Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.348 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 2

In den ouderdom van 89 jaar is te Sloten weder een oudsbrijder van Waterloo, de heer <_)tma, overleden. ... Nieuwe puike Zeeuwsche Tarwe f7,30 a f8,00, Goede f6,70 a f7,00. Zeeuwsche en Vlaamsche nogge f6,30 a f 6,70, Overmaasche f 6,00 a f6,20. Zeeuwsche en Ylaamsche Wintergerst f5,10 a fo,40 Zeeuwsche en

| Axelsche Courant | pagina 2

Nieuwe puike Zeeuwsche Tarwe f7,30 a f8,00, Goede f6,70 a f7,00. Zeeuwsche en Vlaamsche Rogge f6,30 a f 6,70, Overmaasche f 6,00 a f6,20. Zeeuwsche en Vlaamsche Wintergerst f5,00 a f5,40 Zeeuwsche en ... Vlaamsche Zomergerst f5,20 a f5,40. Zeeuwsche en Overmaasche Haver f3,50 u f4,00. Paardeboonen f6,00 a f6,50. Brui- neboonen f7,00 a f8,00. Blauwe kookerwten f7,00 a f7,30. Voedererwten f6,80 a f7

| Axelsche Courant | pagina 2

Stempel J. J. CEULEN, Middelburg. ... Nieuwe puike Zeeuwsche Tarwe f7,30 a f8,00, Goede f6,70 a f7,00. Zeeuwsche en Vlaamsche Rogge f6,30 a f 6,70, Overmaasche f 6,00 a f 6.20. Zeeuwsche en Vlaamsche Wintergerst f5,00 a t 5,30 Zeeuwsche

| Axelsche Courant | pagina 2

Stempel J. J. CELLEN, Middelburg. ... Nieuwe puike Zeeuwsche Tarwe f7,30 a f8,00, Goede f6,70 a f7,00. Zeeuwsche en Vlaamsche Rogge f6,30 a f 6,70, Overmaasche f 6,00 a f 6.20. Zeeuwsche en Vlaamsche Wintergerst f5.00 a f5,30 Zeeuwsche

| Axelsche Courant | pagina 2

De predikanten A. Littooy, te Middelburg en J. Westerhuis, te Ter Neuzen, en de ouder lingen J. L. de Jonge en B. M. den Boer, zullen voor Zeeland optreden als afgevaardigden tot de synode der Chr ... Nieuwe puike Zeeuwsche Tarwe f7,50 a f8,00, Goede f6,70 a f7,00. Zeeuwsche en Vlaamsche Rogge f6,30 a f 6,70, Overmaasche f 6,00 a f 6,20. Zeeuwsche en Vlaamsche Wintergerst f 4,80 a f5,00 Zeeuwsche

| Axelsche Courant | pagina 2

De collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapen- den dienst in de Nederlanden voor het jaar 1885 heeft in deze gemeente ƒ21,97 opgebracht. ... Te Middelburg is eene afdeeling opgerioht van het bond ter verkrijging van Algemeen kies- en stemrecht.

| Axelsche Courant | pagina 3

Hij heeft ongeveer 1500 man in zijn dienst, onder leiding van een directeur, die een trakta- mentje heeft van 22t5Q0 peir jaar. ... De indeeling der militieplichtigen van 1886 in de provincie Zeeland zal plaats hebben op 5 Mei te Tholen, 6 Mei te Goes, 10 en 11 Mei te Middelburg en 13 Mei te Vlissingen.

| Axelsche Courant | pagina 4

Reis- en Toiletbehoeften. Middelburg, Lange Delft101. ... . Haver ƒ3,50 a ƒ4,00, Paardeb. ƒ6,00 a ƒ6,10; Bruineb. ƒ8,00 a ƒ10,00 BI, kookerwt. a f. V. erwt. a Koolz. ƒ8,60 3, ƒ8,80

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,0011,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,46 6,30 7,30 8,30 9 ... Verwijst eehter de vreemde candidaten naar hunne omgéving dat ze voor die plaatsen optreden; zulks heeft Middelburg ook getoond. Volgt dat voorbeeld na en brengt uwo stem uit op de heeren

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg'; vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,OM midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,301 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00) Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8 ... Overm. Haver ƒ3,60 a ƒ4,10, l'aardeb. ƒ6,00-a ƒ6,10; Bruineb. ƒ8,00 a ƒ10,00 BI. kookerwt. a V. erwt. ƒ7,5Q a Röolz. ƒ8,60 a ƒ8,80.

