Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.038 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 73

MIDDELBURG - Slagerij de Visser aan de Oude Koudekerkseweg 26 in Middelburg heeft vrijdag 3 oktober de deuren voor de laatste keer gesloten. De zaak heeft zesenvijftig jaar bestaan. "Vanaf 1963 zit ... MIDDELBURG - Het jonge bedrijf L'Art Brut is begon nen met een T-shirt project voor Zuid-Afrika. Op de shirts staat de uitspraak van John F Kennedy: Ich bin ein Berliner. Van elk verkocht shirt wordt

| de Faam | pagina 73

800 jaar geschiedenis in beeld in de Canon ... MIDDELBURG - Het Vocaal Ensemble Elancore houdt op zondag 20 december haar jaar lijkse adventsconcert in de Koorkerk in Middelburg om 15.00 uur. Medewerking wordt verleend door harpiste Dorine van

| de Faam | pagina 71

Het Southpark Festival is een multicultureel festival dat jaar lijks wordt gehouden op het mei veld te Middelburg Zuid. Het ... Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Desgevraagd kunnen de stukken ook buiten- kan tooruren worden ingezien. Daartoe kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 01

| de Faam | pagina 70

De 80-jarige muzikant Chris Barber staat al ruim zestig jaar op de planken. Vrijdag 22 april treedt hij met zijn big band op in de Stadsschouwburg in Middelburg. De trombonist treedt nog regelmatig ... BLUESROUTE MIDDELBURG VRIJDAG 22 APRIL

| de Faam | pagina 69

Middelburg, centrum, Bluesroute Goes, De My the, The Blues Brothers, mu sical, 20 u ZATERDAG ... Middelburg, Stadsschouw burg, Joep Onderlinden, ca baret, 20 u Middelburg, Desafinado, Saskia Groe- nenberg Quintet, 21 u Vlis singen, Soif, Jazz Blues, li ve, 21 u

| de Faam | pagina 69

MIDDELBURG - Het the ma van de dag van de psy chische gezondheid op 10 oktober dit jaar is dwangstoornissen. In deze week worden verschillen de activiteiten gehouden. Markten met informatie en ... OOSTBURG Burchtstr. 4 (0117)452867 GOES Klokstr. 7 (0113)216159 MIDDELBURG Lange Delft 115 (0118)634225 TERNEUZEN Noordstr. 6 (0115)621575 HULST Gentsestr. 25 (0114)316162 ZIERIKZEE Mol 17-19 (0111

| de Faam | pagina 68

Adrie v.d. Broeke Motoren en Scooters Middelburg. ... Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel. (0113)2:1 Vanaf oktober 2008 is ons nieuwe adres: Stanleyweg 16 Middelburg Amesteinweg 40. Tel. (0118) 612579 (op afspraak)

| de Faam | pagina 67

MIDDELBURG -Volwassenen en senioren die last hebben van somberheid of lusteloosheid, kunnen de cursus: In de put, uit de put volgen. Deze cursus be gint in mei en wordt op ver schillende locaties in ... MIDDELBURG - Volwassenen kunnen kennis maken met Mindfulness, ofwel aandachts training. Er zijn twee sessies van twee en e^n half uur. Informatie en aanmelding via het secretari aat van Indigo, tel

| de Faam | pagina 66

MIDDELBURG - Bij kinderboerderij de Klepperhoeve kunnen kinderen van vier tot tien jaar op zater dag 11 maart paaseieren zoeken. Er zijn prijzen voor kinderen die de meeste eieren hebben gevon den ... Openingstijdenma. t/m vr. 8.00 - 18.00 u.

