Krantenbank Zeeland

HomeSearch

142 resultaten gevonden

| Groot Walcheren | pagina 1

TE KOOP: Een bromcarrier in prima staat, laadvermogen 200 kilo, mahoniehout?,n. dichte bak. Vraagprijs 800. Te bevragen: Langeviele 61 Middelburg. ... ft ervaring als vertegenwoordiger: ft leeftijd max. 32, min. 25 jaar: ft Rijbewijs B-E en behoorlijke rij-ervaring; ft initiatief en doorzettingsvermogen; ft gewend hard te werken: ft woonplaats

| Groot Walcheren | pagina 1

Uitgeefster: N.V. ROTADRUK - Postbus 16 - Telefoon (01155) 2020 (3 lijnen) - AXEL - Administratie: Fa. PIETERS - Postbus 10 - Telefoon (01170) 2829 - Oostburg Bureaux: MIDDELBURG: Boekhandel ... Losse mm-prijs 22 ct Ed. VHssingen e.o.14.000 ex. Ed. Middelburg e.o.: 13500 ex. Losse mm-prijs t 13 et

| Groot Walcheren | pagina 1

Lange Delft 61 MIDDELBURG telefoon 4463 ... Uitgeefster: N.V. ROTADRUK - Postbus 16 - Telefoon (01155) 2020 (3 lijnen) - AXEL - Administratie: Fa. METERS - Postbus 10 - Telefoon (01170) 2829 - Oostbvrg Bureaux: MIDDELBURG: Boekhandel

| Groot Walcheren | pagina 1

Nieuwe Oostersestraat 28 MIDDELBURG tel. 2496 MET VAKANTIE VAN 28 JULI 3 AUG. ... UHgMhter: N.V. ROTADRUK - Postbus 16 - Telefoon (01155) 2020 (3 lijnen) - AXEL - Administratie: Fa. PIETERS - Postbus 10 - Telefoon (01170) 2829 - Oostburg Bureaux: MIDDELBURG: Boekhandel HILDERNISSE

| Groot Walcheren | pagina 1

Nieuwe Oostersestraat 28 MIDDELBURG tel. 2496 ... ALLE JONGENS EN MEISJES van 6 tot en met 14 jaar, die sparen wil len, komen natuurlijk WOENSDAG 13 augustus a.s. WEER NAAR DE

| Groot Walcheren | pagina 1

A.S. WOENSDAG staan de deuren van de RAIFFEISENBANKEN weer wagenwijd open voor alle jongens en meisjes van 6 t/m 14 jaar, die sparen willen. ... Magazijnverkoop Blinde Hoek 9 achter R.K. Kerk Middelburg

| Groot Walcheren | pagina 1

van burgemeesters in Nice en wanneer de tentoonstel ling in Middelburg sluit reist de verzameling in totaal ongeveer 800 foto's naar o.a. Genua. Londen, Manchester en naar enkele Duitse steden. Ze ... MIDDELBURG Al paar maanden om precies te zijn sinds 16 april jl. zit kopersmid Frans de Kop nu al in zijn winkeltje aan de Lon dense kaai. In een paar jaar tijds heeft Frans de Kop, nu 52 jaar oud

| Groot Walcheren | pagina 1

Met haar diploma en onder— wijsacte van de Koninklijke Academie in Den Haag nog maar nauwelijks in de zak, kwam zij zestien jaar geleden in Middelburg terecht. Zij had geen speciale banden met Zee ... grote bovenzaal hun schilderijen en tekeningen. Daarvoor expo seerde zij o.a. in Bergen op Zoom en haar eerste tentoon stelling in Zeeland was in 1957, een jaar na haar vestiging in Middelburg. „Mijn werk

| Groot Walcheren | pagina 1

MIDDELBURG Op 25 juni zullen Provinciale Staten een beslissing moeten nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een Geschiedschrijving van Zeeland in de jaren 1940'45" te laten samenstellen. ... Hij denkt vier tot vijf jaar nodig te hebben om het boek te schrijven. De eerste jaren zullen voorai besteed worden aan het verzamelen, ordenen en bewerken van het zogenaamde „bronnen materiaal". Er

| Groot Walcheren | pagina 1

Feest was het verleden week in Middelburg waar het echtpaar Wisse vijfenzes tig jaar huwelijkstrouw: mocht herdenken. Een hele tijd beste mensen, die zeker hoopjes welgemeende felici taties waard ... Ieder jaar een rel, dat calculeren we gewoon in

| Groot Walcheren | pagina 1

Middelburg De toerafdeling van Z.R.T.C. „Theo Middelkamp" zal dit jaar op 19 mei voor de derde maal de Midden Zeeland Toertocht organiseren door Zuid-Beveland en Walcheren. Deze tocht is 145 km ... Nieuwe boetiek in Middelburg

| Groot Walcheren | pagina 1

weersomstandighden. Het lidmaatschap kost zo'n 4Ö0 tot 500 gulden per jaar. Daarvan is 200 gulden bestemd voor contributie, circa 50 gulden voor de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart (voor verzekeringen en ... jaar, gedurende 2 opeenvolgende jaren voor 50 vluchten per jaar.