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 1 0,00' Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11.00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,30 7,30 8,30 9 ... Overm. Haver ƒ3,60 a, ƒ4,10, Paardeb. ƒ6,00 a ƒ6,20; Bruineb. ƒ8,00 a ƒ10,00 BI. kookerwt. a V. erwt, ƒ7,20 a ƒ7,50 Koolz. a

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00' midd. 12,00 nm. 1,35 2,80 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30: 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8 ... Al het werk is 20 JAAR schriftelijk gewaarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11' midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 8,301 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30*10,' Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,1 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,KI 6,30 7,30 8,30 9 ... Al het werk is 20 JAAR schriftelijk gewaarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen vm. ... Hij heeft met die kunsttanden reeds op verschillende tentoonstellingen diplomas en medailles behaald. Al het werk is 20 JAAR schriftelijk gewaarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,OOl midd. 12,00 nm.' 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8 ... Reis- en Toiletbehoeften, MIDDELBURG,

| Axelsche Courant | pagina 4

Reis- en Toiletbehoeften, MIDDELBURG, ... ƒ6,50; mindere ƒ6,00 a ƒ6,25; Duiveboonen ƒ7,00 a ƒ8,00; Bruineboor.en ƒ7,50 a ƒ10,50; Erwten ƒ8,00 a ƒ9,00; mindere ƒ7,00 a 7,25; Koolzaad 7,70 a 7,90.

| Axelsche Courant | pagina 6

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 lij midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,f Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12j nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8,30 9 ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00"11,00] midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3: m. 4>30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,1 ... ,10; lange ƒ3,00 a ƒ3,60; Paardeboonen ƒ6,00 a ƒ6,50; mindere ƒ6,00 a ƒ6,25; Duiveboonen ƒ7,00 a ƒ8,00; Bruineboonen ƒ10,00 a ƒ11,50; Erwten ƒ8,60 a ƒ9,00; mindere 7,75 a ƒ8,40; Koolzaad ƒ7,60 a 8,00.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 .10,00 11 00 midd. 12,00 hm. 1,35 2,30v3!30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 vm. 8,00 8,45 10,00 11.00 m 12 00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8,30 9,30. ... Voor een geheel jaar kost het plaatsen van een Advertentie, in dit blad, ter grootte van een vierkant vak als dit, met het recht de eens opge geven advertentie naar verkiezing te veranderen, bij

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 Vlissingen vm. 8,00 8,45 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8,30 9,30. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,i midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12j nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,1 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,0011,1 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,: 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,(X nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,01 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

Stooinbargedieust tussclicn Middelburg en Vlissiugen. vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4 ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schrifteljjk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 2

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 4,30 5,10 6,30 7,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... Al het werk is 2 0 JAAR schriftelijk ge waarborgd.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 5,10 6,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m 12,00 nm. 1,00 2,30 -3,30 4,30 6,00 7,30 9,00. ... die op dien tijd hun 14e jaar hebben bereikt.

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 5,10 6,30 8,00 ... Zij, die daarnaar willen mededingen en min stens 14 jaar zijn, moeten zich, onder over legging der vereischte stukken, voor 20 MAAKT, a. s. aanmelden bij den Directeur H. VAN WIJNGAARDEN. N.B. Zij

| Axelsche Courant | pagina 3

Zaamslag. 17 Maart. De heer P, J. W. Klaar hamer, ontslag m predikant van de Ned. Herv. Gemeente te Middelburg, thans doleerende, zou gisteravond in de kerk der Chr. Geref. optreden in het belang van ... Bij het aanstaand examen ter verkrijging van de akte vcor het lager onderwijs zullen als deskundigen te Middelburg optreden, de heeren P. G. de Jager en Janssen te Middelburg voor Ned. taal en lezen

| Axelsche Courant | pagina 2

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,35 2,30 3,30 5,10 6,30 8,00 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m 12 00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 600 7,30 9,00. ... 5 M onde Jaar •Veul 2 Kalfvaarzen, 3 5 groote zware Pluimgedierte.

