Krantenbank Zeeland

HomeSearch

23.321 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

ter Prodi dat de Europese Unie de komende zes jaar twaalf mil jard gulden voor de getroffen regio (Kosovo, Servië, Mon tenegro, Bosnië, Kroatië en Al banië) uittrekt. In de EU-begro- ting tot 2006 is ... ,5 miljard gul den op. De resterende 4,4 mil jard gulden moet volgens de twee Commissarissen uit de landbouwbegroting komen. Dat zou komend jaar al tot een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Koerdisch nieuwjaar in Middelburg ... 1YDNEY - De regering van Pa- ioea-Nieuw-Guinea is van- 1A morgen akkoord gegaan met autonomie voor Bougainville. Het zelfbestuur moet een einde maken aan de twaalf jaar oude 1-2 burgeroorlog op het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Begin vorig jaar werd de euro geïntroduceerd op een koers van 1,16675 dollar. De markten rea geerden enthousiast en de munt steeg naar 1,18 dollar. De eufo ... DEN HAAG - Oud-president W. Duisenberg van De Nederland- sche Bank verreisde in minder dan acht jaar voor één miljoen gulden. Dat blijkt uit een over zicht van de declaraties van Duisenberg, die nu

| Bevelander | pagina 1

Oingrijden is van oudsher een Zeeuwse traditie die vooral op Walche- flren naar hartelust wordt beleefd. Toch zijn er ook op Zuid-Beveland ringrijders die elk jaar weer met genoegen hun kostuum uit ... rijheid geef je door, luidt de gehanteerde na- V tionale slogan. De fakkel die verdraagzaam heid en respect voor andermans denken en doen in de estafette van jaar tot jaar symboli seert, blijft een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

', omdat hij gewel dig kon afzien. Hij werd 85 jaar. ... De DDASS (Direction Départe mentale des Affaires Sanitaires en Sociales) inspecteerde 68 stranden in Züid-Bretagne, dat eind vorig jaar werd getroffen door een zondvloed van olie uit

| Scheldebode | pagina 1

GOES/MIDDELBURG - "Cafés in heel Walcheren en op Noord- en Zuid Beveland mogen onze CD Hup Oranje aanvragen," zeggen de leden van de Zeeuwse voetbalband Soixante Neuf. "Want het Oranjevoetbalfeest ... WORDT MIDDELBURG FIETSSTAD 2000?

| Bevelander | pagina 1

OP DE GROTE MARKT IN GOES VAN 8.00 TOT 16.00 UUR ... lefhebbers van mooie tuinen kunnen aan- Lstaand weekend (1 en 2 juli) nog hun hart ophalen op de Bevelanden. In zowel Noord- als Zuid-Beveland worden dan de laatste Open Tuindagen van dt jaar

| de Faam | pagina 1

MIDDELBURG ... Leen Wouters uit Westkapelie is al veertig jaar kerkorganist. Onlangs zou in de Toeris tenkerk daar op feestelijke wijze aandacht aan geschonken worden.

| Scheldebode | pagina 1

andere dag ging de zon voor mij schijnen. Daardoor leef ik veel prettiger en trek leuke mensen aan." De journalist/acteur, die sinds vier jaar ook regelmatig tekstbijdragen aan De Scheldebode levert ... Middelburg

| de Faam | pagina 1

scheepswerf De Schelde die na grote moeilijkheden eerder dit jaar weer aan een feestje kan denken. ... Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

UTRECHT - Bram van de Vlugt en Marie-Louise Stheins hebben gister avond respectievelijk de Louis d'Or en de Theo d'Or gewonnen voor hun prestaties op het toneel. De prijzen worden jaar lijks ... DEN HAAG - De verhoging van de olieproductie met 800.000 vaten per dag door de OPEC- landen is niet de gehoopte op lossing voor de brandstof- schaarste in de wereld.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Om het karakter van de Noorddijk als plattelandsweg verder te versterken, wil het waterschap over een lengte van circa 800 meter aan weerszijden van de weg de af rastering weghalen. Dan kun nen de ... Om te voorkomen dat de die ren de Noorddijk verder dan wenselijk gaan verkennen, komen er aan begin en einde van de 800 meter 'oversteek plaats' veeroosters. Met waarschuwingsborden worden naderende

| de Faam | pagina 1

telt Zondervan. Geïnteresseer den kunnen zich opgeven bij de ZVU in Middelburg: 0118 - 634 800. ... Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week:

