Krantenbank Zeeland

HomeSearch

224 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

gld. belo pend, goed te keuren. Dit bedrag ligt ruim 800 millioen gld. hoger dan' de uitgaven van verleden jaar, indien de Amerikaanse hulp niet wordt meege rekend. In 1953'54 zal Groot-Britan nië 500 ... Engeland trekt fl. 800 millioen meer uit voor zijn luchtmacht dan in 1952

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

.30 Meisjeskoor 6 50 Gram, 7.15 Om roeporkest en soliste 7.30 Causerie KRO: 7.45 Nieuws 8.00 Gram. 8.25 De gewone man 8.30 .100 Jaar Kromstaf" 8,50 „Alles of niks" 9.05 Amusementsorkest 9.40 ,.Een vergissing- is ... De wet heeft een geldigheidsduur van twee jaar, maar kan eerder bij Konink lijk Besluit worden ingetrokken.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

TTET AANDEEL van de voeding in de totale uitgaven door handarbeiders J-A in de grote en de kleine steden van ons land gedaan, is vergeleken met onderzoekingen van 20 jaar geleden, gelijk gebleven ... , fruit, vis, kaas en eieren in de laatste 30 jaren relatief belangrijker geworden. Vooral de uitgaven voor snoep en fruit tonen een belangrijke stijging. Ten opzichte van het jaar 1921 zijn die uitgaven

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

De Politierechter te Middelburg heeft Vrijdagmiddag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden op gelegd aan P. F. de W. uit Hontenisse, die zich had schuldig gemaakt aan het zich ... De substituut-officier van Justitie te Middelburg heeft er met nadruk de aandacht op gevestigd dat. afgezien van plundering, ook het zich toeëigenen van aangespoelde goederen zeer streng zal v

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Middelburg dc in dustriële activiteiten in Zeeland hebben de afgelopen twintig jaar een geweldige vlucht genomen. Voor de ramp was het aan tal middelgrote en grote be drijven in Zeeland op de vin ... Een greep uit de nieuwko mers: Dow Chemical (1600 man). Philips (1000 mam in Ter- neuzen. Hoechst Holland (800 man). Péchiney (550 man) en M T International (100 man) in Vlissingen-Oost. Volgend jaar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

van Noord-Amerika. Reeds langer dan een jaar geleden kon het gebeuren, dat de Argentijnse communistische partij haar aanvallen op Peron stopzette ter wijl bijna gelijktijdig de vakbeweging van de ... besprekingen voeren elf. Op Zaterdagen zullen er twaalf en de nieuwe toestand, die door het op Zondagen tien verbindingen komen, terugtrekken van de zevende Ameri-1 In het station Middelburg is vandaag kaanse

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

De Politierechter te Middelburg heeft Vrijdagmiddag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden op gelegd aan P. F. de W. uit Hontenisse, die zich had schuldig gemaakt aan het zich ... De substituut-officier van Justitie te Middelburg heeft er met nadruk de aandacht op gevestigd dat. afgezien van plundering, ook het zich toeëigenen van aangespoelde goederen zeer streng zal worden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Dr Decsi is ongeveer 36 jaar oud. Hij komt .niet voor op de lijst van hoogge plaatste leden van de Communistische Partij. Niettemin geniet hij sinds het einde van de oorlog een, grote „reputatie", om ... De Zweedse regex-ing heeft politiek asyi verleend aan drie mannen en een vrouw, die in Januari j.l. op dramatische wijze van Sowjet-Letland naar Zweden •gevlucht zijn. Een meisje van 2% jaar, het

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

BON SENS (Frans) gezond ver- vinden is, in de duinen en op de tenziekten. Kopersulfaat en kalk, hei voor. Hij zingt het hele jaar, opgelost in water, wordt op de ... KERKELIJKE BEROEPEN ENZ. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Middelburg dr H. v. d. Linde. Utrecht, secretaris van de Oecumenische Raad. Aangenomen naar Wesepe P. M. van Waarde. Kuinve. Bedankt voor

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Voor de economische politie rechter te Middelburg stonden een Belg en een Nederlander terecht, die h'andlangersdiensten hadden verricht voor botersmok- kelaars. ... De winkelier R. van I. te Clin- ge werd veroordeeld tot 500, boete of twee maanden hechte.- nis en voorts tot twee weken ge vangenisstraf met een proeftijd van twee jaar met verbeurdver klaring van

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

sen: Terneuzen: rayon Oost-Zeeuws-Vlaan- deren, Oostburg: rayon Wesl-Zeeuws-Vlaan- deren. Middelburg: rayon Walcheren. Goes- ra von Noord- en Zuid-Beveland. Tholeiv rayon Tholen en St. Philipsland ... HILVERSUM I. 402 m. AVRO: 7.00 nieuws. 7.10 gram. VPRO: 7.50 prot. pr. AVRO: 8.00 nieuws, 3.15 gram.. 9.00 prot. pr.. 9 15 koorzang, 9.25 vrouw, 9.35 gram.. 10.50 kleuters, ll.Oo zieken, 11.30 piano

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

Landbouw Mij. Dajeuh Manggung 1.000.800, 1.230.300 halve kg. thee (incl. opkoop en thee bereid voor derden)- ... Lanöbouw„Mij. Radjamandala (incl. de producties van Marywattie) 260-567, 528.852 halve kg- thee (incl. opkoop en thee bereid voor derden). 406.925. 423 800 kg. rubber.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Vijf dagen bleef ik in Pretoria. Op de laatste avond ontmoette ik er mijn oude vriend Henk Muuren, de man die zestien jaar geleden met zijn laatste vijfhonderd gulden naar Zuid-Afrilca trok en die ... , omstreeks een jaar geleden, in een aantal Nederlandse kranten zijn levens geschiedenis en nu ik rustig in zijn fraaie woning zit, haalt hij een grote doos met brieven te voorschijn. Allemaal uit Nederland