Krantenbank Zeeland

HomeSearch

90 resultaten gevonden

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoombargedienst MiddelburgVlissingen S t a d s t ij d. vMid. vm. 5.20 6.35 8.00 9.10 10—11.. nm. 12.— 1.40 2.30 3.35 4.30 6.- 6,45 8.- Vlissingen vm. 6.10 7.35 9.05 10.' n. 12.10 2.20 3,40 5— 7.05 8 ... l'rijs per jaar, franco per post. ƒ3. Met Wekelijksche Restantenlijst 5. Voor Buitenland en Koloniën -j- extra-porto.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stooinbargedienst MiddelburgVlissingen S t a d s t ij d. v.Mid. vm. 5.20 6.35 8.00 9.10 10.— 11.-4 nm. 12.—1.40 2.30 3.35 4.30 6.-6.45 8.- Vlissingen vm. 6.10 7.35 9.05 10.41 n. 12.10 2.20 3,40 5.— 7 ... bericht bij deze dat hij weder als verleden jaar voorzien is van eer.e ruime keuze

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoombargedienst MiddelburgVüssing S t a d s t ij d. v Mid. vm. 5.20 6.35 8.00 9.10 10.— 11 nm. 12.— 1.40 2.30 3.35 4.30 6.- 6.45 8 Vlissingen vm. 6.10 7.35 9.05 10 n. 12.10 2.20 3,40 5.— 7.05 8.25 9 ... Op n ie u v) o n t. v a v rj e n Kastorine Jassen /'8,00, Kamgaren Vesten 6,75 tot /8,25,

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoouibargedienst MiddelburgVlissingei S t a d s t ij d. v Mid. vin. 5.20 6.35 8.00 9.10 10.— 11 urn. 12.— 1.40 2.30 3.35 4.30 6.- 6.45 8. Vlissingcn vm. 6.10 7.35 9.05 10 n. 12.10 2.20 3,40 5.— 7 ... Prys per jaar, franco per post. f3. Met Wekelijksche Restantenlijst 5. Voor Buitenland en Koloniën -f- extra-porto.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoombargedienst MiddelburgA'lissingen S t a d s t ij d. v.Mid. vin. 5.20 6.35 8.00 9.10 10.— 11.- nui. 12.1.40 2.30 3.35 4.30 6.- 0.15 8.- A'lissingen vin. 6.10 7.35 9.05 10.4 li. 12.10 2.20 3,40 5 ... bericht bij deze dat Iiij weder als verleden jaar voorzien is van ecne ruime keuze

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

-oflicier gehuwd die, tengevolge van zijn beroep, een groot deel van het jaar afw ezig was en slechts enkele inaandeu bij zijn vrouw door bracht De jonge vrouw had haar man vurig lief; zij had aan hem, hoewel hij ... Middelburg ter mededinging naar prijzen 4 hengsten, 7 merriën;

