Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.215 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 1

-gebouw aan de Latijnse Schoolstraat 10-12 in Middelburg. „Het gaat om scholing en vor ming van mensen met hooguit lagere school en twee jaar vervolgonderwijs", legt Nelleke Hagt van het VJV uit. ... MIDDELBURG - De Middelburgse soos Hofplein bestaat vijf jaar. Zaterdag 26 januari moet dat op grootse wijze gevierd worden. Iedere jongere, de soosbezoekers variëren in leeftijd van vijftien tot

| Scheldebode | pagina 5

MIDDELBURG - Een dikke negen jaar geleden heette het 't Stoffenwinkeltje', eind 1992 werden de zaken ge scheiden en werd het 'La Vaca'. Eén in de Heerenstraat met als specialiteit stoffen en ... Zeeland in het jaar 1929 in ruim achthonderd foto's

| Scheldebode | pagina 5

Middelburg bestaat vijf jaar ... MIDDELBURG - Vorige week was het al weer vijf jaar geleden dat de Broodboetiek zich vestigde op Damplein 16 in Middelburg. Eigenaresse is mevrouw van Son. Zij vertelt: „We bieden een ruim assorti

| Scheldebode | pagina 11

en op donderdag 20 juli in Middelburg, Markt van I0.30-I8.00 uur. ... De Politie-informatiebus komt op dinsdag 18 juli in Zoutelande, bij de Hervormde Kerk van I0.30-I8.00 uur,

| Scheldebode | pagina 17

Nieuw jaar, nieuwe Kanjer. ... GOES/ROOSENDAAL - Rimaco Roosendaal, ge vestigd in het winkelcentrum aan de Kennedylaan, bestaat 20 jaar. Vier jaar geleden werd in Goes (No- belweg 2-28b naast de Zeelandhallen) een groot handel met

| Scheldebode | pagina 5

MIDDELBURG Hoewel het al zeve nendertig jaar geleden is, dat de atoom bommen op de steden Hiroshima en Naga saki gegooid zijn, is het onderwerp nog al tijd actueel. Met woorden is moeilijk aan te ... Europese primeur voor Middelburg

| Scheldebode | pagina 9

MIDDELBURG ... „De landelijke vereniging is in 1985 opgericht (nu tienduizend leden), de afdeling Zeeland twee jaar later. Toen begonnen we met vijftien man, kun je nagaan dat we behoorlijk gegroeid zijn."

| Scheldebode | pagina 6

800.- ... COLIJNSPLAAT - Ze woont in Colijnsplaat, werkt in Goes, is twintig jaar jong en ze heet Elma van den Berge. En hoewel dit velen misschien nog helemaal niets zegt, kennen we Elma allemaal. Haast elke

| Scheldebode | pagina 13

Ruim 800 combinaties in de ring ... PARABEL - Poppentheater Parabel brengt 23 en 30 december het traditionele kerstschimmenspel 'de vier lichten' in de aula van de bibliotheek in Middelburg. De voorstellin gen beginnen om 15.°® uur

| Scheldebode | pagina 30

middelburg ... aanspreken. De indeling van de woningen is met de nodige fantasie aangepakt en zorgt voor een optimale leefbaarheid. De prijzen (van ƒ168.800,— tot ƒ181.300,— vrij op naam) zijn, gelet op de kwaliteit en

| Scheldebode | pagina 5

Middelburg - Vrijd. 18.00 uur tot zo. 24.00 uur Drijdijk, tel. 26045. Vlissingen - Vrijd. 18.00 uur tot ma. 8.00 uur Klompe, tel. 71140. Groep8praktljk voor alternatieve geneeswl]zen: Van vr. tot en ... Rijwielshop in Papegaaienburg vijf jaar

| Scheldebode | pagina 1

VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS OP WALCHEREN. 37e JAARGANG. OPLAGE: EDITIE VLISSINGEN 23.800 EX. GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN EN WESTKAPELLE. EDITIE MIDDELBURG 22.600 EX. GEMEENTEN ... MIDDELBURG - De kunst uitleen bestaat zaterdag 10 no vember vijfendertig jaar. Om dat te vieren is 10 november uitgeroepen tot 'dag van de kunstuitleen'. Er is een ten toonstelling, een lezing door

| Scheldebode | pagina 15

VEERE/VLISSINGEN/MIDDELBURG - „Dit jaar voor het eerst koninginnedag op 30 april zonder dat de koningin jarig is"„ merkt S. Francke, de burgemeester van Valkenisse, terecht op in zijn voorwoord in ... Globe speelt in Middelburg