| de Faam | pagina 65

Geldig van dinsdag 16 dect/m woensdag 24 dec. (16.00 uur) van 8.00 tot 18.00 uur ... Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij 31 december 2008 hebben aangewezen als "bijzondere daa" ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene Plaat selijke Verordening

| de Faam | pagina 63

FRITUUR DE KAAI MIDDELBURG 1e en 2e PASEN OPEN van 17.00-21.00 ... Ruim 75% van de ingeschrevenen ontmoet bij ons de juiste persoon! Bel vrijblijvend: MIDDELBURG e.o.: Mevr. Haex: 0118-611133 Of landelijk (55 consulenten): 0800-0230595 (24u p/d)

| de Faam | pagina 63

BoArent Middelburg zoekt een: FILIAALLEIDER ... €261 OPr 231 HOTEL PRINCE PARK*** 14x buffel. 800m van centrum en strand. Zwem- a t\f\ bod. Kamer, T.V., bad/douche, toilet, airco, balkon, Jan 8-15-22-29 €199,| HU febr 19 €249 febr 26 €215 mrt 5

| de Faam | pagina 62

Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel. (0113) 2165'55 Middelburg Fagotweg 13. Tel. (0118) 612579 (op afspraak) ... Middelburg Tel. (0118) 61 33 81 www.desmittuinaanleg.nl

| de Faam | pagina 60

per direct t/m oktober, 4-5 dagen per week (werktijden 8.00 tot 12.30 uur.) ... ROC Zeeland verzorgt de opleiding voor Arduin, afwisselend in Middelburg en Goes.

| de Faam | pagina 60

Appèl B.V. is een snelgroeiende onderneming in Contract-Catering, Schoonmaakdiensten, Theater- en Receptiediensten. Al meer dan 30 jaar bieden wij onze klanten services van topkwaliteit. ... 1 jaar durende studie

| de Faam | pagina 60

MIDDELBURG - Theaterlief hebbers kunnen opgelucht ademhalen. Na negen jaar af wezigheid is het duo Muis en Leeuw weer terug in het thea ter. Het succesvolle tweetal dat ooit begon met de voorstelling ... Muzikale Illustraties De Spot Middelburg, 19.30

| de Faam | pagina 59

Burg. Baaslaan 22, 4333 LK Middelburg/Driewegen ob go 5iïetnOl18-650064 E: nefit.service.spruyt@planer(ni www.insiailatiebedrijfspruyl.nl ... kilometer. Start voor alle afstanden is om 8.00 uur. Het startbureau is open van 7.00 tot 8.00 uur. Infor matie: 0118-416242.

| de Faam | pagina 59

tussen 11.30-17.00 uur Waar: Loskade 1, 4331 HV Middelburg Zaal: zie borden Goud en Zilver is Geld www.goudenziiverisgeld.nl ... Denk aan die kapotte armbanden of misschien zilveren bestek dat op zolder ligt. De goud- en zilverprijs is de afgelopen 30 jaar nog nooit zo hoog geweest.

| de Faam | pagina 58

FRITUUR DE KAAI MIDDELBURG 1e en 2e PINKSTER OPEN van 17.00-21.00 ... Lentekriebels? Liefdevolle relaties starten via Partner- Select. Bel 0800-4723189 voor 't info-pakket (7 dpw tot 22 u.). 11 jaar ervaring, lid BER.www.pselect.nl

| de Faam | pagina 57

Middelburg, oktober 2008 ... ramen, kunststof deuren, dakkapellen, overkappingen, serres, kunststof gevelbekleding en garagedeuren (in alle RAL kleuren) tegen zeer gunstige prijzen. 10 jaar garantie www.masterservice.eu A

| de Faam | pagina 57

jaar 800 supermarkten gecon troleerd en 65 boetes uitge deeld. Wij doen het daarmee aanzienlijk beter dan bijvoor beeld sportkantines. Er zijn in ons land intussen meer illegale zuipketen dan ... Vereisen uw belangen met spoed tijde lijke maatregelen? Dan kunt u, nadat u bezwaar hebt gemaakt, een voorlopi ge voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Recht bank Middelburg. Het

| de Faam | pagina 57

Het afgelopen jaar was de vo lumedaling in het spoorver voer met 13,1 procent het grootst, op de voet gevolgd door het wegvervoer met een daling van 12,6 procent. De binnenvaart liet de kleinste ... daling zien: 9,7 procent. Vol gend jaar zal het spoorver voer naar verwachting met 3,7 procent stijgen, het weg vervoer met 2,3 procent en de binnenvaart met slechts 1,4 procent.