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoombargedienst MiddelburgVlissingen. S t a d s t ij d. vMid. vm. 5.20 6.35 8.00 9.10 10.—11.— nm. 12.— 1.40 2.30 3.35 4.30 6.- 6.45 8.— Vlissingen vm. 6.10 7.35 9.05 10.40 n. 12.10 2.20. 3,40 5— 7 ... Aan bovenstaand adres woidt tevens ge vraagd een leerjongen of een die circae 2 jaar op 't vak is.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoombargcdienst MiddelburgVlissingen S t a d s t ij d. v.Mid. vm. 5.20 0.35 8.00 9.10 10.- 11.-] nm. 12.— 1.40 2.30 3.35 4.30 6,- 6.45 8, Vlissingen: vm. 6.10 7.35 9.05 10.4 n. 12.10 2.20 3,40 5.— 7 ... Prijs per jaar, franco per post. ƒ3. Met Wekelijksche Restantenlijst 5. Voor Buitenland en Koloniën -j- extra-porto.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stooinbargedienst MiddelburgVlissingen, S t a d s t ij d. v Mid. vm. 5.20 6.35 8.00 9.10 10.— 11. nin. 12.— 1.40 2.30 3.35 4,30 6.- 6.45 8. Vlissingen vm. 6.10 7.35 9.05 10. n. 12.10 2.20 3,40 5.— 7 ... Prijs per jaar, franco per post. ƒ3.- Met Wekelijksche Restantenlijst 5. Voor Buitenland en Koloniën extra-porto.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoombargedienst MiddelburgVlissingen. S t a d s t ij d. vMid. vm. 5.20 0.35 8.00 9.10 10.11. nm. 12.— 1.40 2.30 3.85 4.30 0.- 6.45 8.— Vlissingen: vm. 6.10 7.35 9.05 10.40 n. 12.10 2.20 3,40 5.— 7 ... Prijs per jaar, franco per post. ƒ3. Met Wekelijksche Restantenlijst 5. Voor Buitenland en Koloniën extra-porto.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoombargedienst MiddelburgVlissingen. S, t a d s t ij d. vMid. vm. 5.20 6.35 8.00 9.16 16.— 11.— nm. 12.1.46 2-.30 3.35 4.30 6.- 6.45 8. Vlissingen: vm. 6.10 7.35 9.05 10.40 12.10 2.20 3,40 5.— 7 ... Trijs per jaar, franco per post. fit. Met Wekelijksche Restantenlijst 5. Voor Buitenland en Koloniën extra-porto.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

A. C. Maes te Hoofdplaat, voor 1' 10400; J. A. van de Hille te Middelburg, voor f 9200; J. Bcsemer alhier, voor f8000; J. van de Sande Sr. id., f8100; J. A, van do .Sande te Groede, voor 1'7998,50; J ... Hij was, sedert een half jaar hij AVisse in dienst, was een soort windbuil, had steeds geld gebrek, zat slecht in de kleeren en had ook schulden.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Ill erge mate zijn dit jaar de aardappelvelden door de gevree.sde ziekte geteisterd, sommige akkers zelfs zóó erg, dat de opbrengst de moeite van bet rooien niet loont en de landbouwers er eenvoudig ... Ten eerste kunnen daardoor de ziektekiemen in den grond bewaard blijven en dize dan het volgend jaar de oorzaak zijn van een nieuw uitbreken der ziekte.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

, dat hem na ruim een jaar door den dood wérd ontrukt, nadat zij hem een tweeling 'had geschonken. ... Do beide kinderen, een knaapje van tien en een meisje van elf jaar, speelden aan den oever van een diepen en grooteii vijver. Toen zij, om naar de vis sollen te kijken, op een boven liet water

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

SlutS, De heer E. Pireé, kweekeling aan de Rijks-kweekschool voor onderwijzer te Middelburg is geslaagd als hulponderwijzer, en behaalde, Vrijdag 22 April, jl. de acte in de vrije en or ... In het jongensweeshuis te Milaan, waarin ■ook jongelieden van achttien jaar worden opge nomen, hebben de knapen Woensdag zoo geducht te keer gegaan, dat de hulp van militairen moest Worden ingeroepen

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Te Middelburg is naar de strafgevangenis overgebracht de 30- jarige D. v. d. K., matroos op de mailboot .Koningin Wilhelmina" van de Maatschappij .Zeeland", die verdacht wordt wederrechtelijk goe ... Voorts werden er dit jaar 80 binnenbaden genomen. In 1899 was dat getal 58.

| Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 4

Stoomtram VlissingenMiddelburg. S t a (1 s t ij d. v. Vlissingen: vin. 4,55 6,8,9,30 11,- nra. 12,30 1,15 2,00 3,30 4,15, 5,03 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15 ... Middelburg: vin. 5,25 6,30 8,45 10,15 11,45 nm. 12,30 1,15 2,— 2,45 3,30 4,15 5,— 5,55 6,55 7,45 8,30 9,51 10,15