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

MIDDELBURG - Zeeuws- Vlaanderen telt met ingang van 2003 nog drie gemeenten in plaats van de huidige zeven. Hulst, Hon- tenisse en het grensdorp Koe wacht gaan op in de nieuwe gemeente Oost ... 1 januari 2003 kan plaatsvin den. Lukt dat niet, dan schuift de datum een jaar op en zullen de raden van de ge meenten waarschijnlijk nog een j aar lan ger in functie blijven.

| de Faam | pagina 1

ook een beetje artistiek'. Kunst moest dan ook lange tijd vooral mooi zijn. Yolanda Roosen uit Middelburg is beeldend kunstenaar en maakte tot zo'n tien jaar geleden ook vooral mooie dingen. Vandaag de ... maand leverde zij een bijdra ge aan het project 'Analyse Middelburg', waarbij twaalf beeldend kunstenaars tijdens een eendagstentoonstelling in Galerie T in Middelburg een 'reactie' gaven op de planolo

| de Faam | pagina 1

Op dit moment loopt in Zeeland de verkiezing van de 'Sporter van de eeuw'. Het jaar 2001 is het eerste jaar van de nieuwe eeuw en daarin past een feestelijke terugblik op het verleden. Er zijn door ... vestigde hij veer tien keer een officieel nationaal record. Deze records waren op zeer uiteenlopende onderdelen als steeple-chase, 10 kilometer en 800 meter. In de huidige tijd van specialisaties is een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

MIDDELBURG - Justitie in Middelburg houdt een 34-jarige medewerker van Stichting Ar duin verantwoordelijk voor het overlijden van 'een aan zijn zorg toevertrouwde' cliënte. ... -Souburg overleed in juni aan verwondingen die zij had opgelopen tijdens een te heet bad in een woning van Ar duin in Middelburg. Vlak voor zij werd gewassen, was het bad met heet water schoongemaakt. De medewerker

| de Faam | pagina 1

van een pinautomaat of treinkaart jesautomaat levert voor veel ouderen onoverkomelijke pro blemen op. Zo kreeg een visu eel gehandicapte man van 85 jaar geen geld aan de balie van een bank. I\la enkele ... Tamara geniet na 4 jaar nog elke dag van 'het levende schilderij"*— zoals zij het uit zicht vanuit haar frituur zelf noemt. „Ik heb na mijn toe ristische opleiding veel ge reisd en in verschillende

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

was voor velen een verrassing... Iedereen ging vol daan, verrijkt met kennis of met een mooie poster huiswaarts. Mede dankzij de enthousiaste reacties van alle bezoekers hoopt Deltawind ook volgend jaar ... Dit concert begint om 19.30 uur en de kerk is open om 18.45 uur. De toegang bedraagt 5,- voor volwassenen en ƒ2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Tevens zal er een col lecte worden gehouden, waarvan de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

De vacature van burgemeester van Middelburg staat sinds 1 ju ni van dit jaar open. Op die da tum werd L. Spar van der Hoek eervol ontslagen door de minis ter van Binnenlandse Zaken. Een j aar eerder ... Middelburg krijgt een VVD'er

| de Faam | pagina 1

Wie altijd al een Katkopfles heeft willen heb ben, of een Baardmankruik kan hiervoor nu terecht op de Herengracht in Middelburg bij het Zeeuws Veilinghuis. Op donderdag 6 en vrijdag 7 december 2001 ... Nieuwe Burg 29 4331 AG Middelburg tel. 0118-674270 www.waterput.nl

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

nog dit jaar Middelburg. Het inwonertal van de Zeeuwse hoofdstad nam toe met 190 zo dat er nu 45.617 Middelburgers zijn. Twee jaar geleden moest Vlissingen nog een achteruit gang van het inwonertal met ... -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vlissingen Schouwen-Duiveland Borsele Middelburg Oostburg Kapelle Hulst Tholen Reimerswaal Terneuzen Noord-Beveland Goes Axel Hontenisse -4 (+52)

| de Faam | pagina 1

In de Abdij te Middelburg werd vrijdag 11 ja nuari het startsein gegeven van de campagne Zunig op 't Zeêuws van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Gedeputeerde G. de Kok, zelf overtuigd ... Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3

| de Faam | pagina 1

if 0.23 van 800,- voor €615,- BIBUOft^gÊ 1 0.33 van 1000,- voor 785,- ... moderne dans elkaar aanvullen. De voorstellingen die om het jaar door Suzanne de Jong verzorgd worden vormen voor zowel de docente als de leerlingen spannende hoogte punten, maar ook streefdoelen.

