Krantenbank Zeeland

HomeSearch

193 resultaten gevonden

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regel;.abonnement voor het seizoen 6 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen f 0,60 voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG, bij den Heer H. M. Kesteloo; te MIDDELBURG, ter ... Op Zon- en feestdagen 8,00 - 9,00 voorm.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

; abonnement voor het seizoen 6 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 0,60 voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG, bij den Heer A. Provoost, Ooststraat C 14; te MIDDELBURG, ter ... Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

; abonnement voor het seizoen 5 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen f 0,60 voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG, bij den Heer A. Provoost, Ooststraat C 14; te MIDDELBURG, ter ... Zoo vinden wij ook het welbekende schrift in de oude boeken der Zeebad- inrichting, de bekende haudteekening onder de notulen van het jaar 1874 af "tot 1889 toe; zoo belastte hij zich gedu rende

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 eent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van Ci. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor liet seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van Q. W ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Prijs, van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen ƒ1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen ƒ1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux; te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen I.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor liet seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor liet gelieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent lil den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG..Jer drukkerij van O. W ... Pi ij s van een zeebad f0 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent lil den prijs is begrepen het gehruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

l'tijs vaneen zeebad fo «lentkinderen beneden 15 jaar 40 cent In den prijs i< begrepen het gebruik van Cel' handdoek i n van een hadcosluum. ... Rijdt niet op Zon- en feestdagen S Rijdt alleen op de marktdagen te Middelburg, t Rijdt alleen in Juli en Augustus.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van Q. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen ƒ1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het ge'ieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het ge'.ieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. - Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het ge'ieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Aankomst 1 Middelburg, j

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... De kosten aan het kamperen ver bonden zullen een weinig hoger zijn dan voorheen n.m.l. per etmaal voor volwassenen 0,55 en voor kinderen onder 15 jaar 0,30, zulks in ver band met de kosten welke V

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa G, W. den ... De tijd gaat snel; wederom is het een jaar geleden dat wij de aan dacht van onze lezers vestigden op het nieuwe dat in Domburg in de winter van 19491950 tot stand was gekomen en nu willen wij U

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... Onze badgasten worden dit jaar wel in de gelegenheid gesteld, ken nis te maken met de bij uitstek

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10: bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0.10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... Markt 23 - Tel. 3256 Middelburg

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... Hofleverancier MIDDELBURG

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188306, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... Het ging dus weer om het be machtigen van de Snipperzak, die ditmaal werd binnengebracht door Wicher Rost Onnes die verleden jaar, tengevolge van een ongeval, verhinderd werd aan deze en alle andere

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... bui en elk straaltje zon, maar het dagpu- bliek denkt er allicht anders over; dit bezoek is dan ook heel wat minder geweest dan gedurende het voorafgaande jaar, terwijl het be zoek van verblijfhoudende

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0.10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... veel aftrek; het mocht zich verheugen in 1256 overnachtingen van volwasse nen (boven 15 jaar) en 477 over-

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen f 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W ... Markt 23 - Tel. 3256 - Middelburg

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... Markt 23 - Tel. 3256 - Middelburg

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... Markt 23 - Tel. 3256 - Middelburg

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

,15. Advertenties per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W ... Vingen wij nu ongeveer een jaar geleden in no. 1 van het „Dom- burgs Badnieuws" aan met de woorden; „wederom ligt de winter, ditmaal gevolgd door een schitte rend voorjaar, achter ons", deze kunnen

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

grote weg van Oostkapelle naar Domburg ligt het mooiste kasteel wat Zeeland nu nog kent. Het kasteel Westhove werd vermoedelijk omstreeks 800 jaar geleden gebouwd. In 1277 werd het voor het eerst genoemd ... Bureau te Domburg bij Fa. De Kam, 't Groentje 6, telefoon (01188) 13 02, te Middelburg bij de uitgevers, C.V. Drukkerij G. W. den Boer, Markt 51, telefoon (01180) 7651 - Giro 74988 - Redactie

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

150 JAAR BADPLAATS ... 4 Ringrijden voor gehuwden op de Markt te Domburg, 8.00 uur. Qud-internationals tegen Oostkapelle, voetbalwedstrijd op het sportpark Duinhelm aan de Magnolialaan te Oostkapelle, 15.30 uur.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

aantal genomen zeebaden nog ongeveer 800 minder is dan verleden jaar on oefent dus de temperatuur van de Ijicht niet zulk een grooten invloed uit als men oogenschijnlijk meenen zou. ... Dagelijks van Middelburg naar Domburg een tramomnibus des nam. 1ure (afrit Groote Markt, Nederlandsoh koffiehuis J. M. tam dkb Harst) en terug van Domburg des nam. 8 Va ure (afrit Hótel Schuttershof

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

Op werkdagen 8,00 -1,00; 2,00 - 3,30; 6,00 - 9,00. ... dames Jonkvr. Jac. van Hebms- kebck van Beest en Mevr. M. Elout Dbabbe, en de Heeren J. Toobop, F. Habt Nibbbig en J. Heijse, welk Comité het reeds bekende gebouwtje, dat verleden jaar zoo uitstekend