Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.624 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 1

tevoren werden de grote cakes tukken gebakken. Daarin werden onder meer 800 eieren verwerkt, 16 kg suiker, 8 kg bloem, 25 kg poedersuiker. Een nacht voor het gebeuren werd er in die cake een vulling ... Een Fins wetenschappelijk team van de Universiteit te Helsinki is er na ruim 10 jaar onderzoek in geslaagd een middel samen te stellen dat uitstekende resul taten geeft bij sterke haaruitval en roos

| de Vlissinger | pagina 1

Bij Vlissingen en Middelburg ko men er 800 tot 1000 toeschouwers. Penningmeester Bert Carol van Middelburg meldt dat bij Mid delburg na drie thuiswedstrijden sprake is van e^n toeneming van het ... Dinsdag 14 december is het pre cies 75 jaar geleden dat de Schaakvereniging Middelburg werd opgericht. Aanvankelijk een schaakclub voor de gegoede bur gerij van Middelburg, maar in de loop der jaren

| de Vlissinger | pagina 1

jaar de meeste aktiviteiten ont plooide. Het is hard gegaan in tien jaar tijds: in 1973 begonnen in het Vestzaktheater, daarna het eerste vaste theater in een molen in Middelburg-zuid, het Brak ... ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen. 01184-15144, privé w. melse, 01184

| de Vlissinger | pagina 1

Topatletiek uit België op de 800 meter in Vlissingen ... , 4330 ka middelburg, 011i 30-27651advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlisslngen, 01184-15144, privé: w. malse, 01184-62320. redaktle: ad hanm )man, 01180-27651toestel 54.

| de Vlissinger | pagina 1

Voorde scheelt dat rond de 10.000,— per jaar aan inkom sten voor de NTB in Zoetermeer. Bij de omschakeling zouden ruw geschat 800 Zeeuwse tafeltennis sers betrokken zijn. "En dan tel ik niet eens de ... : 330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-< 523 20. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54.

| de Vlissinger | pagina 1

beschikbaar voor het nummer 800 meter dames en heren. Vorig jaar, zo meldt de organiserende AWOC Baskensburg, verschenen op dit nummer talrijke Belgische topat leten. Ook dit jaar worden weer sterke ... In november herdenkt Walcheren dat het veertig jaar geleden werd bevrijd. Vlissingen en Middelburg willen daar aandacht aan beste den. Het Zeeuws Steunpunt voor kunstzinnige Vorming en Volwas senen

| de Vlissinger | pagina 1

12.30 uur 800 meter vrijcslag meisjes - 12 jaar; 12.40 uur: 800 meter vrijeslag jongens - 12 jaar; 13.00 uur: 3000 meter vrijeslag heren; 13.10 uur 3000 meter: vrijeslag dames; 13.20 uur: 3000 meter ... Exotische kunst uit Derde Wereld wordt getoond in Middelburg

| de Vlissinger | pagina 1

, 4330 ka middelburg, 01180-27651. advertentie: walstraat 56-60 oostbus 18 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651, toestel 54. ... De eerste gids beschrijft voornamelijk het Zeeuws-Vlaamse gebied. De tweede het gebied langs de Zeeuwse kust. Plaatselijke vrijwilligers, waaronder de Kazan de Wolf- groep uit Middelburg en de Pieter

| de Vlissinger | pagina 1

Ongeveer 800 personen kunnen deelnemen aan dit evenement. Kaarten zijn tot en met vrijdag 28 juni in de voorverkoop bij de VVV's van Middelburg en Veere en de streek VVV's Noord-Beve land in ... in de Schouwburg te Middelburg

| de Vlissinger | pagina 1

Ringrijderij met versierde sjezen op Molenwater te Middelburg. ... ka middelburg. 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60. üstbus 18. 4380 aa vlissingen. 01184-15144. privé. w. melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman. 01180-27651, toestel 54.

| de Vlissinger | pagina 1

MIDDELBURG ONTVANGT! ... , 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: waistraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé. w. melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651 toestel 54

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51postbus 5017, 4330 ... ka middelburg. 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen. 01184-15144. privé, w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54.

| de Vlissinger | pagina 1

In Middelburg kunnen kinderen geplaatst worden in de leeftijdsgroep van zes tot twaalf jaar. in Vlis singen zijn er twee leeftijdgroepen: drie tot twaalf en dertien tot achttien jaar. in beide ... 'Buitengewone dagen maken bet jaar'. Zo begint de uitnodiging die Barend Midavaine, uitbater van braaitapperij 'De Mug' in Middelburg verstuurde ter gele genheid van het 12 1 /2-jarig bestaan van

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam totale oplage 44.950. uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie; markt 51postbus 5017, 4330 ... ka middelburg. 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144. privé, w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-27651toestel 54.