| Axelsche Courant | pagina 3

LANDBOUWPAARDEN (onverschillig van weld ras). 1. Hengsten, minstens 3 jaar oud, eerste prijs, uitgeloofd door jhr. mr. W. M. de Brauw, comm. d. kon. ia Zeeland, 25, H. Kerkhove Lippens te Gent. 2e ... , minstens 3 stuks, le prijs, uitgeloofd door den alg. penningm der maatschappij den heer M. Volkrijk Liebert te Middelburg10, T van Haelst te Stoppeldijk, 2e prijs 5, P. Verhaegen Een bestuursprijs werd

| Axelsche Courant | pagina 2

In eene openbare zitting van de Arr. Rechtbank te Middelburg werd Maandag de nieuwbenoemde vice-president dier rechtbank, Mr. J. van der Lek de Clercq, plechtig geinstalleerd. Ue officier van ... Onder voorzitterschap van den heer dr. Car- sten waarnemend geneeskundig inspecteur in Zee land vergaderde Dinsdag 14 dezer de Geneeskundige Raad voor Zeeland, te Middelburg.

| Axelsche Courant | pagina 2

Door de Arrondissements-Rechtbanb te Mid delburg is J. V., oud 37 jaren, zonder beroep, wonende alhier, weduwe van A. v. D., thans in hechtenis te Middelburg, naar de openbare terecht zitting dier ... 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4500

| Axelsche Courant | pagina 4

Neèrlands Jeugd zal, te beginnen met 1 October, eiken Zaterdag verschijnen in kwarto formaat, tegen den geringen prijs van 2.per jaar, franco per post 2.25 en zal alzoo twee flinke boekdeelen vormen ... v. Vliss. nu Roosendaal 6,34 9,35 2,03 5,52 7,39 Stoombargedieust tussclien Middelburg en Vlissingen

| Axelsche Courant | pagina 4

Aeérlands Jeugd zal, te beginnen met 1 October, eiken Zaterdag verschijnen in kwarto formaat, tegen den geringen prijs van 2,per jaar, franco per post 2.25 en zal alzoo twee flinke boekdeelen vormen ... Spoorweg Vlissingen—Roosendaal, v. Vliss. n. Roosendaal 6,34 9,35 2,03 5,52 7,39 Stoombargedieust tussclien Middelburg en Vlissingen

| Axelsche Courant | pagina 4

Xeèrlands Jeugd zal, te beginnen met 1 October, eiken Zaterdag verschijnen in kwarto formaat, tegen den geringen prijs van 2.per jaar, franco per post 3.35 en zal alzoo twee flinke boekdeelen vormen ... Spoorweg Vlissingen— Roosendaal, v. Vliss. n. Roosendaal 6,34 9,35 2,03 5,52 7,39 I Stoombargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen

| Axelsche Courant | pagina 3

officier van justitie te Middelburg ingesteld onder zoek is niet gebleken, dat de slager Leynse des- bewust bedorven vleesch heeft verkochtwel wordt hij verdacht dat hy bedrog heeft gepleegd bij den ... Aan K. Dees alhier is onderhandsch voor den tijd van 1 jaar verhuurd een tuin, in het dorp legen, voor 10.

| Axelsche Courant | pagina 3

Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Vrijdag 28 Oct. zijn veroordeeld ... Zaamslag, 31 Oct. Onze gemeente-vroedvrouw Mej. B. Boet- van Westen, welke hier eene jaar' wedde van ƒ300 genoot, is in dergelijke betrek king benoem i te Hoofdplaat, op een tractement van ƒ450.

| Axelsche Courant | pagina 3

3Jet Gerechtshof te 's-Gravenhage behandel de Donderdag 1.1. het hooger beroep van een dienstmaagd te Terneuzen, van een vonnis der rechtbank te Middelburg, waarbij zij tot een jaar gevangenisstraf ... Arr on dissen tents-Rechtbank te Middelburg Vrijdag 11 Nov. is veroordeeld