| Groot Walcheren | pagina 2

NETTE JONGEN gevraagd liet beneden de 16 jaar. Fa. f. A. Pieters. Vlasmarkt 39. Middelburg. ... TE KOOP: Een bromcarrier 'n prima staat, laadvermogen 200 kilo, mahoniehouten, dichte bak. Vraagprijs 800 Tc bevragen: Langeviele 61 Middelburg.

| Groot Walcheren | pagina 2

Toegangskaarten kunnen vanaf maandag 19 april a.s. af van 8.00 uur tot 17.00 uur dagelijks worden afgehaald op de navolgende adressen: PZEM-hoofdkantoor, Poelendaelesingel 10, Middelburg; ... Achter de Houttuinen 34 Tel. 01180-5600 MIDDELBURG

| Groot Walcheren | pagina 2

.h. bij de Breeweg. Middelburg, tel. 01180-4287. Verzekeringen, financieringen, hypotheken, pers.leningen. ... 2 VLIEGEN in één klap. goed en goedkoop stomen, daarom is het zo Populair. Groene Woud 55. Vlissin gen. Lange Noordstraat 32, Middelburg.

| Groot Walcheren | pagina 2

TE KOOP zwart, skai leer bankstel f 25. eethoektafel 17,50; So lex 20,2Vt pits gasstel (aardgas) ƒ15, Meisjesfietsje 6-9 jaar 25, Oude Koude- kerkseweg 48, Middelburg. ... Achter de Houttuinen 34 MIDDELBURG. Tel. 01180 - 5600

| Groot Walcheren | pagina 2

Zakelijke lasten ±f 150,per jaar. ... DE MUYNCK's, autohuis. Nu ook voor verhuur van personen auto's zonder chauffeur. Poelendaeleweg 22, Middelburg, tel. 01180 - 4867 of 4680

| Groot Walcheren | pagina 2

TE KOOP: 4 droogpalen met draad, 1 trekkar. R. Slotman, Oosterscheldestr. 165, Middelburg. ... TE KOOP: 2e hands groot beeld kleuren T.V. in prima staat 800,-. H. J. van der Meer en Zn. Domplein 32, tel. 2935, Middelbrg.

| Groot Walcheren | pagina 2

TE KOOP: tweeling wandelwagen, naast elkaar z.g.a.n. Lange Delft 115 Middelburg tel. 3139 ... NU speciale charters naar New York, Toronto, en Vancouver van december tot januari voor Kerstbezoek aan uw familie. Retour 526,-, 603,- en 800,-. Vraag inlichtingen bij Reis bureau Müller, Boul. de

| Groot Walcheren | pagina 2

Westerscheldestr. 50 Middelburg Tel. 01180 - 4522 verkoop op zaterdag: ... Grote sortering kwaliteits- stoffen. 5 jaar garantie op binnenwerk. Norm. prijs f 1400,— voor 795.—. DEM Meubelfabriek, Cu- lemborg, 03450-2602. TOONZALEN: Culemborg, fabriek. Houtweg 8. Bergen op

| Groot Walcheren | pagina 3

-12528. BRESKENS: 12 augustus: Vis serijdag 1972, hengelwedstrijd voor de jeugd tot en met 14 jaar. Aanvang 9.30 uur. Tij dens de hengelwedstrijd zeil wedstrijden in de haven. Vis serijwimpel wordt gehesen en daarna ... Hoogelande (voormaligeruïne),aanvang 14, 15 en 16 uur; entree vol wassenen f 0,50; kinderen f 0.25. MIDDELBURG: Iedere donderdag weekmarkt, gedu rende de gehele maand iedere donderdag kunst- en antiek markt op

| Groot Walcheren | pagina 3

gens om 8.00 uur van Zoute- wel te gebruiken voor dat lande naar Vlissingen en woon-werkverkeer, als met 's avonds omstreeks 17.00 zo'n rit alle plaatsen in de uur terug. Biedt plaatsen wagen benut ... Middelburg, 4 jan. 20.00 u.: Vlissingen, zaterdag 5 jan. van schouwburg: Seth Gaaikema 0.00-24.00 u. dokter De Greef, met Elf Verdwazingen; 9 jan. Badhuisstraat 114, tel. 2121; 20.00 u.: City Theater