Krantenbank Zeeland

HomeSearch

336 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

bij GEBR. R00SEM800M, Wouwschestraat 21, BERGEN OP ZOOM. ... Hoog in de lucht verscheen een dezer dagen, in. lichtende letters, het woord BLUE BAND aan den hemel. .Even verrassend kwam, ruim drie jaar geleden, als een lichtpunt in donkere tijden, het pakje

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 5

De levering, vrij op den wal, van 800 M3. zuiver gewasschen GROVE 0NDERH0UDSGRINT. ... Voor Stieren, buiten de provincie aangekocht, die op de keuring minstens 1 jaar oud moeten zijn: premiën van f60,— en f36,—. Deze premiën worden met 25 °/0 verhoogd voor Stieren van Vereenigingen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

ge"a(nuwarts te Middelburg, na kunneAugustus voorloopig GEEN der Maa-EKUUR voor SP0ED- ... Dane gaat hiermede nietaccoord, er 2 jaar dhr Polderman is gekozen is hem van kindsheid bekend als innige beginselen te zijn toegedaan, 'an Gorsel meent dat hij lid der it. partij is. Enkele leden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

zijn geboorteplaats bezocht, bleek niet van. gaven ontbloot te zijn en volgde met gemak de lessen. Echter toen hij 10 jaar oud was, moest hij mede helpen het brood voor het gezin te verdienen en werd hij ... Vertr. 7.17.45 Tholen Aank. 7.25 8.00 Vertr. 7.30 8.05 Aank. 7.45 8.20 Bijden op Zondag.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

R.M Rm. Rpf. —.01 —.02 —.03 —.04 —.05 —.00 —.07 —.08 —.09 -,10 —.11 —.12 —.13 —.14 —.15 —.16 —.17 —.18 —.19 —.20 —.30 —.40 —.50 —.60 —.70 —.80 —.90 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 7.00 8.00 9.00 10 ... —.02 -.03 —.04 -.05 —.00 —.07 —.08 —.09 -.10 —.11 —.12 —.13 —.14 —.15 —.16 —.17 —.18 —.19 —.20 —.30 —.40 —.50 —.00 —.70 -.80 —.90 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 0.00 7.00 8.00 9.00 10.00 20.00 30.00 40

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

enkele die aan de Olympiade 1948 hebben deel genomen. Behalve deze sterke bezetting zullen ook sterke Nederlandseen Belgische sport lieden aan de start verschijnen Het programma omvat 100 400 800 1000 ... Cognac en wijnimporteurs Middelburg Telefoon 2682 Kuiperspoort

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van vijf-en-twintig jaar en zes maanden, en zal haar aanvang nemen op den eersten Januari 1895. ... Het was veel f800.voor het hospitaal en f 400.voor het kerkhof, maar toch slechts een kleinigheid bij hetgeen levenden en gezonden eischten. Het was waarlijk te Namen niet goed koop, en Nicolaas