Krantenbank Zeeland

HomeSearch

151 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Uitgave H. Wegeling, Noordstr. 44, Telef. 130, Vlissingen. BijkantoorDrukk. De Lange Jan, Noordstr. C 34, Middelburg ... einde van den crisis een stap nader wordt gebracht Veeleer bereikt men het tegendeel. Dat heeft Amerika wel gd- monstreerd. Ondanks alle protectionistische liefhebbereijen zijn er in de Ver. Stalen 800

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

MIDDELBURG, van 18 September 1926. Ondertrouwd P. W. Schonis, 41 j. en A. j. M. Bos, 42 j. P. j. Kwanters, 29 en W P. v. d. Linden 28 j. ... De rekening over 1925 van de Christelijke bewaar school bedraagt aan inkomsten f !441.67Va. waaronder f 800 subsidie van de gemeente. De rekening sluit met een nadeelig saldo van f 18.90.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 1

Dinsdag vierde de directeur van de P.Z.E.M. de Heer J. Slooves den dag, watir- op hij voor 25 jaar, als bedrijfsleider bij de „Societé Anonyme des Tramways k va- peur de Flessingue Middelburg" in ... Coöp. Melkinrichting en Stoomz. fabriek „Walcheren" Singel E 69 Middelburg, Telefoon 83