Krantenbank Zeeland

HomeSearch

5 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 1

„We hebben veel mensen gered", zegt de 79-jarige George de Bruin vijftig jaar na de watersnoodramp. Hij is een van de twee zendamateurs die zich na de eerste rampnacht inzetten om de communicatie met ... posten, die alle infor matie en noodoproepen via hen aan Den Haag doorgeven. Zo ontstaan verbindingen met onder andere Ter- neuzen, Goes, Middelburg en Vlissin- gen en met het militaire zendstation in

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 26

BARNEVELD - Ook dit jaar ont ving de jury weer vele duizen den inzendingen op de puzzels uit het in december 2002 ver schenen ND-puzzelmagazine. De jury werd ook blij verrast door de vele mooie ... kleurplaten die werden ingestuurd. De prijzen voor prijspuzzel 1 en voor de kleurplaat jeugd tot en met 6 jaar zijn toegekend. Alle prijs winnaars van harte gefeliciteerd. De prijzen worden zo spoedig mogelijk