Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.037 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 14

Daarom doen we een beroep op kinderen vanaf 6 jaar om naar het kinderkoor te komen. De repetities worden gehouden op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Ouders die nadere inlichtingen wen sen ... hagel werden gelost lieten de onafgerichten hun staarten zien. Wie alleen met mooi weer wil spelen kan met ons hollandse klimaat maar een vlucht of vijf per jaar meedoen, die week voor week wil meedoen

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 13

Hij hoopt eind dit jaar, begin vol gend jaar te kunnen beginnen met de noodzakelijke verhuizing. „Ook de werk gelegenheid is hierbij gebaat. Want op de nieuwe lokatie kunnen we op termijn tien extra ... Op D.V. zaterdag 14 maart staan de deu ren vanaf 19.30 uur voor jullie open. We hopen de Stichting 'World Vision' te kunnen begroeten. 'World Vision' is een stichting die al 41 jaar bezig is, met

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 13

Bond. De aanleiding tot deze ontmoeting kan bekend zijn. Op 21 november van het vorige jaar was er in Putten een ambts dragersvergadering, met het doel de visie op het Samen-op-Weg-proces te bepalen ... Dorkas is een organisatie die zich al meer dan 12 jaar inzet voor de mede mens in nood. Dorkas heeft momenteel meer dan 60 projekten in 24 landen. Deze projekten variëren van een gaar keuken voor de

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 12

Onder invloed op de brommer. De politierechter te Middelburg veroor deelde A. M. B. uit Tholen tot een gevangenisstraf van twee weken, waar van één voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar en ... Op verzoek van enkele dames in Oolt- gensplaat is de Gymnastiekvereniging „Door Oefening Sterk" (D.O.S.) bereid een groep op te richten van dames bo ven de 35 jaar. In het „Maandblad" van alle

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 12

De invoering van de wetgeving rond de basisvorming houdt voor enkele scho len in de provincie Zeeland een bedrei ging in. Behalve een voor iedereen gelijk basis-onderwijspakket in de eerste twee jaar ... zijn van plan om één groot bestuur te gaan vormen voor alle refor matorische scholen van voortgezet on derwijs in de provincie Zeeland. De mavo in Tholen en de Ds. Smytegeld school in Middelburg zijn

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 12

De Wereldwinkel bestaat vijf jaar, en dat kunnen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is het op zaterdag 8 oktober de hele dag feest. Alle belangstellenden, oude en nieuwe klanten, worden ... ingeschreven, een tegenvallende opkomst. Om 8.00 uur werd het startsignaal gegeven, al vrij snel werden de eerste voorns gevangen maar de brasems lieten het nog afweten, na ongeveer een uur vissen werden op de

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 11

3. B. en W. hebben hun rapport over de zondagsrust mede laten steunen op een uitspraak van de Gen. Synode der Ge ref. Kerken te Middelburg, inzake zon dagsviering en zondagsarbeid. Deze uit spraak ... In de zomer van dit jaar organiseer de N.V. Mengvoeder U.T.-Delfia een nationale wedstrijd voor varkensfok kers ter gelegenheid van het feit, dat de onderneming in één jaar tijd de om zet van de

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 11

om te watertanden, wordt hier al 74 jaar met smaak bereid, volgens Ouddorps recept, en zolang er met de pasen nog zo'n 4 a 5000 broden de deur uit gaan van 800 gram t/m 2800 gram toe, wordt ook dit ... Ze zijn gebouwd om jaar in jaar uit feilloos hun werk te doen. U kiest uit maar liefst 7 verschillende konstrukties. Met vaste of flexibele knikarmen. Met automatische ver grendeling tegen de wind

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 11

". Simon van Beaumont, Nederlands rechtsgeleer de en dichter, geboren 1574 in Dor drecht, overleden 1654 in Den Haag. Hij was van 1606 tot 1634 pensionaris van Middelburg en van 1634 tot 1649 pen sionaris ... 25: „Het vee, tuig van Laban". Deze stond bij het volk bekend als een bedrieger. Jakob (zelf ook niet brandschoon op dat gebied) had hem ze ven jaar gediend om zijn dochter Rachel, maar toen die jaren

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 11

kanttekeningen uit de beste uitgaaf van de Statenbijbel gebruikt, namelijk die van de zogenaam de Ravesteynbijbel uit 1657. Voor de hand ligt de vraag of een Bijbel verklaring van meer dan 350 jaar gele den de ... Op zaterdag 20 december a.s. (morgen dus) zal in de Oostkerk te Middelburg het tweede deel van de encyclopedie 'Het Historische Or gel in Nederland' worden gepre senteerd. Het eerste exemplaar zal