Krantenbank Zeeland

HomeSearch

146 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 1

Paleografie en Engels in cursusaanbod Z.V.U. ... archivaris van de gemeente Middelburg (drs. P.W. Sijnke) en door de archivaris van de gemeente Vlissingen (drs. C.H.J. Peters); Paleografie voor gevorderden wordt gege ven in samenwerking met het

| Scheldebode | pagina 4

ZVU-cursus paleografie ... MIDDELBURG - De ZVU organiseert in samenwerking met het Rijksarchief Zeeland een cursus Paleografie voor be ginners. Aan de hand van foto kopieën van teksten en archief stukken uit de periode van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Veel belangstelling voor wedstrijd paleografie ... De presentatie van het boek is op woensdag 17 december in de filmzaal van de Abdij in Mid delburg. Voorafgaand zijn er le zingen over paleografie door dr. C.L. Verkerk (Universiteit van Amsterdam

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

^VU-cur sussen paleografie ïn poëzie ... glDDELBURG - De Stichting Jeuwse Volksuniversiteit be- Jnt met een cursus paleografie lud schrift) voor beginners en In cursus poëzie. De eerste om- [vat 12 lessen op dinsdag van ^.30 tot 21.30 uur

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Veel belangstelling voor wedstrijd paleografie ... De presentatie van het boek is op woensdag 17 december in de filmzaal van de Abdij in Mid delburg. Voorafgaand zijn er le zingen over paleografie door dr. C.L. Verkerk (Universiteit van Amsterdam

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

: de cursussen 'Stamboomonder zoek voor beginners' en 'Paleografie voor ge vorderden', die binnenkort van start gaan. ... maakt gebruik van alle denk bare hulpwetenschappen. De paleografie (het lezen van ou de geschriften, red.)is er één van, want handschriften wor den moeilijker te ontcijferen naarmate ze ouder worden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Henderikx vertelt dat Dekker een gepassioneerd docent was, hij wilde zijn kennis uitdragen. In 1981 werd Dekker benoemd tot bui tengewoon hoogleraar in de Ar chiefwetenschap en de paleografie (kennis ... echt intensief samengewerkt. Ik gaf ook paleografie en viel daar mee onder zijn leerstoel."

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 10

MIDDELBURG - Het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversi teit houden vanaf janu ari weer de cursussen Paleografie en Genealo gie in het Zeeuws Ar chief. ... De cursus Paleografie is voor beginners en be doeld voor mensen die zich graag de oude hand schriften willen lezen. Deze cursus bestaat uit acht lesavonden en start op maandag 16 januari. Genealogie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

Speels voorafje op presentatie Zeeuws handboek paleografie ... Geschiedbeoefening Zeeland zaterdag 13 december de eer ste provinciale paleografie- wedstrijd. Een primeur, mis schien zelfs een landelijke. „Naar mijn weten is zo'n wed strijd nog nooit in Nederland georganiseerd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Paleografie-cursisten leren oud schrift te lezen ... ingeschreven voor een cursus paleografie, of in ge woon Nederlands: oud schrift lezen. L. J. Moerland van het gemeentearchief Goes geeft tien lessen voor beginners. Hij is ervan overtuigd: wie serieus een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Speels voorafje op presentatie Zeeuws handboek paleografie ... Geschiedbeoefening Zeeland zaterdag 13 december de eer ste provinciale paleografie- wedstrijd. Een primeur, mis schien zelfs een landelijke. „Naar mijn weten is zo'n wed strijd nog nooit in Nederland georganiseerd

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 1

) wordt in de raadszaal van het Middelburgse stad huis de 'Eerste Zeeuwse Pale ografie Wedstrijd' gehouden. De Klerk: „Paleografie is in fei ten het mooie woord voor het ontcijferen van een oud ge schrift ... Wie zich wil opgeven voor de eerste Zeeuwse paleografie- wedstrijd kan terecht op het Rijksarchief in Middelburg.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Een loep en een lineaal, meer hulpmiddelen mochten de deelnemers aan de wedstrijd paleografie niet gebruiken, foto Ruben Oreel ... hoofd zitten. De teksten waren gelukkig heel leuk, zodat je daar wel wat uit kon opmaken. Alles was goed te lezen, maar om het ook nog juist, op te schrijven is bij paleografie altijd lastig." Over

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 17

Paleografie - Het Rijksarchief en de Zeeuwse Volksuniversiteit houden dit winterseizoen een cursus oud-schrift. Deze cursus Paleografie voor gevorderden is een vervolg op de eerder gehou den cursus ... Paleografie voor beginners, maar is ook toegan kelijk voor diegenen die door zelfstudie al de nodige kennis van het oud-schrift hebben opge daan. De cursus duurt elf weken en begin maandag 10 oktober.

| de Vlissinger | pagina 15

Paleografie - Het Rijksarchief en de Zeeuwse Volksuniversiteit houden dit winterseizoen een cursus oud-schrift. Deze cursus Paleografie voor gevorderden is een vervolg op de eerder gehou den cursus ... Paleografie voor beginners, maar is ook toegan kelijk voor diegenen die door zelfstudie al de nodige kennis van het oud-schrift hebben opge daan. De cursus duurt elf weken en begin maandag 10 oktober.

| Scheldebode | pagina 18

, diëten of gezond eten, moderne literatuur, Anglosaksische cultuur en historie, beelden in Nederland, Nederlandse tekeningen (1800-1850), paleografie voor ge vorderden, geologie, videoproduktie

| de Vlissinger | pagina 18

; Op Verhaal Komen; Zijdeschilderen; Paleografie voor Gevorderden; Museumcursus: Het Utrechts Psalter; Workshop: Portretfotografie. Voor inlichtin gen/inschrijvingen: ZVU-bureau, Middelburg, tel: 0118

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

dat hij het archief vaarwel had moeten zeggen. Wel liet hij zich als docent inhuren: gedurende tien jaar gaf hij handschriftenkunde - paleografie - aan de Rijksarchiefschool en de Universiteit van ... buitengewoon hoogleraar benoemd in de archiefwetenschap en de paleografie aan de Universiteit van Amsterdam. Die post kon met zijn functie van Rijksarchivaris worden gecombineerd.