Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.236 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Terneuzen had zonder Axel nooit stadsrechten gekregen ... De stadsrechten, die door landvoogd Lei cester na Oranjes dood bevestigd werden, gaven Terneuzen verder het recht om er een weeskamer op na te houden en accijn zen te heffen. Nu Terneuzen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Viering stadsrechten Axel blijft omstreden ... Nog geen twintig jaar geleden, in 1963, herdacht Axel het feit dat 750 jaar daar voor stadsrechten werden verkregen. In Axel wordt nog steeds over die vie ring nagepraat. B en w vinden trouwens

| de Stem | pagina 23

Sluis gaat 700 jaar stadsrechten vieren ... SLUIS - In 1290 verleende Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, stadsrechten aan Sluis. De geschiedenis van Sluis be gint echter 46 jaar eerder. In 1244 kreeg de toen al be staande stad

| de Stem | pagina 11

holen viert 625 jaar stadsrechten ... JHOLEN - Tholen viert eind deze maand dat het 625 jaar ge leden is dat de plaats stadsrechten kreeg. Van 24 tot en met T1 augustus is het de hele week feest in het Zeeuwse stadje. Ppvallendste

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

Viering 800 jaar stadsrechten Zierikzee is steeds groter groeiend evenement ... Het is een feuille ton waar je wat geduld voor moet opbrengen, maar dan heb je ook wat. De viering van 8oo jaar stadsrechten in Zie rikzee groeit elk jaar een stukje groter, is het plan. „Het moet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Operamaand mei in teken van 800 jaar stadsrechten ... ZIERIKZEE De viering van de Operamaand zaterdag 11 mei in de Nieuwe Kerk in Zierik- zee staat in het teken van 800 jaar Zierikzee. Het is in 2019 800 jaar geleden dat Zierikzee stadsrechten kreeg. De

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 60

Goedereede viert 700 jaar stadsrechten ... GOEDEREEDE - De stad Goedereede heeft 700 jaar stadsrechten. Dat wordt vandaag en morgen gevierd met een uitgebreid programma. De festiviteiten starten beide da gen in de ochtenduren en lopen door

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Temeuzen bereidt zich voor op viering 400 jaar stadsrechten ... stadsrechten verleende. De prins deed dat enkele maanden voor zijn gewelddadige dood. Terneuzen zou Terneuzen niet zijn als die mijlpaal - 400 jaar stadsrechten - niet uitgebreid zou worden gevierd. De

| Axelsche Courant | pagina 1

De stadsrechten van Axel. ... stadsrechten heeft ver kregen, maar niet te bewijzen is in welk jaar, omdat nu eenmaal de acten en crigineele geschriften den tand des tijds helaas niet hebben kunnen weerstaan, zooals helaas zooveel uit ons

| de Stem | pagina 19

Aardenburg heeft al meer dan achthonderd jaar stadsrechten ... achthonderd jaar gele hen stadsrechten keeg van Sraaf Filips van de Elzas. bat Aardenburg kort voor 1187 stadsrechten kreeg, is de conclu sie van drs. Bas de Melker uit roede. Die schrijft dat in zijn artikel

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Oud-raadslid Axel laat plan voor viering stadsrechten niet los ... AXEL Het Axelse oud-raadslid D. J. Oggel wil b en w en gemeenteraad alsnog bewegen dit jaar aandacht te besteden aan de viering van 800 jaar stadsrechten. Nadat hij in maart vorig jaar van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

VLISSINGEN 700 JAAR STADSRECHTEN ... Er rust door de eeuwen heen geen zegen op de viering van de verjaardagen van de stadsrechten, memoreerde burgemeester Letty Demmers: in 1815 waren de Fran sen net weg en bleef Vlissingen desolaat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 56

Brouwershaven wil stadsrechten vieren ... BROUWERSHAVEN - Nu blijkt dat Brouwershaven al in 2003 kan vieren dat het zeshon derd jaar stadsrechten heeft, wil de stadsraad dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Concrete plannen zijn er echter

