Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.343 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Wijziging incassosysteem bespaart Middelburg jaarlijks 14.800,- ... tenbesparing van 8200 en van 6600 die per 1 oktober 1964 realiseerbaar is. Dit komt dus neer op een besparing van 14.800 per jaar. Hierin zijn de bezorg kosten van de nota's die eveneens door het vervallen der

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Wijziging incassosysteem bespaart Middelburg jaarlijks 14.800,- ... tenbesparing van 8200 en van 6600 die per 1 oktober 1964 realiseerbaar is. Dit komt dus neer op een besparing van 14.800 per jaar. Hierin zijn de bezorg kosten van de nota's die eveneens door het vervallen der

| de Stem | pagina 3

800 ... loop van mei tot oktober van het vorig jaar keer op keer benadeeld wist voor bedra gen, die varieerden van f 10,tot f 25,viel de verdenking op M.

| Bevelander | pagina 42

Giro 800 800 ... Middelburg: woensdag 13 september (Joh. van Reigersbergstr. 2, Het Palet) maandag 11 september (Stadhouderslaan 1. PWA gebouw) maandag 4 september (Zeldemustlaan 2, ZSC) zie open avond Middelburg

| de Faam | pagina 1

Achter de schermen is de gemeente Middelburg al twee jaar bezig met voorbereidingen in het kader van Middelburg 800 jaar stadsrechten. De exacte datum wanneer in 1217 de stads rechten zijn verleend ... 800 jaar 'n echte stad

| de Faam | pagina 12

EEN JAAR AUTOCENTER IN MIDDELBURG ... Toen Theo Louisse een jaar geleden het Autocen ter aan de Kanaalweg in Middelburg begon, stond één ding voor hem vast: er moest maatwerk wor den geleverd. Sjang Jan sen kwam in deze nieuwe tak van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Festival in kader van 'Hulst 800 jaar stad' ... HULST - In het kader van 'Hulst 800 jaar stad' hield Hulst Promotion zater dag in nauwe samenwerking met het majorettenpeloton 'De Vossen' uit Hulst een geslaagd drumband- en ma- jorettenfestival in

| Goessche Courant | pagina 1

800. ... . aangekondigde openbare uilloting, ter bepaling, welke der aangegevene obligatienin dit jaar tol de aflossing zullen geregligd zijn, heden ten raadhuize heeft plaats gehad, en de volgende nummers zijn uitgeloot: N

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 46

Middelburg viert 800ste verjaardag met lange reeks herdenkingen ... lang, zei Bergmann. „Dat beteken de een eigen bestuur en recht spraak én bescherming." Het 8oo-jarig bestaan is niet het enige en zeker niet het eerste feestje dat Middelburg gaat vie ren. Dit jaar