Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.118 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

DEN HAAG (ANP) - De uitgaven voor de sociale ze kerheid vallen dit jaar 1,5 miljard lager uit dan ge raamd. Volgend jaar is er sprake van een meevaller van 800 miljoen. Bij deze bedragen is er al ... Meevaller van 800 miljoen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

MIDDELBURG, 19-1. „Het jaar 1980 is ekonomisch ge zien geen best jaar geweest. Als gesteld wordt, dat het beeld van de Nederlandse ekonomie uiterst somber is, wordt daarmee geen nieuwe waarheid ... verkondigd". Dit zei de heer J. J. Claas, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zee land, in de eerste vergadering van dit jaar in Middelburg gehouden.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

HET VERLOREN JAAR ... MIDDELBURG, 22-5. De ontkenning van het alkohol- probleem op alle nivo's, is waarschijnlijk de belangrijk ste verklaring voor het feit, dat de C.A.D.'s („Consulta- tieburo's voor Alkohol en Drugs

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Zestig jaar getrouwd ... BURGH-HAAMSTEDE - Een leven lang samen, om precies te zijn zestig jaar. Dat zijn de heer en mevrouw Zwolle-Otten uit Burgh-Haamstede. Zestig jaar geleden gaven zij elkaar in Steenwijk het jawoord en

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 4

Bluesroute in Middelburg ... eerder in dezelfde ruimte als Okamoto in Tokyo. De Japanse kunstenaar maakte vorige jaar kennis met de Renesser expositie ruimte en was er sterk van onder de indruk. „Zo'n geo metrische ruimte midden in

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Vijftig jaar bij elkaar... ... MIDDELBURG - De NV Elektrici- teits-Produktiemaatschappij Zuid- Nederland EPZ, is vanaf 1 juni 1990 met een totaal vermogen van 40.691 megawatt de grootste elektrici- teitsproduktiemaatschappij in Ne

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Zierikzeese Paardenmarkt dit jaar met 140 kramen ... ZIERIKZEE - Dit jaar wordt in Zierikzee de Paardenmarkt op 5 juni gehouden. Traditioneel vindt die plaats op de woensdag vóór de eerste donderdag in juni. Al jaren is de Paardenmarkt een jaarmarkt

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Minimumprijzen landbouw blijven volgend jaar gelijk ... DEN HAAG (ANP) - Soft-drugsgebruik onder jongeren is de afgelopen vijf jaar bijna verdrie voudigd. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in Delft en de Jellinek-kliniek in Amsterdam.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Volgens De Ruiter proberen momenteel drie steden in Zee land, waaronder Middelburg en Zierikzee, zich te promoten als uitvalsbasis voor die jaar lijks terugkerend metropia projecten. Hij denkt dat ... Mussengilde uit Oosterland bestaat bijna honderd jaar

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 7

Irene Pos verdiende een zilveren medaille op de 800 meter in de categorie vrouwen 40 tot en met 45 jaar. (Joop van Houdt). ... naar een winnende afstand van 10,68 meter stootte. Geen medailles voor Schot, maar wel verrassend een zilveren medaille voor Irene Pos op de 800 meter. In de categorie vrou wen van 40 tot en met 45 jaar

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Koningin en prins in Middelburg bij viering bevrijdingsmanifestatie ... MIDDELBURG - Koningin Beatrix en prins Claus heb ben zaterdagmiddag de Nationale Bevrijdingsmani festatie in Middelburg bijgewoond. Ook een aantal mi nisters, onder wie minister-president Lubbers

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Zierikzee bij weggebruiker bekender dan Middelburg ... JAAR abonnement met automatische afschrijving a 188,00 Q JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!!

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Minister Westerterp sprak te Middelburg over Oosterschelde ... MIDDELBURG, 9-2. Mede 01» Gedeputeerde Stalen van Zeeland diepgaander te informeren over Zeeuwse onderwerpen, waaronder de Oosterschelde, heeft mi nister Westerterp van verkeer en waterstaat een be

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Papierwinkel kost boer ruim 20 mille per jaar ... ZWIJNDRECHT (ANP) - Bij Spillers Petfoods in Zwijn- drecht, producent van de Felix kattenbrokjes en AH Tom Poes Variantjes, zijn tot nu toe ruim 800 gevallen gemeld van de verlammingsziekte poly

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Echtpaar Verweij 50 jaar getrouwd ... Dakproblemen? Bel Vida- ko kunststofdakbedek king voor een milieube wuste en betaalbare oplossing, 10 jaar garan tie. Tfel. 01110-12382. Gevraagd ter overname herenkapsalon op Sch-D. Brieven onder nr

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Volgend jaar februari heeft Noordgouwe zijn dorpshuis ... Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 32,30, per jaar 122,60. Losse nummers 65 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Tarief reinigingsdienst van 169,- naar 226,- per jaar ... Stichting Stadsschouwburg en Concert zalen Middelburg voor de orga nisatie van professionele po diumkunsten öp Schouwen- Duiveland. Voor de gemeenten op Schouwen-Duiveland hangt hier wel een prijskaartje aan

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Stichting Welzijn Ouderen al tien jaar actief bezig ... ting die pas was opgericht en zich nog helemaal moest profileren. Nu tien jaar later blijkt dat aardig gelukt te zijn. De Stichting Welzijn Ouderen is 'n ge wild adres voor ouderen en hun organisaties

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

op drukkershuis Plantijn. In het kader van het jaar van de beeldhouwkunst wordt in het voorjaar 1994 een cursus beeld houwkunst in Nederland geor ganiseerd. In Middelburg wordt op donderdag 27 januari ... Een leerzaam jaar in Canada voor studente Marloes Koster

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 14

1960jaar rijk aan gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland ... SCHOUWEN-DUIVELAND, Oudejaarsdag 1960. Drie duidelijke aspecten - of feiten zo men wil - zijn er die het leven op Schouwen- Duiveland hebben gekenmerkt in het thans weer vervlogen jaar 1960. Het

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

„We verwachten dit jaar geen ernstige problemen" ... jachtensluis afgebouwd kan worden. Het kan volgend jaar zijn, maar ook over 10 jaar", aldus Rijkswaterstaatvoorlichter Jan van Gorp. Hij voegt er nog aan toe dat Rijkswaterstaat voor het ko mende jaar nog geen