Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.624 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 38

01184-65262 Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.15 uur Zaterdag van 10.00 - 14.00 uur ... MIDDELBURG, HERCULESWEG 12, INDUSTRIETERREIN ARNESTEIN, TEL. 01180 -1 29 18

| de Vlissinger | pagina 36

De schakelcursus is in twee delen verdeeld; ieder deel duurt een jaar. ledereen die over de juiste ondergrond beschikt kan direct beginnen met het tweede jaar. Een juiste ondergrond bestaat uit ... meerdere deelcertificaten mavo, drie jaar mavo/mulo e.d. De volgende vakken komen in de cursus aan bod: Nederlands, En gels, studievaardigheden, sociale

| de Vlissinger | pagina 33

Bijna zestig jaar geleden (in 1925) schreef men over de Middelburgse Markt: „De Groote Markt stelt door haar omgeving teleur. Aan eene zijde begrensd door het prachtige stadhuis, Middelburg's trotsch ... Westerscheldestraat 50 Middelburg tel. 01 1 80-1 31 1 2

| de Vlissinger | pagina 31

voeringen waaronder ook een automaat, diesel, en Turbo diesel. Wat u ook kiest, nu met enorm voordeel. Kies wat u het beste uitkomt: 1. Rij nu, maar betaal pas over 2 jaar"" of 2. Ruil ... uw huidige auto in met een bo nus die tot f 3.000,- hoger ligt dan de ANWB/BOVAG koers- lijst of 3. Financier over 3 jaar tegen 0% rente4. Kies wat u wilt, maar doe het nu. Want we heb ben niet voor

| de Vlissinger | pagina 30

Inkoop- Verkoop en Taxaties. Segeersstr. 70 Middelburg tel. 01180-13317 's avonds 01180-25708 ... Het is weer Expert die een hifi-set van wereldklasse presenteert voor een prijs die f 800,- lager is dan de allerlaagste prijs: Sansui Midi 770 én Bose Acoustimass AM-5! Een prestatie die mogelijk is

| de Vlissinger | pagina 30

BASTION HOTEL MIDDELBURG zoekt per z.s.m. jonge enthousiaste part-timers voor ons PROMOTIE-TEAM. Wij denken aan studenten van 18-20 jaar. Werktijden zijn flexibel. INTERESSE? BEL VANDAAG: 01184 ... Roland JD 800

| de Vlissinger | pagina 29

U krijgt bij ons garantie tegen breuk van de glazen en het montuur. Dat wil zeggen dat u op uw bril een jaar lanq garantie heeft! ... Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, St Jacobstraat 14.

| de Vlissinger | pagina 29

KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Dhr. A. Ruys te Middelburg, tel. 01180-13118. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 ... Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg

| de Vlissinger | pagina 29

Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg ... CNGO-Middelburg begint in janu ari met cursussen over de tradi tionele Chinese geneeskunde. Deelnemers kunnen zich opge ven voor Chinese bewegingsleer, een oriëntatie in de traditionele Chinese

| de Vlissinger | pagina 29

ANDEREN „ZEGGEN" DAT ZIJ DE GOEDKOOPSTE BANDEN LEVEREN, WIJ „BEWIJZEN" HET AL 10 JAAR OP WALCHEREN MET ONZE MARSHAL BANDEN! ... - Keuringskosten 64,- RDW afmeldingskosten 6,- Geopend: 8.00 - 17.00 uur

| de Vlissinger | pagina 29

Kleverskerkseweg 9, Middelburg, 01180-36248 ... Het succes over het eerste half jaar van Rover is voor een belangrijk deel te danken aan de nieuwe 200/400-serie. De sympathieke drie-, vier- en vijfdeurs auto weet zowel de zakelijke

| de Vlissinger | pagina 27

sinds 21 jaar gepro duceerde zescilindersportwagens nu met centrale deurvergrende ling worden geleverd. Bij de 911 Turbo is deze nuttige technische voorziening standaard. ... Een internationale jury van des kundigen heeft de Opel Junior tot winnaar uitgeroepen van de "Car design award 1984", die dit jaar voor het eerst wordt toegekend.

| de Vlissinger | pagina 27

De Amsterdamse groep Opus One manifesteert zich met avontuurlijke voorstellingen die nadrukkelijk gericht zijn op een breed leeftijds- publiek. Zo werd vorig jaar het boek Alleen op de wereld tot ... . Ontmoetingscentrum Dauwendale Middelburg, Aktiviteitencentrum Middel burg, diverse activiteiten, voor info 0118-611580. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, klaverjassen, 14.30 u. Stadhuis Vlissin gen

| de Vlissinger | pagina 27

Koken - De Stichting Welzijn Ouderen Middelburg houdt van af dinsdag 7 januari een basiscur sus koken voor mannen van vijf envijftig jaar en ouder. Vrijdag 24 januari wordt begonnen met een cursus ... Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg

| de Vlissinger | pagina 26

Zusterstraat 34 - Middelburg Tel. 01180-12972 ... Bij het oversteken lopen voetgan gers dan ook grote risico's. Per jaar worden 200 voetgangers ge dood en raken er ruim 5000 ge wond. Meestal als gevolg van een botsing met een auto.

| de Vlissinger | pagina 26

deel dat zij het gebied dat zij moeten bewaken kennen als hun broekzak! Om op hun taak berekend te zijn, oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n 100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld over ... Is onze veiligheid u een stukje vrije tijd waard en ligt uw leeftijd tussen 19 en 50 jaar? Vraag dan meer informatie, door onderstaande bon in te sturen.