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51postbus 5017, 4330 ... ka middelburg. 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé, w. melse. 01184-62320 redaktie: ad hanneman 01180-27651

| de Vlissinger | pagina 1

Het boekenweekgeschenk is dit jaar "De Glazen Brug" ... oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam totale oplage 44 950 uitgave provin ciale zeeuwse courant b v administratie: markt 51postbus 5017, 4330 ka

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam totale oplage 44 950. uitgave provin ciale Zeeuwse courant b v administratie: markt 51postbus 501 7. 4330 ka ... middelburg 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60,

| de Vlissinger | pagina 1

'n half jaar geleden de Open School op Walcheren van start ging. Dit initiatief van de VJV's in Middelburg en Vlisingen en de Zeeuwse dag en avondscholengemeenschap sloeg in als een bom. maar liefst 38 ... Wilma Souisa mikt er op dat ze dit jaar in de prijzen zal vallen. De andere keren viel ze er net bui ten. "Ik heb me deze keer enorm goed voorbereid. Ik denk dat ik in Middelburg mijn eerste beker

| de Vlissinger | pagina 1

Chris Rutten, een half jaar burgemeester van Middelburg ... oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam totale oplage 44.950. uitgave provin ciale zeeuwse courant d v administratie: markt 51. postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

De overige winnaars zijn: catego rie tot negen jaar: Petronella Lie- vense (Aagtekerke), Richard de Koning (O-Souburg), Dakira Te- lepary (Middelburg), Ellen Wille- boordse (O-Souburg), Ramon Mangold ... Categorie tot twaalf jaar: Claudia Verdaasdonk (Middelburg), Do minique Remmelenkamp (Vrou wenpolder), Els de Visser (Aagte kerke), Hanita Lievense (Aagte kerke), Wendy de Hamer (Mid delburg), Linda

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ... ka middelburg, 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60. postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-84000, privé w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-81170.

| de Vlissinger | pagina 1

Eerste provinciale sportdag ex-hartpatiënten in Middelburg ... oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017. 4330

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22,800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ... ka middelburg, 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60, postbus

| de Vlissinger | pagina 1

Een winterse dag - ergens in ja nuari dit jaar. Voor het station van de Nederlandse Spoorwegen in Middelburg schuilt een groepje jongeren achter de uitbouw van het restaurant aan de straatzijde. ... Middelburg

| de Vlissinger | pagina 1

Vleeshal en het Festival Nieu we Muziek, dat in principe jaar lijks in Middelburg wordt gehou den. En hoeveel Zeeuwen weten amper wat er zich afspeelt bij de ze elders zo geprezen kunstmani festaties. ... in de Schouwburg te Middelburg

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800' wekeii|ks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44 950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ... ka middelburg, 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-84000, privé w. melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman. 01180-81170

| de Vlissinger | pagina 1

Rector Beilo kwam in 1948 in het onderwijs, na een studie aan de kweekschool in Middelburg. Daarvoor volgde hij van 1940 tot en met 1945 de HBSen in (eerst) Vlissingen en drie jaar in Goes. Zijn ... oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

). Pentury dit jaar overgestapt van de voetbal club Middelburg naar Oostkapelle ("Als ik niet voetbal, ben ik met muziek bezig, ik ben vooral een fan van Rudy") - heeft een enorme invloed op De Queljoe. "Bij ... RUDY'S ROCK SET IN MIDDELBURG

| de Vlissinger | pagina 1

van de landelijke vereniging tot behoud van het Zeilend Bedrijfsvaartuig, die van 24 tot en met 27 juli haar jaar lijkse reünie houdt. De aanlegsteigers in Middelburg werden dit jaar gekozen omdat ... Gezelligheid aan Loskade in Middelburg, show en spektakel op Veerse Meer

| de Vlissinger | pagina 1

gaat. plaatst de NVM kanttekeningen bij de Zeeuwse prijsstijging. Makelaar Anton Sinke in Middelburg meent zelfs dat de prijzen vrij stabiel bleven in verge lijking met een jaar geleden. ... oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de (aam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22 800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren m combinatie met de faam. totale oplage 44 950 uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka ... middelburg, 01180-81162 advertentie: walstraat 56-60. postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-84000. privé w melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-811",

