Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.118 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 46

COLIJNSPLAAT - In de Tweede Wereldoorlog vond de joodse familie Polak uit Middelburg een veilig on derkomen bij de familie Groenleer in Colijnsplaat. In het boek In veilige haven staat het samenkomen ... handel M.L. Polak Zoon in Middelburg. Zijn vrouw Rosa en hij hadden drie kinderen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 26

De stichting FEEEN kent dit jaar geen Blauwe Vlaggen toe aan de Nederlandse stranden. Door verschillen in meetresultaten is geen objectief oordeel te vellen over de kwaliteit van het zwemwater. De ... Alle winkels in de gemeente Westerschouwen mogen tussen 1 april en 1 oktober iedere zon en feestdag open tussen 8.00 en 18.00 uur. Campingwinkels vormen een uitzondering.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 23

ledereen die nu met een auto of motor gebruik maakt van de openbare weg moet motorrijtuigenbelasting betalen en het voertuig laten verzekeren. Auto's ouder dan drie jaar moeten ook elk jaar worden ... Voor een aantal categorieën voertuigen be staat een vast schorsingstarief van 50,-. Dit tarief geldt voor alle motoren, voor auto's van 20 jaar en ouder, voor elektrisch aange dreven voertuigen en

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 22

52,- per jaar. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u u abonneren bij de afde ling Interne Zaken in het stadhuis, tel. 13151. ... enquête, waarvoor 800 inwoners van de wijk Poortambacht zijn aangeschreven, moet de gemeen te een inzicht geven in wat onder de bewoners leeft.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 21

Mosseitoernooi in het eigen Bruinisse. De winst die ik dit jaar boekte was des te specialer omdat ik hiermee de tiende Zilveren Mossel in de wacht sleepte", aldus de 41-jarige veterane. Over het geheim van haar ... prestaties, die ze ondanks haar voor tennisbegrippen hoge leeftijd ieder jaar weer weet te behalen, wil ze best wat meer vertellen. „Ik train nog altijd iedere dag, als ik dat een keer oversla is mijn dag niet

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 20

De Smalstad pakte breed uit tij dens de Brouwse Dag. Een ruwe schatting deed vermoeden dat ruim 10.000 mensen de braderie op de Markt bezochten. Zeer suksesvol was ook dit jaar weer het onderdeel ... De vier plaatstelijk opbouw-werk- instellingen in Zeeland verkeerden in nogal van elkaar verschillende si tuaties. Op Schouwen-Duiveland en in Middelburg hadden de betrokken gemeentebesturen grote

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 20

Veilinglokatie: hotel Arneville, Buitenruststraat 22, Middelburg I Inbreng'vun goederen mogelijk tot 5 december van dinsdag tot en mei zaterdag. Bij inbreng gratis veilinglaxatie. I I Gegarandeerde ... opbrengsten! Voor info: Antiquites B. Wine, Vlasmarkt II. Middelburg, lel. 01180-14105.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 20

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vrij 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur LET OP: DONDERDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ... Het Zeeland College is een scholengemeenschap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO. HAVO, VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen. Middelburg, Goes en Zierikzee Een instituut, waar ca

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 19

300,- tot 800,- terug voor uw oudé boxen ... Xi al 400,- per paar en zijn ze groter jdan 64 cm cfan is de inruilprijs 600,-. Heeft u echte grote joekelö\^ idie nog groter zijn dan 96 cm dan krijgt u 800,- terug. Heeft u al Bose

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 19

Voordat Van Nunen drie jaar geleden in zijn schuurtje met de verkoop begon werkte hij bij Vendex als woning- en meu belstoffeerder. Daarna vijf jaar op een meubelfabriek. Voldoende know-how dus om de ... ZIERIKZEE - De ontwikkelingen gaan in een razend tempo bij Meubel- Tapijthandel aan de Melkmarkt in Zierikzee. Na een uitbreiding van de tapijtcollec tie vorig jaar maart, hebben Johan en Mirjan van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 19

MIDDELBURG - Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt Miniatuur Walcheren in Middelburg na 41 jaar op nieuw geopend. Het park is in een nieuw jasje gesto ken en de gerenoveerde miniaturen staan weer prachtig ... Dit jaar zijn er vele nieuwe mi niatuurmodellen te bewonde ren. Het stadhuis van Middel burg in miniatuur is helemaal opnieuw gebouwd. Na twee duizend uur handwerk is het stadhuis weer het mooiste mo

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 19

jaar: met z'n tweeën carpoolen over een woon-werkafstand van 30 km. levert in een auto uil de prijsklasse 20.000.tot 25.000 zo'n 140.- per maand op. ... Overigens, die 555.000 samenrijdende mensen besparen 3,3 miljard autokilometers per jaar. Dat scheelt dus heel wat voor de II les.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 18

