Krantenbank Zeeland

HomeSearch

251 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

Woensdagavond had de aid. Middelburg van de Noderlandsche Volksbeweging eun vergadering belegd, waar Prol. J. E. de Qay als spreker optrad. ... Nadat do heer De Vink, voorzitter van de afd. Middelburg, de vergadering met een kort v/oord heelt geopend, neemt Prol. de Qay het woord, die allereerst schetst hoe de N.V.B. als gedachte in het

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

A. P. Imanse-v. Bijlevelt. Middelburg, 22 Juni 1946. ... Hansweert Mede namens vele cursisten be tuigt ondergeteekende aan boven genoemd Instituut zijn oprechten dank voor het genoten onderwijs, dat hem in staat stelde, binnen één jaar drie diploma's te

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

VALKENISSE. Het zesde slachtofler van de Duitsche terreur, gevonden in de duinen bij Valkenisse is de Middelburger J. van der We-.', 20 jaar. ... - darmerie in Middelburg werd v. d. Wey naar de gevangenis aldaar gebracht en vandaar naar Valkenisse, waar hij werd terechtgesteld.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 2

den dag te herdenken, dat bij vóór 25 jaar in dienst trad bij de fa. F. Boone, woninginrichting, te Goes. De wensch is, dat er nog vele jaren bij komen. 05600 Eenige Vrienden. ... 1450 struiken Kruisbessen, 1350 struiken zwarte bessen, 800 str, roode bessen, Laxton no. 1, 600 str. roode bessen Prolific, 500 sti roode bessen, Duitsche Zure, 13 Aren frambozen.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

C C, Lauer, electricien uit Middelburg, 4 jaar internee ring. Ontzetting re'chten. ... H. v. d.'Brink, kapper uit Middelburg, 3 jaar internee ring. Verbeurdverklaring radio toestel en Inboedel, voor zoover deze aan oorlogsslachtoffers in bruikleen is gegeven.