Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.624 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 19

11.800,- ... Het motorrijden heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht gemaakt. In snel tempo is het aantal motorrijders in Nederland gestegen. Rij school Freddy Wolf uit Souburg kreeg zelfs drie keer zoveel

| de Vlissinger | pagina 12

EEN JAAR AUTOCENTER IN MIDDELBURG ... Toen Theo Louisse een jaar geleden het Autocen ter aan de Kanaalweg in Middelburg begon, stond één ding voor hem vast: er moest maatwerk wor den geleverd. Sjang Jan sen kwam in deze nieuwe tak van de

| de Vlissinger | pagina 23

Na vijf jaar Brussel terug in Middelburg ... In november van het vorige jaar kregen de basisscholen van Ne derland een mosselkrant toege zonden, waaraan een speciaal project over de mosselsector was verbonden. 648 Scholen schre ven zich hier

| de Vlissinger | pagina 23

Tijdens de Autosalon van Genève, begin maart volgend jaar, zal Rover zijn ingrijpend vernieuwde 800-reeks voor het eerst ten toonstellen. Direct valt het nieuwe front op, waarbij de grille een ... Rover 800 volgt klassieke lijnen

| de Vlissinger | pagina 19

MIDDELBURG ... Als opvolger van de vorig jaar tijdelijk in het pro gramma opgenomen Mazda 121 Yooh en Cabri Yooh Top presenteert importeur Auto Palace de Binckhorst nu de 121 Yes!.

| de Vlissinger | pagina 20

f 21.800,- ... "Jarenlang ondervonden wij veel hinder van de afsluiting van de "oude" verbindingsweg tussen Middelburg en Oost Souburg. Dankzij een uit spraak van de Raad van State is de weg weer open. U kunt weer

| de Vlissinger | pagina 12

DE ROVER 800 SERIE, VLAGGESCHIP VAN DE VLOOT ... Vorige maand introduceerde Austin Rover Nederland het fon kelnieuwe vlaggeschip van haar vloot: de vierdeurs Rover 800 serie, die de bekende vorige Rover SDI-serie opvolgt.

| de Vlissinger | pagina 11

8.00 ... paratiewagen de klanten een heel eind tegemoet treedt. "Bij Depa staat service hoog in het vaandel", verzekert de 26-jarige onderne mer die vier jaar geleden in West kapelle zijn zaak begon en enkele

| de Vlissinger | pagina 1

Topatletiek uit België op de 800 meter in Vlissingen ... , 4330 ka middelburg, 011i 30-27651advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlisslngen, 01184-15144, privé: w. malse, 01184-62320. redaktle: ad hanm )man, 01180-27651toestel 54.

| de Vlissinger | pagina 1

Chris Rutten, een half jaar burgemeester van Middelburg ... oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam totale oplage 44.950. uitgave provin ciale zeeuwse courant d v administratie: markt 51. postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 11

dit jaar voor het eerst een cursus gege ven in Papier-Architectuur. Deze cursus wordt in Middelburg en Kapelle gegeven en begint met een basiscursius van 4 lessen. Meer informatie is verkrijgbaar bij ... DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur.

| de Vlissinger | pagina 17

Zeeland opnieuw een boek werd gedrukt. Jacob de Grave, "bouckprinter" uit Antwerpen, werd in september 1517 poorter van Middelburg. Vermoedelijk oefende hij hier alleen het boekbindersvak uit. Tien jaar ... BOEKDRUKKERS TE MIDDELBURG

| de Vlissinger | pagina 1

Een winterse dag - ergens in ja nuari dit jaar. Voor het station van de Nederlandse Spoorwegen in Middelburg schuilt een groepje jongeren achter de uitbouw van het restaurant aan de straatzijde. ... Middelburg

| de Vlissinger | pagina 9

Ook dit jaar houdt het Regionaal Educatief Centrum Walcheren (REC) een Tweede Kans Markt. Voor het stadhuis in Middelburg kunnen geïnteresseerden op zater dag 30 augustus alle informatie krijgen ... . Dankzij medewerking van de gemeenten op Walcheren (behalve Domburg) kan er voort aan elk jaar een Tweede Kans Markt worden gehouden, afwis selend in Middelburg en Vlissin gen. De markt dit jaar is tussen 10

| de Vlissinger | pagina 17

Middelburg - B en w Middel burg willen dat de gemeente raad zich voor een proeftijd van twee jaar aansluit bij het Plat form Gemeentelijk Vredesbe leid. De daaraan verbonden kosten f 1250, zouden uit ... DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur.