Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.624 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 3

Het cursusgeld bedraagt 115.— Personen bene den 18 jaar genieten reduktie. De materialen voor de lessen moeten apart betaajjl worden. ... Postbus 5017 4330 KA Middelburg Correspondent Hans Hollestelle.

| de Vlissinger | pagina 3

het Zeeuwse team voor al cohol- en drugbestrijding men een paar jaar zal expe rimenteren onder weten schappelijke begeleiding. Bij het experiment zal tevens worden bekeken in hoeverre alternatieven ... Het onderzoek zal ca. 2 jaar vergen.

| de Vlissinger | pagina 1

tevoren werden de grote cakes tukken gebakken. Daarin werden onder meer 800 eieren verwerkt, 16 kg suiker, 8 kg bloem, 25 kg poedersuiker. Een nacht voor het gebeuren werd er in die cake een vulling ... Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul taten geeft bij sterke haaruitval en roos

| de Vlissinger | pagina 3

len. De andere Cale - de romanticus, de klassiek geschoolde Welshmen, het wonderkind dat met zijn achtste jaar voor de BBC zijn composities speelde - werd nogal eens in de wielen gereden door de ... 'Too-Rye-Ay' van Dexy's Midnight Runners heeft alles in zich om uitgeroe pen te worden tot dé plaat van het jaar. De muziek is oorspronkelijk (een mix van Stax-soul en folk) én hitgevoelig. Een

| de Vlissinger | pagina 3

LANGEVIELE 69 MIDDELBURG 01180-29523 ... Jantje loopt fier de borst vooruit de klas binnen. Niets aan de hand. Hij glimt van trots als hij zijn buurmeisje toever trouwd voor elke dag van het jaar een kostuum te hebben.

| de Vlissinger | pagina 17

U kunt in het bezit komen van deze foto die 65 jaar geleden werd gemaakt door samen met dit knipsel ƒ7,50 te zenden aan de redactie Faam-Vlissinger, Postbus 5017,4330 KA Middelburg. Zet in ... St. Janstraat 3b - Tel. 01180-13532 - Middelburg

| de Vlissinger | pagina 1

Bij Vlissingen en Middelburg ko men er 800 tot 1000 toeschouwers. Penningmeester Bert Carol van Middelburg meldt dat bij Mid delburg na drie thuiswedstrijden sprake is van e^n toeneming van het ... Dinsdag 14 december is het pre cies 75 jaar geleden dat de Schaakvereniging Middelburg werd opgericht. Aanvankelijk een schaakclub voor de gegoede bur gerij van Middelburg, maar in de loop der jaren

| de Vlissinger | pagina 5

Burgemeester en wethouders hebben namelijk uit bezuini gingsoogpunt - besloten tot be perking van de openbare ver lichting. Daarmee kan naar schatting zo'n 175.000 per jaar worden bespaard. Een ... zal voor vele Vlissingers te mer ken zijn. De situaties waar men sinds jaar en dag aan gewoon was wijzigen vrij plotseling. De weg, de straat waar men woont blijft nu wat donkerder. Daar zal rekening

| de Vlissinger | pagina 5

B. en w. stellen tenslotte nog voor te verklaren, dat over zeven straten in hel plangebied gedurende een periode van tien jaar een verkeer sintensiteit van minder dan 2450 voertuigen zal hebben. ... Tot op heden kreeg de Stichting Dierenasyl Zeeland-Zuid jaar lijks een vaste subsidie. Tevens werden over de afgelopen jaren de nodige aanvullende subsidies verleend. B. en w. stellen de raad nu voor

| de Vlissinger | pagina 7

Postbus 5017 4330 KA Middelburg ... Dinsdag 21 december 1982 wordt in de sporthal De Kruitmolen te Middelburg voor de I le maal het traditionele Kerstvolleybaltoer nooi van de Koninklijke Mare- chaussee gehouden. Aan dit invi

| de Vlissinger | pagina 17

Geluidhinderdienst Gedeputeerde staten stellen provinciale staten voor gedurende 1 1 jaar, ... De vergadering wordt gehouden in het gebouw van het steunpunt, Rouaanse- kaai 43, Middelburg. De bijeenkomst is

| de Vlissinger | pagina 3

...u's "Varia 2 jaar E Merk acu directe mon- I ... Citytheater Middelburg, donder dag. maandag, dinsdag 20 uur. zaterdag 19 en 21.30 uur. zondag 14. 19 en 21.30 uur. Vrijdag (ou dejaarsdag) geen voorstelling.

| de Vlissinger | pagina 4

REPARATIE- en verkoop antieke klokken. Op alle antieke klokken 1 jaar ga rantie. M. Porskamp in het ambachtencentrum De- merary Oostkerkplein 5 4331 TL Middelburg, tel. 01180-33425 ... O. DADEMA Beneluxlaan 15 MIDDELBURG Tel. 01180-12084

| de Vlissinger | pagina 1

jaar de meeste aktiviteiten ont plooide. Het is hard gegaan in tien jaar tijds: in 1973 begonnen in het Vestzaktheater, daarna het eerste vaste theater in een molen in Middelburg-zuid, het Brak ... ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen. 01184-15144, privé w. melse, 01184

| de Vlissinger | pagina 4

REPARATIE en verkoop antieke klokken. Op alle antieke klokken 1 jaar ga rantie. M. Porskamp in het ambachtencentrum Deme- rary, Oostkerkplein 5, 4331 TL Middelburg, tel. 01180-33425 ... Middelburg, Plein 1940, Tel. (01180) 12560

| de Vlissinger | pagina 7

De wijkvereniging Dauwendaele in Middelburg geeft tweemaal een disco voor de jeugd, beide op za terdag 8 januari in het Ontmoe tingscentrum Dauwendaele. Voor de jeugd van zes tot en met twaalf jaar ... Voor mevrouw T.R. de Visser- Tiezema uit Middelburg begon het jaar 1983 bijzonder goed. Zij won één van de hoofdprijzen in de consumentenwedstrijd die de fa brikant van Maggi-produkten hield bij de

| de Vlissinger | pagina 4

REPARATIE- en verkoop antieke klokken. Op alle antieke klokken 1 jaar ga rantie. M. Porskamp in het Ambachtencentrum De- merary, Oostkerkplein 5, 4331 TL Middelburg, tel. 01180-33425. ... MIDDELBURG

| de Vlissinger | pagina 4

REPARATIE- en verkoop antieke klokken. Op alle antieke klokken 1 jaar ga rantie. M. Porskamp in het Ambachtencentrum De- merary, Oostkerkplein 5, 4331 TL Middelburg, tel. 01180-33425. ... 4330 VB Middelburg

| de Vlissinger | pagina 13

Redactie: bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31391 of 31392 ... Volgende week vrijdag komen provinciale staten voor de eerste maal in dit jaar bij elkaar. Op de agenda staan niet zo erg veel voorstellen, maar wel enkele zeer belangrijke.