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totaie oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017. 4330 ... ka middelburg, 01180-81162. advertentie: waistraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissmgen, 01184-84000. privé w melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman. 01180-81170

| de Vlissinger | pagina 1

C. Labruyère in stilte 106 jaar ... oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postb.s 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren m combinatie met de faam. totale oplage 44 950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017. 4330 ka ... middelburg, 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-84000, privé w melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman. 01180-81170

| de Vlissinger | pagina 1

De eerste Zeeuwse rugbyclub 'Oe- moemenoe' in Middelburg nam zaterdagmiddag een nieuw club huis in gebruik. Dat gebeurde vijftien jaar nadat de club was op gericht. De oprichter, Cor de Heus ... Bestek van het jaar 1986

| de Vlissinger | pagina 1

MAAR BESLIST DE FIJNSTE DANSSCHOOL naar DANSSTUDIO MIDDELBURG zie adv. UIT pagina ... oplage 22.800 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de taam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

SERVIES VAN HET JAAR 1986 ... oplage 22 800 wekelijks gratis huis aan huis op génèel walcheren m combinatie met de faam totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ka

| de Vlissinger | pagina 1

De geschiedenis van Lurv (voor kinderen van acht tot twaalf jaar) en Lurfje (vier tot acht jaar) is drie jaar oud. De werkgroep kin derboekenweek Middelburg wilde met het oog op die ene week dat ... Een jaar later (1985) kwamen de namen Lurv en Lurvje op de proppen, de oplage verdubbelde (30.000) en 'het land' kreeg in de gaten dat in Middelburg wel erg stevig aan de weg werd getim merd. Nu was

| de Vlissinger | pagina 1

oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330 ... ka middelburg, 01180-81162. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18, 4380 aa vlissingen, 01184-84000, privé w melse. 01184-62320. redaktie: ad hanneman, 01180-81170.

| de Vlissinger | pagina 1

Schouwburg Middelburg Telefoon: ... oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51. postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

Stichting Oude Zeeuwse Kerken bestaat 10 jaar ... oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam. totale oplage 44 950. uitgave provinciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

Middelburg werden in 1980 nog 114 bestuurders op de bon geslingerd, tegen 52 in 1985. Voor dit jaar wordt dat getal wat ho ger, tot vorige week vrijdag kre gen 57 automobilisten een proces verbaal. In ... toe neemt staat vast. Vlissingen weet zeker dat het de afgelopen vijf jaar een dode betreurde ten gevol ge van alcohol. In Middelburg kwamen in 1985 vier mensen om het leven ten gevolge van een ver

| de Vlissinger | pagina 1

Vogels, planten, vissen in Vleeshal in Middelburg ... oplage 22.800. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam totale oplage 44.950. uitgave provinciale zeeuwse courant b v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330

| de Vlissinger | pagina 1

Revalidatie. Almekinders zat ook vele ja ren in de politiek. Dit jaar nam de CDA'er afscheid van de raad Middelburg, waarvan hij sinds '62 deel uit maakte. ... neemt. Met de uitbreiding van kinderdagverblijf de Windroos in Middelburg zijn we drie jaar druk doende geweest. Nu pas zit er echt schot in de zaak. Dat zou vroeger allemaal veel sneller gegaan zijn

| de Vlissinger | pagina 1

Traditioneel wordt in de Vleeshal in Middelburg zater dag 13 en zondag 14 december weer een poppenbeurs gehou den. Speciale attractie dit jaar zijn tien decors waarin sprookjes worden uitgebeeld ... gezelliger hadden kunnen worden. De beide docenten beeldende vorming staken een paar maanden geleden de koppen bij elkaar toen het instituut waar ze part-time werken verhuisde van een kaaienpand in Middelburg