Krantenbank Zeeland

HomeSearch

41.874 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

om Nieuw- en Sint Joosland? ... Het is een rafelrandje van het grote N57-project op Walcheren: wat te doen met het landbouwverkeer door of langs Nieuw- en Sint Joosland en Middelburg? Deze vraag houdt de gemeente Middelburg, de

| de Faam | pagina 3

Vijftigjarig Nieuw- en Sint Joosland viert dorpsfeest ... Dorpsvereniging Nieuw- en Sint Joosland bestaat 50 jaar. Dat jubileum wordt gevierd met een feest op vrijdag 16 en zater dag 17 augustus.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 51

Te voet zie je een ander Nieuw- en Sint Joosland ... Voor de buutendieker lijkt Nieuw en Sint joosland verworden tot asfaltdorp. Door al die nieuwe wegen en opgehoogde dijken vang je vanaf de snelweg nog maar een glimp op van het oorspronkelijk zo

| de Faam | pagina 3

"Weren Sluip verkeer Nieuw en Sint Joosland ... Naar aanleiding van diverse klach ten met betrekking tot het (sluip)verkeer in het dorp Nieuw en Sint Joosland en de achterliggende polder is er door de wegbeheerders in dit gebied een plan

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Verdachte moordzaak Nieuw en St. Joosland 7 juni voor ... Vrijdag 7 juni zal de arrondisse mentsrechtbank te Middelburg het proces behandelen tegen de taxichauf feur L. H. te Nieuw- en St. Joosland, <lie ervan wordt verdacht de jonge, be middelde weduwe S

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

De Wegwijzer, Nieuw- en Sint Joosland ... Ze willen er allemaal spelen. Youp van 't Hek, Lenette van Dongen, Stef Bos, Paul van Vliet. In het kleine theater De Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland realiseren grote ar tiesten zich hoe klein

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

Dressuurruiters tonen vorm in Nieuw- en Sint Joosland ... De dressuurruiters waren dinsdag in Nieuw- en Sint Joosland op de wedstrijd voor combinaties van de klasse M en Z goed op dreef. Marilyn Moerdijk (Waarde) liep in het Hippisch Sportcentrum De Kroo

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 71

Dressuurruiters tonen vorm in Nieuw- en Sint Joosland ... De dressuurruiters waren dinsdag in Nieuw- en Sint Joosland op de wedstrijd voor combinaties van de klasse M en Z goed op dreef. Marilyn Moerdijk (Waarde) liep in het Hippisch Sportcentrum De Kroo

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 78

Dressuurruiters tonen vorm in Nieuw- en Sint Joosland ... De dressuurruiters waren dinsdag in Nieuw- en Sint Joosland op de wedstrijd voor combinaties van de klasse M en Z goed op dreef. Marilyn Moerdijk (Waarde) liep in het Hippisch Sportcentrum De Kroo

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 97

Dressuurruiters tonen vorm in Nieuw- en Sint Joosland ... De dressuurruiters waren dinsdag in Nieuw- en Sint Joosland op de wedstrijd voor combinaties van de klasse M en Z goed op dreef. Marilyn Moerdijk (Waarde) liep in het Hippisch Sportcentrum De Kroo

| de Faam | pagina 5

Bewonersavond Dauwendaele en Nieuw- en Sint Joosland ... Ook andere molens in de ge meente zijn op Molendag in be drijf en te bezoeken. De molens 'Ons Genoegen' aan de Oude Vlissingseweg, 'Buiten Ver wachting' in Nieuw- en Sint Joosland en 'Nooit Gedacht

| de Faam | pagina 62

KNOOPPUNT DE ROODE LEEUW NIEUW- EN SINT JOOSLAND ... Rijkswaterstaat voert vanaf 3 mei afrondende werkzaamheden uit aan Knooppunt de Roode Leeuw in Nieuw- en Sint Joosland in verband met de aanleg van de nieuwe N57. Vanaf 3 mei tot aan het einde van de

| de Faam | pagina 32

Nieuw- en Sint Joosland was immers als zelfstandige gemeente op 1 juli 1966 opgeheven en bij de gemeente Middelburg gevoegd. In 1979 merkt een van de oudere in woners van het dorp in een ge ... Ouderen niet meer op de keien in Nieuw- en St. Joosland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Hon- derdvijftig jaar lang bestond de ge meente Nieuw- en Sint Joosland, van 1816 tot 1966. En die gemeen te had een eigen vlag. ... Een wel erg bonte vlag, want de gemeente Nieuw- en Sint Joos land, de naam zegt het al, was een samenvoeging van Nieuwland en Sint Joosland. En dat is aan de oude gemeentevlag te zien. Een tijdje

| de Stem | pagina 7

allerlei facilitei ten geniet". De heer M. Vinke van de C.H.U. vond dat het welzijn van de bevolking toch op de eerste plaats moet komen en dat de men sen van Nieuw- en Sint Joosland de eerste rechten moeten ... Er klonk wat opstandig gemompel in de zaal. De heer K. Koole, D'66, hij verving ir. W. Akkerman, die verhinderd was zei: „Onze partij is van mening dat er in Nieuw- en Sint-Joosland pertinent geen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

