Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen uit de Ganzestad | pagina 2

.000 gewonden. De helft van 15 Duitsche divisies op oorlogssterkte \yerd vernietigd. In 1 jaar en 2 maanden 800 km. opgerukt, 128.000 vierk. km. Italiaansch grondge bied bevrijd. ... Ten N, van Vlissingen wordt terrein- gewonnen in de richting Middelburg, De Canadesche troepen, die vanaf de Sloedam oprukken, hebben contact gemaakt met de pas gelandde troepen op Oost Walcheren.

| Vrije Stemmen uit de Ganzestad | pagina 2

The allied airforces made over 4200 sorties. Only 25 planes were lost. Over 800 Am. heavies with the same number of fighters attacked industrial targets in the Brunswiek and Coblenz area. ... Werkgevers aangesloten bij de Ziekenkas van den Raad van Arbeid te Middelburg gelieven ten spoedigste voor de bij hun in dienst zijnde ar beiders, die daarvoor in aanmerking komen

| Vrije Stemmen uit de Ganzestad | pagina 2

Het convooi van meer dan 800 schepen was geëscorteerd door hon derden oorlogsschepen, w. o. eenheden der 7e Amerikaansche vloot en een Australisch eskader. ïvfcer dan 2500 landingsvaartuigen brachten ... A.s. Zondag voorm. 10 uur zal hij in het bioscoopgebouw „Alhambra" door zijn vader, Ds. van Voorst Vader te Middelburg, worden be vestigd als predikant in buitengewo nen dienst te Vlissingen.

| Vrije Stemmen uit de Ganzestad | pagina 2

stamboom, lief karakter, mooie gebouwde hond. Prijs f300.—. Kortharige Hollandsche Herder, reu, oud 2 jaar, gediplomeerde politiehond 1944. Prijs f800. Elke dag te bezichtigen, ook 's Zon dags. - Leyn Bakker ... Wie ruilt mijn nieuwe bruine Jongensschoenen, maat 39, voor een jongenspakje (plusfour), leeftijd 16 jaar? Genegen bij te betalen. Tevens gevraagd: een Vloerkleed. - Middelburg- schestraat 35, Goes