In de oude kleuterschool te Brou wershaven Iheeft de ibloemenvereni- ging „Floralia" haar jaarlijkse 'bloe mententoonstelling gehouden. De aanvoer van de gekweekte planten was dit jaar ver beneden de ... parel van Egypte" te redden en deze over te brengen naar een nabijgelegen eiland. Deze operatie zal vier jaar duren en Egypte zal een derde van het geld' geven.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 18

Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 11.00 uur ds. N. de Boo, kinder(neven)dienst; 19.00 uur ds. De Boer, Middelburg. Kerkwerve: 11.00 uur ds. E. P. Mul der, bevestiging en ... ; kindernevendienst 4-12 jaar. Brouwershaven: 9.30 uur ds. D. Schneider, Zeist, gez. dienst met Zon- nemaire in Zonnemaire. Zonnemaire: 9.30 uur ds. D. Schneider, Zeist, gez. dienst met Brouwershaven; 11.00 uur

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 18

Zusterstraat 39, Middelburg Telefoon 01180-33247 ... 5 jaar - 5 jaar Grandioze aanbiedingen én een prij zenpakket: elke week 1.500,- kans op 500,- kontant en dat de hele maand maart. Dus nü voor geloogd grenen naar Het Grenenpaleis, Groene Weidje 16

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 18

Het onroerend goed, totaal ca. 6.800 m- met o.a. kantoren, winkel,-magazijn, opslagloods, opslag/parkeerterrein, bouw jaar 1994, alsmede de bedrijfswoning (gedeeltelijk gereed). Uitsluitend voor ... LET OP T/M 31 MAART 5 JAAR GRATIS WEGENBELASTING

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 17

Belastingvrije spaarpremie van 20% voor deelnemers aan het Premie Spaarplan tot een maximum van f 100,- per echt paar of f 50,- per persoon per jaar. ... le klasse: MEVO I-VCK I (4 uur, scheidsr. J. Louwerse); Bevelanders I-Hoek I; Kloetinge I-Meeuwen II; 's Heer Arendskerke I-Arnemuiden II; Middelburg V-Zaamslag I.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 17

De werkzaamheden aan de herzie ning van het streekplan Midden- Zeeland stonden centraal in het jaar verslag 1979 van de Provinciale Pla nologische Dienst van Zeeland. In het jaarverslag van de ... rendgoed belasting ter sprake. Deze zou verlaagd kunnen worden indien alle 800 tweede woningen in het Wil- ma gebied aangeslagen zouden kun nen worden. Dat was niet het geval en daarnaast was

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 17

Zierikzee: 10.00 uur ds. Buissing-van Beers, Middelburg. ... Bostonplein, 10.00 uur dhr. A. G. Lergner, Rotterdam; 18.30 uur kand. C. Dalebout. Nieuwerkerk: 10.00 uur kand. Lorier, Middelburg, gez. dienst in Herv. kerk; 16.30 uur dhr. J. Ver heul, Spijkenisse

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 17

Het-Continu-Krediel van De Graai Assurantieen in Middelburg geniet landelijk een ongekend hoge populariteit. Dit is te danken aan meerdere factoren. Zo heeft De Graal al meer dan 25 jaar een ... Kaarten (ƒ27,50, kinderen .t/m 12 jaar 10,00) zijn verkrijgbaar bij alle VVV-voorverkoopburo's. (na 1 juli aan de kassa 32,50, kinderen 13,50) Beachpop wordt mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 17

Met een garantie van maar liefst 1 jaar geeft Goedbloed Auto's u meer zekerheid. Elke inruilwagen tot bouwjaar 1991 is dan ook APK gekeurd. Door het succes van de nieuwe Citroen-modellen heeft u de ... Kruitmolenlaan 60, Middelburg

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 17

voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat. In aanschaf zijn de spaarlampen duurder, maar bij meer dan 1000 branduren per jaar zijn ze vaak voordeliger dan een gloeilamp. ... een periode van maar liefst 15 jaar. Gedurende deze tijd blijft heMarief gelijk. Dus ook in de toekomst geen sores en onverwachte rekeningen. Een flink deel van de huurprijs verdient u terug door

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 16

de consument te bezorgen het maken van extra bezorgkosten, cor.sumpticmolk en voor hot bezorgde brood ccn prijs to berekenen, welke één cent por liter melk, respectievelijk per brood van 800 gram, meer ... De Kamer van Koophandel cn Fa brieken voor do Zeeuwse Eilanden te Middelburg is bericht ontvangen, dat do ontwerp sluitingsverordeninp bii ge noemde Ka mor geen bezwaar ontmoet. In verband hiermede