Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.346 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

, Middelburg 1 als Grijpskerke 2 zat een hele dag goed op koers om een plaatsje in de tweede klas te gaan verove ren. Zoutelande was vorig jaar uit die klasse gedegradeerd en wilde dit natuurlijk graag goed ... Promotie Gapinge en Middelburg naar 2e klas ringrijden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

De voetbalvereniging FC Dauwendaele begon ooit als vrienden clubje uit.de wijk. Bijna veertig jaar later telt de club zo'n 800 le den, van wie 450 jeugdleden. ... MIDDELBURG - Op het Middelburg se stadskantoor wordt de komen de weken de wijkvisie voor Dau wendaele geschreven. In de wijkvi sie bepaalt de gemeente welke kant het de komende tien jaar op moet gaan

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

800 Prijzen ... , die slechts 19 maal in de duizend jaar plaats heeft, volledig zichtbaar wezen zalbevat geheel Australië al onze O. I. bezittingenHindostanMongolië China Japan en een gedeelte van Siberië.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

, Middelburg 1 als Grijpskerke 2 zat een hele dag goed op koers om een plaatsje in de tweede klas te gaan verove ren. Zoutelande was vorig jaar uit die klasse gedegradeerd en wilde dit natuurlijk graag goed ... Promotie Gapinge en Middelburg naar 2e klas ringrijden

| de Stem | pagina 16

Gent viert 800 jaar Gravesteen ... Gent herdenkt dit jaar het 800-jarig bestaan van het Gravesteen, het indrukwekkende kasteel, dat gelegen is in het centrum van de stad. Voor zover bekend verrees het Gravesteen in 1180 in zijn

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

DEN HAAG (ANP) - De uitgaven voor de sociale ze kerheid vallen dit jaar 1,5 miljard lager uit dan ge raamd. Volgend jaar is er sprake van een meevaller van 800 miljoen. Bij deze bedragen is er al ... Meevaller van 800 miljoen

| de Stem | pagina 13

Hulst 800jaar ... HULST - De gemeente Hulst stelt po gingen in het werk om de film „Hulst 800 jaar stad" uit te zenden via het ka beltelevisienet.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 67

Viering 800 jaar kerk in 'Klooster' ... door Harold de Puysseleijr KLOOSTERZANDE - Voor stichting de KIK (Kerk in Klooster) uit Kloosterzande wordt 2009 een be langrijk jaar. De stichting die de Hof te Zandekerk beheert, viert op 3t

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

stormachtig begin viering liervliet 800 jaar stad ... Buiten he- sen Geuzenvrouwen - klein maar dap per - zich in het lichtgele regenjack, •800 jaar stad' beterschap beloof- £°kk£n >aarzen aan fn begeleidden Hoor moe Ho merCi,-etono. hun kinderen naar de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Hengstdijk bestond 800 jaar ... kleuterleidsters te Middelburg en de ge meente zich aansloot bij het Zeeuws Studiefonds, waarvoor een bedrag van een stuiver per jaar per ingezetene be schikbaar wordt gesteld.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Begin dit jaar telde Middelburg nog 49.199 inwoners, ruim 800 minder dus. De afgelopen tijd lag de groei nooit boven de 300 per jaar. ... Middelburg verwelkomde dinsdag haar 50.000ste inwoner. Een ongekende groei, want dat betekent dat er dit jaar al meer dan 800 mensen bij zijn gekomen. Hoe is dat te verklaren?

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

In 2017 bestaat Middelburg 8oo jaar, en dat zal de stad groot en groots vieren. Een 'voorproefje' werd gepresen teerd op het Middelburgs Ab dijbier Festival: Bienae 8oo. Bij de opening van het festi ... val waren nog maar een paar flesjes van dit speciale bier beschikbaar. Het wordt ge maakt door Stadsbrouwerij Middelburg en Brouwerij Kees. Het proefbrouwsel be looft veel goeds voor volgend jaar, zegt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

800 jaar Middelburg in niet te dik boek met mooie plaatjes ... Het Zeeuws Archief heeft twee jaar geleden al bij het gemeentebe stuur aangeklopt met de sugges tie van een boek over de 800-jari- ge geschiedenis van Middelburg, dat in 1217 stadsrechten kreeg. „We