Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.661 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 34

MIDDELBURG - Bij de start van de landelijke ta- feltenniscompetitie heeft het Graauwse St. Aloy- sius I in de eerste thuis wedstrijd tegen het Ven- Iose Blue Star I een ge lijkspel weten te behalen ... Westlarid-ÜUëclïï HypqtheekbapK.nv; ■Amsterdam. Sarptiatis'traat 1. tef. 020 - 6 31 3'1. Middelburg, Lange Delft 72, 01180-25955.

| de Vrije Zeeuw | pagina 33

missen, Stoke kan niet beschik ken over de produktieve spits John Ritchie. Deze aanvaller heeft namelijk een schorsing voor Europacup-wedstrijden lopen. Twee jaar geleden werd hij in een wedstrijd tegen ... Belangrijkste figuur m het dit seizoen erg succesvolle Stoke City - tot nu toe werd slechts éen vaii de acht wedstrijden verlo ren - is Allan Hudson Een grimmige middenvelder van 24 jaar die niet

| de Vrije Zeeuw | pagina 32

BREDA/MIDDELBURG Pinksteren ■toeristisch topweekeinde worden. Het p U972: 800.000 buitenlandse gasten, wor tiet gehaald. Bij goed weer echter zal d massaal in beweging komen, zodat het feer druk kan ... Dit is, in een notedop, de verwachting Organisaties en diensten hebben van het kr IDat Pinksteren dit geen jaar topper wordt, Idit extra lange weekeinde te kort voor de Ldo meeste mensen kunnen zich

| de Vrije Zeeuw | pagina 31

Jan Brusse, kroniek van Jan Brusse en Fed Oster 20.05 Onsterfelijke melodie, speelfilm van Charles Vidor uit 1945, over het leven van de componist Chopin van zijn tiende jaar af ... 5.30 Nieuws. 5.33 De eerste toast, 8.00 Nieuws 8.20 Licht klassiek ochtendconcert. 9.00 Nieuws. 9.15 Amusementsmu ziek. 9.30 Lichte muziek. 10.30 Uitzending van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen

| de Vrije Zeeuw | pagina 30

hebben vóór 20 april 1975 en dat de verifi catie-vergadering zal wor den gehouden op 14 mei 1975 te 12.00 uur in het ge rechtsgebouw aan het Hof plein 8 te Middelburg. ... Met een Passat bewijst u trouwens altijd uw economisch inzicht. Service-intervallen: 15.000 km. Voor velen is dat lx per jaar.Olie verversen per 7.500 km. En de VW-Service werkt met de snelle

| de Vrije Zeeuw | pagina 29

(Van onze sportredactie) MIDDELBURG - Piet Lin- denberg, de bekende Zeeuwse oefenmeester heeft zijn contract met de enige Zeeuwse eerste klas amateurclub Middelburg [nel een jaar verlengd. Middel ... Lindenberg blijft l)ij Middelburg

| de Vrije Zeeuw | pagina 29

MIDDELBURG - Eindelijk dan is ook de strijd om de Zeeuwse jeugdbeker voor A- en B-junioren in een beslissend stadium gekomen. Zaterdag worden de halve finalewedstrij den gespeeld, nadat deze week nog ... Bij de B-junioren zijn de wed strijden als volgt vastgesteld Middelburg BI tegen de win naarvan Terneuzen BI - Vogel waarde BI wordt gespeeld op het terrein van Breskens, aan vang 1600 uur. Yerseke

| de Vrije Zeeuw | pagina 29

ge lanceerd, zoals hij nu onthult, toen „die merkwaardige MG- coionnes van hoogst gevari eerde samenstelling in Enge land werden klaargemaakt. Het is dus bijna 25 jaar gele den, dat mr Kruis voor het ... vuurpijl zorgde de generaal zelf toen hij op een lunchbijeenkomst van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid te Middelburg begin januari 1951 een plei dooi hield voor het oprichten van de eigen industrie

| de Vrije Zeeuw | pagina 28

publiek dat sinds jaren onze motorcross als de groot ste van België ziet, neemt igeen genoegen met coureurs van de tweede rang. Vandaar dat we ook dit jaar kosten noch moeite gespaard hebben om de top te ... Als men de deelnemerslijst bekijkt zijn de organisators daar in geslaagd, al moest men dit jaar wel een kleine tegen slag verwerken. Dit omdat op diezelfde dag in het buiten land de Grote Prijs van

