Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7.317 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 2

BELDE80K VIN 800 ... bijgedragen. Want de cultuurondernemingen hebben gemiddeld geen hoogere uitkeerin- gen gedaan dan verleden jaar. Voor de be oordeeling van den economischen toestand van ons land is hier dus een

| Vlissingse Courant | pagina 4

Stoomtram Middelburg-Vlissingen. ... 83 3.000 Mark 106 2.000 Mark 415 1.000 Mark 552 800 Mark 146 5, 200 Mark In het geheel bevat deze loterij die uit 7 klassen bestaat, 85.000 loten met 4122S prijzen en 8 pretniën, zoodat bijna op de

| Vlissingse Courant | pagina 1

fa. BfllROK S VAN 800 ... Terugbetaling eischen van de divi denden achtte de minister onmogelijk. Het is niet vast te stellen tot welk jaar deze terugbetaling moet gaan en zeifs is niet na te gaan wie de aandeelhou ders waren

| Vlissingse Courant | pagina 4

VROOM DREESMANN - MIDDELBURG ... In dezen tijd van hét jaar is het ge woonte, dat de Engelsche Atlantische vloot een bezoek brengt aan de Middei- landsche Zee op haar lentekruistocht en verscheidene eenheden dier vloot zijn te Malta

| Vlissingse Courant | pagina 4

Amy wilde in haar jaar een vriendeigk w f 1.800.BI i lieP door, beangstig neren blik, die haar uit 1 °ogen trof. "O, werkeigk, de g9.592.74l, h ,en? 611 ontevreden Q/i; al :uid voor zich uit, Ïl6? h ... Middelburg-Ylissin gen.

| Vlissingse Courant | pagina 1

diefstalP, M. D., 55 jaar, koopman te Middelburg, tot ƒ40 b. s. 40 d. h. J. A. P. V., 28 jaar, filmoperateur, wonende te Mid delburg, gedetineerd, tot 4 maanden gevan genisstraf met aftrek ... openbare dronkenschap gepleegd bij her haling L. P., 45 jaar, werkman te Middel burg, appellant vonnis kantongerecht te Middelburg. Verdachte niet ontvankelijk verklaard.

| Vlissingse Courant | pagina 5

Mansluis - Middelburg. ... Men zal begrijpen dat uiw dienstwil- fige briefschrijver zich verkneukelt in die berichten, aangezien hij reeds twee jaar geleden in deze brieven met tal van vooilbeetden heeft aangewezen hoe de

| Vlissingse Courant | pagina 4

Handelsonderwijs Middelburg ... Engelsche muziek door R. Robertson, piano. 8.00 Le zing Strange cases of mistaken identity. 8.20 Kamermuziek door het Kutcher strijk kwartet (2 violen, viola en cello). L.*Go- wings, tenor. Kwartet op. 18 no