spronkelijke oorkonde van 1574, waar in de stadsrechten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Amemuiclen kreeg na vier eeuwen weer stadsrechten ... Op de tentoonstelling, die enkel van daag (zaterdag) nog geopend is. is een scala van historisch materiaal aanwezig. Meest opvallend is de oor spronkelijke oorkonde van 1574, waar in de stadsrechten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Arnemuiden kreeg na vier eeuwen weer stadsrechten ... Op de tentoonstelling, die enkel van daag (zaterdag) nog geopend is, is een scala van historisch materiaal aanwezig. Meest opvallend is de oor spronkelijke oorkonde van 1574. waar in de stadsrechten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

De eerste, feestelijke stap naar de viering van 800 jaar stadsrechten is gezet. Het was druk en gezellig zaterdag in Zierikzee. ... die daarbij de stadsrechten ver leent. „De Schelde was erg ruw vandaag," sprak de grafelijke ge zant toen hij aan de Oude Haven voet aan wal zette. Het verhaal is snel verteld. Gezant Eelbout on

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

Zierikzee heeft700 jct3X haar stadsrechten ... . Historisch vast staat die keur uit 1248. Daarop kan men teruggrijpen wanneer men thans bet fait herdenkt dat Zierik zee op 11 Maart zevenhonderd jaar geleden stadsrechten kreeg.

| de Stem | pagina 15

J^neuzen - Het pas opge- J'k promotieteam van de ,cll'ing evenementencom- ®tt»ie De Vliegende Hollander 1B het kader van Terneu- jaar stadsrechten' Geuzen in de eigen regio en Jrbuiten moet promoten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 59

Brouwershaven wil zeshonderd jaar stadsrechten vieren ... BROUWERSHAVEN - Nu blijkt dat Brouwershaven al in 2003 kan vieren dat het zeshon derd jaar stadsrechten heeft, wil de stadsraad dit niet onge merkt voorbij laten gaan. Con crete plannen zijn er

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

MIDDELBURG800 STADSRECHTEN REDEN VOOR FEEST ... volwassen worden. Een soort Sweet Sixteen. Want zoals de vroegere stadsarchivaris Peter Sijnke uitlegt: „Door stadsrechten kreeg Middelburg in 1217 een eigen identiteit. Het werd een zelfstan dige stad, met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 65

Concert in teken van 800 jaar stadsrechten ... het teken van de festiviteiten rond het verkrijgen van stadsrechten achthonderd jaar geleden. Het orkest telt vijftig muzikanten en staat onder leiding van ka pitein Peter Kleine Schaars. Het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Fotoboekje over 700 jaar stadsrechten ... GOEDEREEDE - Goedereede vierde in juni dit jaar het feit dat de kern 700 jaar geleden stadsrechten kreeg. Dat werd gevierd met kin derspelen, een stadswandeling en toneel. Veel inwoners hulden zich

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

BIBLIOTHEEK Schrijver José Hennekam: 'Ze zouden Vlissingen de stadsrechten moeten ontnemen' ... blijven'. Ook hij vindt dat Vlissin gen de naam 'stad' niet langer waardig is. „Als je stadsrechten hebt, dan hoor je faciliteiten te le veren. Ze zouden Vlissingen de stadsrechten moeten ontnemen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

MOSSELFEESTEN EN 475 JAAR STADSRECHTEN ... PHILIPPINE - De inwoners van Philippine maken de borst al nat. Het dorp staat aan de voor avond van een dubbel feest: de traditionele mosselfeesten en de viering van 475 jaar stadsrechten. De laatste

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Programma viering 750 jaar stadsrechten Zierikzee vol cultuur ... ZIERIKZEE - Muziek, zang en lezingen. Dat staat op het pro gramma van de viering zaterdag 31 oktober in het Zierikzeese theater Mondragon van 750 jaar stadsrechten voor Zierikzee. Willem II, de graaf

| de Stem | pagina 5

Axel 750 jaar stadsrechten ... Volgend jaar zal de gemeente Axel 750 jaar stadsrechten bezit ten. Het gemeentebestuur is voor nemens dit feit te vieren met groot se festiviteiten, die een week lang zullen duren. B. en w. zullen

| de Stem | pagina 22

Stadsrechten ... „800 jaar stadsrechten" en dat is een mijlpaal die we niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan", vertelt Arsène Goossen, voorzitter van het Geuzencomité.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 63