| de Faam | pagina 57

- de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren ... Er zijn geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Voor aangewezen zwemwaterlo caties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerder en de provincie reke ning moeten houden op het gebied van onderzoek naar de

| de Faam | pagina 55

Door onze persoonlijke bemiddeling slaagt ruim 75% van de ingeschrevenen! Bel voor meer informatie: MIDDELBURG e.o.: Mevr. Haex: 0118-611133 Of landelijk (55 consulenten): 0800-0230595 (24u p/d) ... Vr. 36 Verkoopster Middelburg vlot en veelzijdig

| de Faam | pagina 55

land, Luctor et Emergo, Ruud Hermans, Jac queline van der Griend en Wim van de Vliert, count ry, 20 u Middelburg, Nieuwe Kerk, Projectkoor Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland, con cert, 20 u ... Westkapelle, Westka pelle Herrijst, Westkappels Koor, uitvoering, 19.30 u Goes, De Mythe, Theater Terra, jeugdvoorstelling, 14, 16 u Middelburg, Stadsschouwburg, Peter Faber en Opus One, muzi kaal sprookje, 19

| de Faam | pagina 54

BoArent Middelburg zoekt een: FILIAALLEIDER ... ZEELAND e.o: Mevr. Haex: 0118 - 61 11 33 Of landelijk (55 consulenten): Ö800-0230595 (24u p/d) GRATIS BROCHURE: Postbus 520, 5900 AM Venlo

| de Faam | pagina 54

Alle afleveringen incl. 6 of 12 mnd garantie, vol jaar apk, onderhoudsbeurt en 1 jaar mobiliteitsservice! ... TELEFOON 0113-602000, WWW.HYUN0A!.NU'AUT0STURM-G0ES AUTO STURM B.V. NQ0RDWEG 467, MIDDELBURG TELEFOON 0118-612042, WWW.HYUNDAI.NL/AUTOSTURM- MIDDELBURG

| de Faam | pagina 54

WESTKAPELLE - De Stichting Cultuur behoud Westkapelle presenteert in het kader van Het Zeeuwse Jaar van de Fiets de foto-expositie Westkapelle al jaren op de fiets. De foto's komen uit het archief ... Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 18.00 uur Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

| de Faam | pagina 54

Plein 1940 nr. 6 Middelburg 0118 618117 ... Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Alleen verkoop aan particulieren. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht.

| de Faam | pagina 53

Hardop Doen! is het jeugdmaatjesproject van Humanitas Walcheren. Hardop Doen! koppelt in Middelburg en Vlissingen vrijwilligers aan jongens en meiden van 7-25 jaar. ... (Vlissingen, Middelburg, Goes en Renesse)

| de Faam | pagina 53

Het nieuwe jaar goed beginnen? ... Voor in de tuin: vele soorten fruitbomen zoals appel, peer, pruim, kers, druif, bes etc. Ook op stam en/of leivorm. Walcherseweg 224, Middelburg.

| de Faam | pagina 53

MIDDELBURG - Vorig jaar begon de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg met het nieuwe ac tiviteitenprogramma Standplaats Zeeland. Van 4 tot en met 7 maart is Louise Fresco te gast. Zij gaat aan de slag ... MIDDELBURG - Het club huis van korfbalvereniging Swift gaat met ingang van woensdag 27 februari open van 9.00 tot 16.30 uur. Swift is een actieve vereniging die zich naast korfbal ook bezig houdt met

| de Faam | pagina 53

MIDDELBURG - Frank van Doeselaar en en Lidewijde Paris geven op onnavolgbare wijze les in literatuur, Drvk kery in Middelburg, 15.30- 17.30 uur, toegang kost 8,00 euro. ... MIDDELBURG - Tjielp Tjielp - de literaire zoo... dieren en de letteren, dat is het thema van de 74e editie van de Boekenweek, die vandaag begint. Tijdens de Boekenweek, die tot en met zaterdag 21

| de Faam | pagina 53

Middelburg ... In 2010 is de verkoop van Zeeuwse bedrijfsgronden gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van gegevens die de Provincie Zeeland heeft verzameld bij de Zeeuwse gemeenten. Vorig jaar is er in totaal 17

| de Faam | pagina 52

oordeel 800,- ... MIDDELBURG - Het was een overvloedige zomer voor de vogels. Door het warme weer waren er lekker veel in secten en gaven de gras sen en kruiden veel voedzame zaden. Voed sel genoeg en makkelijk te