Krantenbank Zeeland

HomeSearch

288 resultaten gevonden

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 4

Inbraak is dus het meest populaire mis drijf. In totaal vonden 892.800 inbraken plaats in dat jaar, waarvan 40.568 in New York. ... overzicht van de vele activiteiten van het afgelopen school jaar en sprak zijn bezorgdheid uit over het dalende leerlingenaantal. Als oorzaak wer den onder meer genoemd: de naoorlogse geboortepiek heeft het

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 4

heer C. J. Anemaet voor 91.800.Met bijkomende kosten wordt de totale bouw som begroot op 98.632.waarbij boven dien nog 25.200.aan grondkosten bere kend moet worden. ... Volksuniversiteit, die 20 jaar geleden werd opgericht. Voor dit geschenk is gedacht aan een concert vleugel waarvan de kosten zijn begroot op 25000.en van het Anjerfonds een zeer belangrijke bijdrage kan worden

| Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | pagina 4

Ondertrouwd: 8 april. P. J. Verburg, 24 jaar, te Kortgene ■en N. A. de Vos, 20 jaar. 9 a- pril. P. M. Huiszoon, 24 jaar, te Eindhoven en T. C. Zwemer, 21 jaar. 13 april. W. C. Ver- siuijs, 21 jaar en ... P. J. Kaste lein, 19 jaar. 23 april. E. VV. van der Heijde, 20 jaar en K.