Geuzen willen Stadsrechten Biervliet terug ... biervliet - De Biervlietse Geuzen willen de oude Stadsrechten terug. Die eis legden ze dinsdagochtend op tafel bij B en W van Terneu zen. Ze herinnerden burgemeester Jan Lonink aan zijn eerdere belof

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Vijfjevoor 750jaar stadsrechten Zierikzee wordt écht betaalmiddel Gemeentehuis rolstoelvriendelijk ... ZIERIKZEE - Schouwen-Dui- reland krijgt op 1 mei een nieu we munt, de ZeeCu. Het vijf- [uldenmuntstuk wordt gesla gen ter gelegenheid van het feit pt Zierikzee 750 jaar geleden Stadsrechten kreeg

| de Stem | pagina 3

Hulst zal 775 jaar stadsrechten feestelijk herdenken ... geleden is dat de stede Hulst haar stadsrechten verkreeg wil men voor de festiviteiten van 1930 niet onderdoen, men wil de toenmalige feesten evenaren, ja zelfs overtreffen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 57

Jubileum stadsrechten Zierikzee krijgt toch nog een officieel tintje ... ZIERIKZEE - In eerste instan tie zag het gemeentebestuur er niets in, maar de viering van 750 jaar stadsrechten voor Zierik zee krijgt toch nog een officieel tintje. Op zaterdag 31 oktober zal in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

Jubileum stadsrechten Zierikzee centraal in kroniek Stad en Lande ... ZIERIKZEE - Dat Zierikzee 750 jaar geleden stadsrechten kreeg, staat centraal in de 23ste Kroniek van het land van de zeemeermin, het historisch jaarboek van de vereniging Stad en Lande.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Jubileum stadsrechten _Zierikzee centraal in troniek Stad en Lande ... jïIERIKZEE - Dat Zierikzee 50 jaar geleden stadsrechten kreeg, staat centraal in de 23ste [roniek vaxx het laixd van de eemeermin, het historisch aarboek van de vereniging itad en Lande.

| de Stem | pagina 17

stadsrechten verleende. Wie echter vandaag de dag naar tastbare resten gaat zoeken van dat 400- jarige verleden, komt bedrogen uit. De bewijzen zijn er niet meer. ... kunnen natuurlijk al helemaal niet worden doorstaan. Toch moet Ter neuzen een verleden hebben dat nog veel verder terug gaat dan die vier eeuwen stadsrechten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Mogelijk feest rond jubileum stadsrechten van Zierikzee ... ZIERIKZEE - In 1998 is het 751 jaar geleden dat Zierikzet stadsrechten kreeg. Een aardig' reden om een feestje te vieren vindt wethouder C. W. Veerhoel - tevens voorzitter van de stuur groep

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Middelburg heeft ze al 800 jaar, maar Arnemuiden had ze ook: stadsrechten. Gekregen van Willem van Oranje en sinds gisteren te zien in het Stadhuys. ... Schouls, voorzitter van Museum Arnemuiden. De stadsrechten zijn terug waar ze ho ren.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 10

Op 7 december 1366 kreeg Tholen stadsrechten. Vijf entwintig jaar geleden, Tholen was toen dus 600 jaar stad, werd dit feit op zeer uitgebreide wijze gevierd. Tholen was toen nog een zelfstandige ... Toch vindt een aantal mensen het verkrijgen van de stadsrechten, inmiddels 625 jaar geleden, de moeite van het feestvieren waard. Deze mensen, de werkgroep Tholen Stad Aktief, houden zich al enkele

| de Stem | pagina 15

Stadsrechten ... In het Terneuzens Museum (Burg. Geillstraat 2b) loopt tot en met 25 augustus de tentoonstelling '400 jaar stadsrechten'. De expositie geeft een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van Terneuzen