Niéuw- én Sint Joosland liep sterk achteruit, ondanks een sterke pendel. Overigens daalde het aantal mannelijke woonfo- renzen in loondienst sinds 1947! De landbouw daalde procentueel vrij weinig ... Nieuw- en Sint Joosland kan nog wel iets verder teruglopen, maar heeft aan de andere kant gunstige kansen als woonplaats voor de groeiende industrie in de omgeving. De Sloehaven zal het beeld naar

| de Faam | pagina 1

ZMF: Sloop A58 tussen Nieuw en Sint Joosland en Heinkenszand ... NIEUW EN SINT JOOS LAND - Als de Sloeweg en Bernhardweg in het Sloege- bied toch vierbaans worden, dan kan het stuk A58 tussen Heinkenszand en Nieuw- en Sint Joosland afgebroken wor den. Dat idee

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 18

Nieuw en Sint-Joosland strijdt voor het dorp ... NIEUW EN SINT JOOSLAND - De wijkvereniging van Nieuw en Sint Joosland is een beetje geschrokken van de structuurschets Middelburg, waarin het gemeentebestuur nieuwe lijnen uitzet voor een

| de Faam | pagina 11

'De Vleut' begint in woonplaats Nieuw- en Sint Joosland met nieuwe dikke-banden-race voor Walcherse jeugd ... dorpje Nieuw- en Sint Joosland. "Tsja, getrouwd met een Zeeuwse vrouw, dat krijg je dan".

| de Faam | pagina 1

Havenfeest in Nieuw en Sint Joosland ... Arnekanaal een soort WOV te maken en hierdoor de havens van Nieuwland en Arnemuiden lam te leggen. Reden genoeg voor een feest, vond de havenvereniging. Aanstaande zaterdag, 21 september, is het zo ver.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

Nieuw- en St Joosland vierde behoud haventje ... NIEUW EN ST. JOOSLAND- Met veel buitennissig tam-tam is zaterdag rond het rustiek gesitueerde voorma lige landbouwhaventje van Nieuw en St. Joosland uiting gegeven aan een gevoel van opluchting over

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

KNOOPPUNT DE ROODE LEEUW NIEUW- EN SINT JOOSLAND ... Rijkswaterstaat voert vanaf 3 mei afrondende werkzaamheden uit aan Knooppunt de Roode Leeuw in Nieuw- en Sint Joosland in verband met de aanleg van de nieuwe N57. Vanaf 3 mei tot aan het einde van de

| Scheldebode | pagina 9

Oranjefeesten in St. Laurens en Nieuw en Sint Joosland ... NIEUW- EN ST. JOOS- LAND/SINT LAURENS - Het programma voor koninginne dag in Nieuw- en Sint Joosland is tot stand gekomen door de samenwerking van de Voetbal Vereniging Nieuwland en Oranje Bovenal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

INSPANVEILING te Nieuw- en Sint-Joosland. ... Mr. P. W. MEYLINK, notaris te Middelburg, zal vrij dag 8 november 1963, 1.30 uur, voor de heer P. A. Kodde op de hofstede „De Kruisweg", Rijksweg 49 te Nieuw- en St.-Joosland a contant publiek

| de Faam | pagina 3

Wijkopruimdag Nieuw en Sint Joosland ... Woensdag 1 oktober wordt door Wijkbeheer van de gemeente Middelburg een Wijkopruimdag gehouden voor Nieuw en Sint Joosland. De opruimdag start om half tien in het dorpshuis. Veeg- wagens en

| de Faam | pagina 25

Veelzijdige liedjesschrijvers in De Wegwijzer Nieuw en Sint Joosland ... NIEUW EN SINT JOOS- LAND - Theater de Wegwij zer in Nieuw en Sint Joosland heeft voor vrijdag 3 december de gerenommeerde liedjes schrijvers Dick van Altena en Ruud Hermans geboekt. Ze komen met het

| de Faam | pagina 9

Bijeenkomsten over Trekdijk Nieuw- en Sint Joosland ... Op dit moment leven er vragen en zijn er zorgen over de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland. De Trekdijk maakt onderdeel uit van de coalitieonderhandelingen in de gemeente Middelburg. Het demis

| de Stem | pagina 19

Nieuw- en Sint Joosland ... Puzzelrit - Op donderdag 27 mei (Hemelvaartsdag) houdt de Motor en Autoclub De Zeeuwen een eenvoudige puz zelrit in de omgeving van Nieuw en Sint Joosland. De rit is uitgezet door de Heer B. Oostwal.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

er brandjes. De politie hield zes jongelui aan. Ze zijn na verhoor vrijgelaten. De onrust begon kort na middernacht in Nieuw- en Sint Joosland. Politie en brandweer hadden daar handenvol werk aan het ... OOK NIEUW- EN ST JOOSLAND ONRUSTIG

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 10

NIEUW- EN ST.JOOSLAND - Gastrijders van Middelburg, Zuid-Beveland en Arnemuiden waren zaterdag tijdens het ring rijden in Nieuw- en Sint Joos land welkom en zo gingen in to taal 37 deelnemers van ... Steef de Rijke wint ringrijden dorpsfeest Nieuw- en St Joosland

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

tlW-EN SINT-JOOSLAND - Bij maken van plannen voor het Idelijke deel van de Dammenroute Walcheren en Zuid-Beveland) Int tegelijk aandacht te worden ge lanken aan de verkeersproblema- in Nieuw- en Sint-Joosland ... en industriegebieden. Rijksweg Jde Sloeweg-noord en de oude rijks- |g 258 lopen vlakbij of door Nieuw- 1 sint Joosland. Het Middelburgse (ustriegebied Arnestein ligt op ruw- j 500 meter afstand en het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Jeugd Nieuw- en Sint Joosland legt krans ... NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Leerlingen van groep 7 en 8 Van De Lonneboot, de samen werkingsschool voor basison derwijs in Nieuw- en Sint Joos land, hebben gistermiddag een krans gelegd bij het