Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.115 resultaten gevonden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

J. D., 38 jaar, wagenvoerder bij de P.Z.E.M., wonende te Vlissingen, was in hooger beroep gekomen tegen een vonnis van den Kantonrechter te Middelburg, waarbij hij wegens het als wagenvoerder bij het ... F. G., 42 jaar, koopman wonende te Serooskerke (W., had hooger beroep aan- geteekend tegen een vonnis van den Kan tonrechter te Middelburg, waarbij hij we gens overtr. van de Motor- en Rij wiel wet