Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Stroom | pagina 1

Verschijnt tweemaal per maand van huis tot huis door geheel Zeeland REDACTIE POSTBUS 58, MIDDELBURG Abonnement buiten Zeeland Hoofdopsteller Martien Beversluis, Veere f 1.50 per jaar. ... Maar waar ik wèl tegen op kom is dit, dat men Jopie, ook zes jaar, wo nende in de een of andere Jordaan- - straat of armenwijk van de een of an dere stad, geen hoogtezon gunt.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 4

3e Jaar£ ... feit herdacht, dat vóór 25 jaar het roode leger was op gericht. Men kan zich voorstellen, dat dit bil de Russen aanleiding gegeven heeft tot festiviteiten. Maar ook in Enge land heeft de Aartsbisschop

| Zeeuwsche Stroom | pagina 4

togelstooten 7.25 M. 7.00 M. 7.00 M. 6.50 M. 8.00 M. ... Dit jaar niet verplicht, dus wanneer men niet zwemmen kan, kan het Weersportinsigne toch behaald worden. Voor gouden insigne verplicht 100 M. in 1 Min. 50 sec. .of 1000 M. in 25 Min.