Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.340 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Viering stadsrechten Axel blijft omstreden ... Nog geen twintig jaar geleden, in 1963, herdacht Axel het feit dat 750 jaar daar voor stadsrechten werden verkregen. In Axel wordt nog steeds over die vie ring nagepraat. B en w vinden trouwens

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Terneuzen had zonder Axel nooit stadsrechten gekregen ... De stadsrechten, die door landvoogd Lei cester na Oranjes dood bevestigd werden, gaven Terneuzen verder het recht om er een weeskamer op na te houden en accijn zen te heffen. Nu Terneuzen

| de Stem | pagina 23

Sluis gaat 700 jaar stadsrechten vieren ... SLUIS - In 1290 verleende Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, stadsrechten aan Sluis. De geschiedenis van Sluis be gint echter 46 jaar eerder. In 1244 kreeg de toen al be staande stad

| de Stem | pagina 11

holen viert 625 jaar stadsrechten ... JHOLEN - Tholen viert eind deze maand dat het 625 jaar ge leden is dat de plaats stadsrechten kreeg. Van 24 tot en met T1 augustus is het de hele week feest in het Zeeuwse stadje. Ppvallendste

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

Viering 800 jaar stadsrechten Zierikzee is steeds groter groeiend evenement ... Het is een feuille ton waar je wat geduld voor moet opbrengen, maar dan heb je ook wat. De viering van 8oo jaar stadsrechten in Zie rikzee groeit elk jaar een stukje groter, is het plan. „Het moet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Operamaand mei in teken van 800 jaar stadsrechten ... ZIERIKZEE De viering van de Operamaand zaterdag 11 mei in de Nieuwe Kerk in Zierik- zee staat in het teken van 800 jaar Zierikzee. Het is in 2019 800 jaar geleden dat Zierikzee stadsrechten kreeg. De

| de Stem | pagina 19

Aardenburg heeft al meer dan achthonderd jaar stadsrechten ... achthonderd jaar gele hen stadsrechten keeg van Sraaf Filips van de Elzas. bat Aardenburg kort voor 1187 stadsrechten kreeg, is de conclu sie van drs. Bas de Melker uit roede. Die schrijft dat in zijn artikel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Oud-raadslid Axel laat plan voor viering stadsrechten niet los ... AXEL Het Axelse oud-raadslid D. J. Oggel wil b en w en gemeenteraad alsnog bewegen dit jaar aandacht te besteden aan de viering van 800 jaar stadsrechten. Nadat hij in maart vorig jaar van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 60

Goedereede viert 700 jaar stadsrechten ... GOEDEREEDE - De stad Goedereede heeft 700 jaar stadsrechten. Dat wordt vandaag en morgen gevierd met een uitgebreid programma. De festiviteiten starten beide da gen in de ochtenduren en lopen door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Temeuzen bereidt zich voor op viering 400 jaar stadsrechten ... stadsrechten verleende. De prins deed dat enkele maanden voor zijn gewelddadige dood. Terneuzen zou Terneuzen niet zijn als die mijlpaal - 400 jaar stadsrechten - niet uitgebreid zou worden gevierd. De

| Axelsche Courant | pagina 1

De stadsrechten van Axel. ... stadsrechten heeft ver kregen, maar niet te bewijzen is in welk jaar, omdat nu eenmaal de acten en crigineele geschriften den tand des tijds helaas niet hebben kunnen weerstaan, zooals helaas zooveel uit ons

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Feestjaar800jaar stadsrechten komt uit de startblokken ... Het jubileumjaar waarin wordt gevierd dat Westkapelle 800 jaar geleden stadsrechten kreeg, is dit weekend echt uit de startblokken gekomen. Met een glansrol voor de 12-jarige Romijn.

| Schouwen's Badcourant | pagina 3

Stadsrechten ... In de zeventiger jaren van de 15e eeuw kreeg Brouwershaven stadsrechten, het officiële char ter is dus niet gevonden, maar blijkens de brief van 1477 waar- I in Maria van Bourgondië delen van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 56

Brouwershaven wil stadsrechten vieren ... BROUWERSHAVEN - Nu blijkt dat Brouwershaven al in 2003 kan vieren dat het zeshon derd jaar stadsrechten heeft, wil de stadsraad dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Concrete plannen zijn er echter

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

Zierikzeese stadsrechten nog ouder ... Kruisheer heeft nauwkeurig de tekstuele relaties vande stadsrechten in hun Nederlandse en latijnse vorm vergeleken. Aan de hand daarvan kon hij onstaat en de ontwikkeling van de oorkonden en hun

| de Stem | pagina 16

Axels stadsrechten ... Than* 750 jaar geleden gaven gravin Johanrra van Konstantinopel en haar gemaal Ferdinand van Portugal stadsrechten aan Axel om zich van de steun van deze toen reeds machtige en belangrijke plaats te

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

VLISSINGEN 700 JAAR STADSRECHTEN ... Er rust door de eeuwen heen geen zegen op de viering van de verjaardagen van de stadsrechten, memoreerde burgemeester Letty Demmers: in 1815 waren de Fran sen net weg en bleef Vlissingen desolaat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

c800jaar geleden kreeg Westkapelle stadsrechten, daarom is het nu feest ... Het is feest in Westkapelle. Een heel jaar lang. Omdat Westkapelle 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. De aftrap van het feestjaar vond zaterdagmiddag plaats met een grote optocht.