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

Zierikzeese stadsrechten nog ouder ... Kruisheer heeft nauwkeurig de tekstuele relaties vande stadsrechten in hun Nederlandse en latijnse vorm vergeleken. Aan de hand daarvan kon hij onstaat en de ontwikkeling van de oorkonden en hun

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Hulst begon viering van 800 jaar stadsrechten ... jaar geleden stadsrechten verwierf. De officiële opening van de feestelijkheden werd verricht door burgemeester P. J. G. Molthoff van Hulst, in gezelschap van onder ande ren het bestuur van de stichting

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Westkapelle viert feest rond 750 jaar stadsrechten ... WESTKAPELLE Dit jaar heeft Westkapelle 750 jaar stadsrechten. Dat moment wil men in het dijkdorp niet zonder meer voorbij la ten gaan: er worden op het ogenblik voorbereidingen getroffen om op 28 en

| de Stem | pagina 16

Axels stadsrechten ... Than* 750 jaar geleden gaven gravin Johanrra van Konstantinopel en haar gemaal Ferdinand van Portugal stadsrechten aan Axel om zich van de steun van deze toen reeds machtige en belangrijke plaats te

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Stadsrechten Zierikzee al begin 1200 verleend ... ZIERIKZEE - Zierikzee heeft niet in het jaar 1248 stadsrechten gekregen, maar in 1217 of 1219-1222. Dat be weert althans dr. Jaap Kruisheer, één van Nederlands bekwaamste mediaevisten, die hun

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Herdenking 775-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst ... sfeer gaf als men door de stad wandelde, werden de feestelijkheden van de 775-jarige herdenking van de stadsrechten van Hulst ingezet.

| de Stem | pagina 19

Onzekerheid over verlenen stadsrechten ... Hoewel de viering van het 800-jarige bestaan als stad an ders doet vermoeden, bestaat geen zekerheid over het tijd stip waarop Hulst zich offi cieel stadsrechten verwierf. Stadsarchivaris P. Gilhuys

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 28

Arnemuiden bereidt zich al voor op viering 400 jaar stadsrechten ... MIDDELBURG Hoewel voorlopig nog in kleine kring worden In Arne muiden reeds druk voorbereidingen getroffen voor de viering van 400 jaar stadsrechten. De 'bevordering' van dorp tot stad op 9 maart

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Arnemuiden bereidt zich al voor op viering 400 jaar stadsrechten ... MIDDELBURG Hoewel voorlopig nog In kleine kring worden In Arne muiden reeds druk voorbereidingen getroffen voor de viering van 400 jaai stadsrechten. De 'bevordering' van dorp tot stad op 9 maart

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

Arnemuiden bereidt zich al voor op viering 400 jaar stadsrechten ... MIDDELBURG Hoewel voorlopig nog in kleine kring worden in Arne muiden reeds druk voorbereidingen getroffen voor de viering van 400 jaar stadsrechten. De "bevordering' dorp tot stad op 9 maart 1574

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Arnemuiden bereidt zich al voor op viering 400 jaar stadsrechten ... MIDDELBURG Hoewel voorlopig nog in kleine kring worden in Arne muiden reeds druk voorbereidingen getroffen voor de viering van 400 jaar stadsrechten. De 'bevordering' van dorp tot stad op 9 maart

| de Stem | pagina 19

Stadsrechten Sluis opnieuw verleend ... mededeling dat Sluis stadsrechten heeft verwor ven. Met deze handeling werden gis teren officeel de poortersfeesten in Sluis geopend.

| Scheldebode | pagina 15

Herdenkingsmunt 775 jaar stadsrechten ... MIDDELBURG - In 1992 is het 775 jaar geleden dat aan Middelburg stadsrechten wer den toegekend. Ter gelegenheid hiervan geeft Muntverzendhuis De Taler een herdenkingsmunt uit. Vanaf 11 november 1991

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Kortgene had ooit beperkte stadsrechten ... In de 14e eeuw werd de nederzetting 'Cortkene' in het voor die tijd welvarende Noord-Beveland steeds belangrijker. De plaats verwierf zelfs beperkte stadsrechten en kon zich smal- stad noemen