Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.502 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Veel animo braderie Scharendijke ... SCHARENDIJKE - Voor de braderie, die zaterdag in Scharendijke werd gehouden, was er een grote belangstelling. Vooral in de middag uren lokte het fraaie weer tallozen naar de dorpskern. Naast de tradi

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Opvang senioren in Scharendijke ... goede richting, al dus directeur Bh. H. van Doorne van Beter Wonen. De dorpsraad heeft er bij de woningbouwver eniging reeds op aangedrongen om bewoners van Scharendijke voorrang te geven. De belang

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Snuffelen in en rond kerk Scharendijke ... SCHARENDIJKE - Al vroeg struin den talrijke bezoekers zaterdag tussen het zeer gevarieerde aan bod in de stands rondom de Bethlehemkerk in Scharendijke. Laptoptassen prijkten daar naast schaatsen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 129

Sleepmatten en waterpistolen op sportveld in Scharendijke ... Eén-twee-drie-SPRING! Eén- twee-drie-SPRING! Als Esmée, getooid met de rood-wit-blauwe vlag, aan het touw van de sleep- mat trekt, springen Isa, Jared en Casper in de lucht. Zo komen ze steeds een

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Openluchtfestival Scharendijke trekt ruim 600 bluesliefhebbers ... SCHARENDIJKE - „We hadden gehoopt dat er nog meer mensen zouden komen, maar we zijn toch wel tevreden met het aantal bezoekers". Aan het woord is Ernst van Kan, één van de organisatoren van het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 70

Scharendijke wil meer toezicht berust op misverstand ... SCHARENDIJKE - De bewo ners van Scharendijke willen 's zomers in hun dorp meer toe zicht rond het sluitingsuur van de horecagelegenheden. De dorpsraad zou graag zien dat de horeca-exploitantem dat

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

FRIESCHE VLAG GOUDBAND ... A. J. Flikweert, Zonnemaire 1, 6; A. Wurth, Brouwershaven 2; L. Fontein V Zonnemaire 3; C. Wes- dorp, Brouwershaven 4, 5; G. Flikweert, Zonnemaire 7, 14; L. Luijendijk, Scharendijke 8; P Flo- hil

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Varen onder vreemde vlag ... de rest van het jaar voor de kant zullen moeten gaan liggen. Er deden daarom al geruime tijd geruch ten de rondte dat Nederlandse vissers om de Zuid, onder Belgische vlag zou den gaan varen, maar de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Eerste boten voeren nieuwe jachthaven Scharendijke in ... De eerste twee, fraai versierde, bo ten voeren vrijdagmiddag de nieu we haven van Scharendijke in. Dat ging niet ongemerkt. Voor werkne mers en vertegenwoordigers van al lerlei instanties was er in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

MIDDENSCHOUWEN WERKT AAN SANERINGSPLAN SCHARENDIJKE ... Middenschouwen houdt de situatie van de woningen in de oude dorpskom van Scharendijke in het oog. Het is mogelijk, dat een deel van de oude huizen langs de dijk gesaneerd zullen worden. Bur gemeester

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 10

FRIESCHE VLAG GOUDBAND ... Er zijn veel soorten koffiemelk. Maar niet voör niets is „Friesche Vlag" GOUDBAND de meest gebruikte koffiemelk in Ne derland. Een klein scheutje in het heerlijke kopje koffie, zoals u dat zet

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Drukpunt verhuist naar de Lelie in Scharendijke ... SCHARENDIJKE - „Het bedrijf is hier beter be reikbaar en we kunnen er naast wonen." Deze argu menten waren voor Fred Hazebroek en Elles van der Klooster doorslaggevend bij de beslissing om hun

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Vlag in top bij Scaldina ... de vorm van het behalen van de nacompetitie veror berd. Aan de andere kant bewees de in Scharendijke getogen trainer wel 'zijn' ZSC'62 een goede dienst. Door het verlies vaix Nieuwland degradeert die

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

Duitse toerist volgt Blauwe Vlag ... Vorig jaar werden de Blauwe Vlaggen met enig feestvertoon in Zeeland binnengehaald; een duiker overhandigde er in Scharendijke één aan toenmalig staatssecretaris De Vries van Rijkswaterstaat

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Bejaard stoomschip verhuist mogelijk naar haven Scharendijke ... EEDE - Na een onderbreking van een flink aantal jaren krijgt Eede maandag weer een wielerwedstrijd onder de vlag van de KNWU. Het kleine grens- dorpje dat in het verleden grote be kendheid genoot

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

Duitse toerist volgt Blauwe Vlag ... OUDDORP - Duitse vakantie gangers zijn sterk geneigd om stranden te negeren waar geen Blauwe Vlag wappert. Een re cent uitgevoerd onderzoek toont volgens de ANWB aan dat schone en veilige stranden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Geslaagd Oranjefeest in Scharendijke ... De eerste prijs in de categorie wa gens was voor Op Drift met hun wa gen „Het achterhuis". Bij de verklede kinderen ging de eerste prijs naar Martine Keus en Irene van der Schaaf als „Vlag en Wimpel

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Kleurrijk Straofeest in Scharendijke ... SCHARENDIJKE - De volgende in de rij van straofeest vierende dorp was zaterdag Scharendij ke. Achtentwintig ruiters en amazones hadden zich daartoe in de Dorpsstraat verzameld, met hun fraai

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Catamaran gestolen uit Scharendijke ... De vice-voorzitter van het openbare lutsbedrijf zei dat de PZEM andere lamenwerkingsmogelijkheden moet lanboren, als bouw van kerncentrales Inder de vlag van de SEP niet lukt. J,Dat hoeven dan echt

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Kerkelijk Rekreatie Werk Scharendijke ... SCHARENDIJKE - Het laatste weekprogramma van het Kerkelijk Rekreatiewerk Scharendijke gaat maan dag 6 augustus om 10.00 uur weer van start met de kin dermorgen in het Verenigingsgebouw. Vanaf 11

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

SCHARENDIJKE - Het vakantiepark Port Zélande komt on der Franse vlag. Port Zélande maakt deel uit van de Gran Do rado Group, die een een partner heeft gevonden in het Franse bedrijf Pierre Vacances ... Brandweer Scharendijke wacht op nieuwe kazerne

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Stranden en havens willen blauwe vlag ... VLISSINGEN - Het strand van Domburg komt in het bezit van een blauwe vlag. Daarnaast is een aantal andere Zeeuwse stranden en jachthavens geno mineerd voor het felbegeerde dundoek. De eretekenen wor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Stranden en havens willen blauwe vlag ... VLISSINGEN - Het strand van Domburg komt in het bezit van een blauwe vlag. Daarnaast is een aantal andere Zeeuwse stranden en jachthavens geno mineerd voor het felbegeerde dundoek. De eretekenen wor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

Hoogste punt bij nieuwbouw gemeentehuis in Scharendijke ... SCHARENDIJKE - De uitbreiding van het gemeentehuis van de gemeen te Middenschouwen in Scharendijke heeft vrijdagmiddag het hoogste punt bereikt. Ter gelegenheid daarvan be klom burgemeester W. den

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

Jeugddetentie voor overvallers van supermarkt in Scharendijke ... overval op een super markt in Scharendijke, op 4 juli vo rig jaar. Naast gevangenisstraf kreeg de jongen een taakstraf van 200 uur en een leerstraf van dertig uur. Ook moet de jeugdige Renes- senaar samen