Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.037 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

De heer M. Nijsse te Middelburg, die zoals gemeld veertig jaar bij het onder wijs was, is op 15 olctober j.l. met dit jubileum door het bestuur van zijn school en collega's gehuldigd en iïreeg van ... -jarige jongen be gon, tot Middelburg, aan welke school hij nu 9 jaar verbonden is. Spreker had veel lof voor de jubilaris; negen jaar lang heeft hij tot volle tevreden heid van het bestuur gewerkt en er

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

,4 meter en je moet er met vier mensen omheen gaan staan, wil je elkaar de hand kunnen reiken rondom de stam. Over de ouderdom bestaat geen zekerheid.. Wij schatten deze eik op 800 a 1000 jaar. In ouderdom ... Tijdens de zitting van de Rechtbank'.^ Middelburg heeft vrijdag de officier vS 1' justitie, mr. Th. Lebret, gevangen!? straffen van 2 jaar geëist tegen do dn' daders van de kledingdiefstal bij Jla

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

Juist 300 jaar geleden, in 1666, Icwam Jean de Labadie naar Middelburg. Hij werd hier predikant van de Waalse ge meente. Een dominee met vreemde ma nieren en opvattingen, anders dan de anderen. Een ... We zijn dan in het jaar 1666, dus De Labadie was al 56 jaar, toen hij naar Middelburg ging. Het was een ru moerige tijd op kerkelijk gebied. Voor al veel getwist over de viering van de zondag. Veel