| de Vrije Zeeuw | pagina 28

SUPER 8 CAMERA gevraagd Nizo. S 800-S560-801 of 561, eventueel met toebehoren. Tel. 01100—13289. Na 17.00 uur. ... vakanti' Vrij weekend? Kom naar Valkenburg Extra evene menten ln jubileumjaar VVV (90 jaar). Gidsen en folders met ogiesgelegenneden en bezienswaardigheden In kleur Vooi akantiepakket: VVV Het

| de Vrije Zeeuw | pagina 27

Y-premie is voor Rijksrekening.) stdistrict Middelburg kun je geplaatst >p één van de volgende postkantoren; s. Goes, Hulst, Middelburg, i of Vlissingen. ... uitknippen en in een envelop (zonder |t) zenden aan de directeur van het ct Lange Noordstraat 48, Middelburg r J. I. van der Hagen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 27

ZUIDDORPE De derde internationale Boekweitronde in Zuiddorpe belooft een topper te worden. Het jubilerende 25 jaar bestaande organisatiecomité de supportersclub „De Zwaluw" houdt maandag een ... Een avondcriterium dat ook zal worden bijgewoond door radio- en televisieverslaggever Theo Koomen, de man die vo rig jaar verstek moest laten gaan in Zuiddorpe hij was absoluut verhinderd - maar die

| de Vrije Zeeuw | pagina 27

verkende machines Jaar is beslist niet vel op in deze materie. ... AXEL Axel krygt opnieuw een autocross. Door het grote succes van vorig jaar ten proefjaar voor ons', zegt ZEVAC-secretaris Cor Risseeuw heeft het bestuur Ivan de Zeeuwsch-Vlaamse Automobielsport

| de Vrije Zeeuw | pagina 27

VARA 7.0.0 Nws 7 11 Och- tendgymn. 7 20 (S) Z.O. - voor alle kinderen die op zijn VPRO 7.54 Deze dag 8.00 Nws VARA 8.11 Dingen van de dag 8 23 (S) Z.O - voor iedereen, met om 97)5-9 40 Waterstanden ... show. met om 11 00 Nws 13.00 Nws. 13 11 (S) Wegens vakantie gesloten lichte muz en aktuali teiten NOS 14 45 (S) NOS-Jazz 15.05 25 jaar kankerbestrijding 15 10 Progr voor de buitenl werknemers, met om

| de Vrije Zeeuw | pagina 27

ROTTERDAM - De zes daagse van Rotterdam heeft een recordaantal toeschou wers getrokken. Het oude re cord, dat van vorig jaar da teerde (50.800 betalende toe schouwers) werd ruim schoots overtroffen. ... verklaard voor een jaar het voorzitterschap van de wieler club op zich te willen nemen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

totaal zo'n 700 wedstrqdatleten aan de start verwacht worden en een dikke 800 trimmers. ... 13.45 uur: Jeugdprestatieloop over 2500 meter. Voor jon gens en meisjes van 7 tot en met 14 jaar.

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

/automatiseringstechnieken lijkt de technikus dan ook welhaast niet te ontkomen wil hij niet verstarren. Daar om worden dit jaar weer vanaf eind september een aantal zeer praktisch gerichte mondelinge mechaniseringscursus- sen ... Bij uitstek geschikt voor lts-ers en mts-ers met een metaal/ werktuigbouwkundige vooropleiding. Cursusplaatsen oa: VLISSINGEN - MIDDELBURG - ROOSENDAAL en BREDA

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

fisch herinneringen opgehaald over het dagelijks leven op een Zeeuws dorp van zo'n zes tig zeventig jaar geleden. Het straatbeeld verd nog ge vormd door voetgangers, boe ren en boerinnen in kleder ... MIDDELBURG Een fusie tussen de energiemaatschappij in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is op korte termiiL niet te realiseren. Dit verklaarde gisteravond tijdens een speciall bijeenkomst van het

