Krantenbank Zeeland

HomeSearch

145.950 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 16

Gent viert 800 jaar Gravesteen ... Gent herdenkt dit jaar het 800-jarig bestaan van het Gravesteen, het indrukwekkende kasteel, dat gelegen is in het centrum van de stad. Voor zover bekend verrees het Gravesteen in 1180 in zijn

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

DEN HAAG (ANP) - De uitgaven voor de sociale ze kerheid vallen dit jaar 1,5 miljard lager uit dan ge raamd. Volgend jaar is er sprake van een meevaller van 800 miljoen. Bij deze bedragen is er al ... Meevaller van 800 miljoen

| de Stem | pagina 13

Hulst 800jaar ... HULST - De gemeente Hulst stelt po gingen in het werk om de film „Hulst 800 jaar stad" uit te zenden via het ka beltelevisienet.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

stormachtig begin viering liervliet 800 jaar stad ... Buiten he- sen Geuzenvrouwen - klein maar dap per - zich in het lichtgele regenjack, •800 jaar stad' beterschap beloof- £°kk£n >aarzen aan fn begeleidden Hoor moe Ho merCi,-etono. hun kinderen naar de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Hengstdijk bestond 800 jaar ... kleuterleidsters te Middelburg en de ge meente zich aansloot bij het Zeeuws Studiefonds, waarvoor een bedrag van een stuiver per jaar per ingezetene be schikbaar wordt gesteld.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Wijziging incassosysteem bespaart Middelburg jaarlijks 14.800,- ... tenbesparing van 8200 en van 6600 die per 1 oktober 1964 realiseerbaar is. Dit komt dus neer op een besparing van 14.800 per jaar. Hierin zijn de bezorg kosten van de nota's die eveneens door het vervallen der

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Wijziging incassosysteem bespaart Middelburg jaarlijks 14.800,- ... tenbesparing van 8200 en van 6600 die per 1 oktober 1964 realiseerbaar is. Dit komt dus neer op een besparing van 14.800 per jaar. Hierin zijn de bezorg kosten van de nota's die eveneens door het vervallen der

| de Stem | pagina 3

800 ... loop van mei tot oktober van het vorig jaar keer op keer benadeeld wist voor bedra gen, die varieerden van f 10,tot f 25,viel de verdenking op M.

| de Faam | pagina 12

EEN JAAR AUTOCENTER IN MIDDELBURG ... Toen Theo Louisse een jaar geleden het Autocen ter aan de Kanaalweg in Middelburg begon, stond één ding voor hem vast: er moest maatwerk wor den geleverd. Sjang Jan sen kwam in deze nieuwe tak van de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 21

Festival in kader van 'Hulst 800 jaar stad' ... HULST - In het kader van 'Hulst 800 jaar stad' hield Hulst Promotion zater dag in nauwe samenwerking met het majorettenpeloton 'De Vossen' uit Hulst een geslaagd drumband- en ma- jorettenfestival in

| de Stem | pagina 11

800 jaar Hulst op ... Buijsse werd hem door het besluit van GS van Zeeland belet het groepsvervoer, dat hij al bijna zeven jaar deed, uit te oefenen. Daarnaast was naar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

verleden zat Middelburg daar ook bij. Er komen daar veel kinderen, wat ik leuk vind, en vorig jaar heeft de TROS er ook beelden opge nomen voor een televisiedocu mentaire over mij. Maar dit jaar doet de ... Vernietiging 800.000 varkens