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

KRUININGEN - De jaar lijkse algemene ledenvergade ring van de Zeeuwse Schaak bond wordt vandaag gehouden in het Dorpshuis in Kruiningen. Belangrijkste agendapunt is on getwijfeld de bestuursverkie ... (Middelburg) en M. van Gastel (Kruiningen). Probleem is echter dat door het vertrek van de heren Hasman, Uil en Lensen met alleen het se cretariaat onbemand is, maar ook de belangrijke post van competitieleider

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

was wel het spel van Scheldesport 2, met spelers tussen de 15 en 18 jaar. De Terneuzense formatie verloor in de finale maar net van het Vlissingse Scheldemond, dat enkele spelers in de basisop stelling ... constate ren. Ook dit jaar zal er op ver zoek van alle verenigingen ia Zeeuwsch-Vlaanderen weer zo'n toernooi worden gehou den. De competitie van de da mes verliep zonder strubbe lingen, al bleek wel dat het

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

op licht- en krachtnet, 45- 160 amp. Continu 3,25 mm, compleet met kabels, klem men en kap 395,-, incl. BTW, 5 jaar garantie. Luijks Tholenseweg 4, tel. 01641- 2614, Halsteren. ... Te koop royale comfortabele 4-kamer h'oekflat met ruime keuken, badkamer, balkon voor en achter, centrale an tenne, ca'. 10 jaar oud, zeer goed onderhouden, 4e en bo venste woonlaag, goede stand

| de Vrije Zeeuw | pagina 25

MIDDELBURG Jonge ta lentvolle wielercoureurs amateurs zullen vandaag strijd leveren in de Omloop van Walcheren, Amateurs in de leeftijd tot en met 19 jaar zullen de Omloop, met een lengte van 52 km ... !0 jaar betrouwbaarheid

| de Vrije Zeeuw | pagina 25

BEZOEKT DAAROM ONZE SHOWROOM Geopend: van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17 ... , dan hebben wij misschien de baan die U zoekt. Wij heb ben nl. in onze filialen te MIDDELBURG, VLISSINGEN en GOES weer enige plaatsen open voor

| de Vrije Zeeuw | pagina 24

tijgerbrood 800 gram ... Bij beschikking van de E.A. Heer Kantonrechter te Middelburg d.d. 14 mei 1974 is aan Willem David Joost van Oosten, geboren te Yerseke 10-8-1955 en wonende te Yerseke, Wijn gaardstraat 18, handlich

| de Vrije Zeeuw | pagina 24

Wegens het enorme succes dat wij met onze dagtocht naar I hebben geboekt in het afgelopen seizoen, gaan wij ook dit jaar door met deze reizen te organiseren. Naast de dagtocht naar l hebben wij ... KORTE DELFT 3 MIDDELBURG TEL, 011801tJ

| de Vrije Zeeuw | pagina 24

KERMISSEN: In nagenoeg al le plaatsen in Zeeland wordt één- of tweemaal per jaar ker mis gevierd. Voor data etc. raadplege men de Zeeuwse evenementenlijst. Enkele gro tere kermissen zijn: Goes: 17 ... ALGEMENE WARENMARK TEN: Dinsdag: Goes. Donder dag: Zierikzee en St.-Maar- tensdij'k (alleen 's morgens). Zaterdag: Middelburg (groente en fruit) en Goes (groente en fruit).

| de Vrije Zeeuw | pagina 24

op licht- en krachtnet, 45- 160 amp. Continu 3,25 mm, compleet met kabels, klem men en kap. f 395.00 incl. btw. 5 jaar garantie. Luijks, Tholenseweg 4, tel. 01641- 2614, Halsteren. ... mooif- 800,-

| de Vrije Zeeuw | pagina 23

NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Zing, zing, zing!: lichte vokale muz. (8.00 Nws.) 9.00 Nws. 9.03 Pers vers. 10.00 Nws. 10.03 Muz. bij de koffie. (11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.03 Elpee Pop. 13.00 Nws. 13.03 Pop ... VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 (S) Z.Ó.: gevar. progr. met.'7.25 V.d. voorpag.; 7.54 VPRO: Deze dag; 8.00 Nws; 8.11-8.23 Dingen v.d. dag; 9.35-9.40 Waterst. 10.30 (S) Zaterdag inf.: muz. en

| de Vrije Zeeuw | pagina 23

g hebt voor deze aantrekke ren wij u contact op te ne en Zoon B.V. te Middelburg, (na 18.00 uur 6094) afd. kkeling. ... rekenden I vrijdagmiddag af met de opkomende jeugd. Trudy Walhof deed dat wel heel kordaat Idoor Elly Appel, vorig jaar verrassend finaliste tegen Betty Stöve, binnen drie kwartier I met tweemaal 61 weg te

| de Vrije Zeeuw | pagina 23

Leeftijd: 20-25 jaar. ... «PROLOOG brengt ook een Ij) op de markt met liedjes uit heit repertoire van het afgelo pen jaar en een brochure, die ai heten: Proloog en de Over- j£dener,

| de Vrije Zeeuw | pagina 23

naai- Oostburg is komen te vervallen. Daarom is zowel de eerste etappe (Oostburg-Oost burg) als de derde etappe Terneuzen-Terneuzen zwaarder en langer gemaakt dan voriig jaar. Oostburg-Oost burg gaat ... nu over 140 kilome ter, was 128) en Terneuzen- Terneuzen over 160 kilometer (was 140). De tijdrit in Phi lippine op zaterdagmorgen over elf en een halve kilome ter vorig jaar de primeur blijft

| de Vrije Zeeuw | pagina 23

Iroep BI: Arnemviden BI - C BI 5—4, VCK 31 - na- gen 3- 1—5, Zeelandia BI - ;Iand Sport BI 1—0, Wal- ■ren Bl - Middelburg BI 8. Groep B2: Ndeuwland Bl Domburg Bl 61, Oostka- le Bl - Jong Ambon Bl 0 ... — Veere Bl - Middelburg B2 -t, Seroeskerke Bl - Noor- nnen 31 0—0, VTissingen

| de Vrije Zeeuw | pagina 23

jaar secretaris van de strafcommisse van de afdeling Zeeland. ... , waarvan je je af vraagt of die niet veel te vroeg gaan. Maar dat komt door het systeem van ieder jaar „zoveel scheidsrechters leveren".

| de Vrije Zeeuw | pagina 22

MIDDELBURG ... Bankstellen, direct van fabriek zeer fraai uitgevoerd, 5 jaar garantie op binnenwerk, nor male prijs f 1300,- voor f 595,-. Parian Kerkstraat 27a, Elshout. Tel. 04163-3472. Dagelijks geo pend van 10

| de Vrije Zeeuw | pagina 22

direct van fabriek, zeer traal uitgevoerd in diverse kleuren. 5 jaar garantie op binnenwerk, normale prijs ... Nieuw Forrest 4 jaar, ruin stokmaat 1,44; Welsh, ruin 3 jaar, stokmaat 1,34 Arabier 7 jaar, stokmaat 1,55; volbloed 6 jaar ruin stokmaat 1,66 bij J. Raaymakres Laurentiusdijk 23, Steenbergen', Tel

| de Vrije Zeeuw | pagina 22

1949 25 JAAR 1974 TILROE OPTIEK VLISSINGEN ... Meubelshowrooms in België met 'n eigen restaurant en een royale parkeerplaats ter uwer beschikking houdt voor U a.s. zaterdag en zondag van 8.00 tot 20.00 uur een

| de Vrije Zeeuw | pagina 22

doen (behalve dan misschien de steun aan de peuterspeel zaal Ukkepuik) omdat de ge meente Axel drastisch moet bezuinigen., wil het tenminste over vier jaar financieel op eigen benen kunnen staan. Een ... AXE LOp 1 mei van dit jaar heeft de aanbesteding plaats gehad van het bestek voor het profiel baggeren van de waterloop door een gedeel te van de Axelse Kreek in het kader van het waterbeheer

| de Vrije Zeeuw | pagina 22

(Van onze sportmedewerker) TERNEUZEN - De mogelijk heid is groot dat de 25-jarige voorstoppcr van Terneuzen, Han van der Hooft, eind dit jaar met voetballen stopt. Op het eer ste gezicht lijkt deze ... trainerscarrière opbou wen. Nadat hij zijn D-diploma behaald heeft, prijkt zijn naam nu ook op de wachtlijst voor het C-diploma. En in de toekomst wil hij zelfs nog verder. Al zes of zeven jaar traint hij de jeugd