| de Faam | pagina 1

jaar ongeveer 800 men sen ziek na een besmetting met meningokokken, soms met ernstige gevolgen. Zo'n 80 mensen overlijden hieraan. Het is niet bekend waarom sommige mensen wel ziek worden en andere niet ... iieuwe Burg 29 4331 AG Middelburg tel. 0118-674270 www.waterput.nl

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

voetbal. „Ze heb ben wel geluk gehad." Twee jaar geleden ont stond op hetzelfde Merca torplein spontaan een groot feest, toen cle Turkse voetbalclub Galatasaray de Uefa Cup won. Duizen den Turken reden er ... Middelburg Bergen op Zoom

| Bevelander | pagina 1

Juf Tineke zegt onderwijs na ruim 40 jaar vaarwel ... GOES - ‘Juf Tineke’ Braspenning uit Kortgene werkt al meer dan 40 jaar in het basisonderwijs en met zéér veel enthousiasme. Eind juni stopt ze echter met haar werkzaamheden aan de Bisschop

| de Faam | pagina 1

Folkloristische Dagen Middelburg ... Middelburg kent twee folkloristische topda gen waar ringrijden centraal staat. De eer ste dag staat geboekt op donderdag 11 juli met ringrijden met sjezen en een klein aantal te paard en donderdag 15

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

MIDDELBURG - Officier van justitie R. Rammeloo heeft gis teren voor de Middelburgse rechtbank een boete van 250 euro, waarvan 80 euro voor waardelijk geëist, tegen een huisarts die te snel had gere ... ROTTERDAM - De scheeps werven in Nederland presteren beter dan in de meeste andere Europese landen. Ondanks de stagnerende economie en de on zekerheid over de toekomst, verwachten de wei-ven dit jaar

| Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | pagina 1

„We hebben veel mensen gered", zegt de 79-jarige George de Bruin vijftig jaar na de watersnoodramp. Hij is een van de twee zendamateurs die zich na de eerste rampnacht inzetten om de communicatie met ... posten, die alle infor matie en noodoproepen via hen aan Den Haag doorgeven. Zo ontstaan verbindingen met onder andere Ter- neuzen, Goes, Middelburg en Vlissin- gen en met het militaire zendstation in

| de Faam | pagina 1

MIDDELBURG - In het kader van de komende 50e her denking van de Watersnoodramp brengt de organisa tie van Zeeland Nazomer Festival een muzikaal monu ment voor de slachtoffers van deze ramp. De compo ... Informatie over de gemeente Middelburg vindt u deze week op pagina 3 Deze week:

| de Faam | pagina 1

Middelburg. ... MIDDELBURG - Zo'n 150 demonstranten uit Middel burg en Vlissingen trokken zaterdagmiddag via de bin nenstad naar de Middelburgse Markt. De protestmars was een initiatief van de Koerdische

| de Faam | pagina 1

MIDDELBURG - Als opmaat voor de activiteiten in het kader van het 5-jarig bestaan in 2004, organiseert het Koor Lichte Muziek A58 onder leiding van Rob van der Meule dit jaar drie promotieconcerten ... ?", Laura bena drukt dat haar wereldje duidelijk groter is dan haar schoolgebouw aan de Elzenlaan in Middelburg. Anna Dieleman, ook 17 jaar jong en VWO-leerlinge, weet niet waarom juist zij geselecteerd is

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 28-jarige man uit Vlissingen veroordeeld tot acht jaar cel voor het neerschieten van een portier. Aan het slachtoffer moet hij 7500 euro ... Neerschieten portier bestraft met acht jaar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

DEN HAAG - De 11.800 eenden feeen Harderwijks bedrijf in ïouari in Duitsland kocht, ebben naar alle waarschijn lijkheid niet te veel dioxine bin- itn gekregen. ... MIDDELBURG - De provincie haalt een streep door de drei gende opheffing van een aantal busverbindingen in Zeeland. Op de routes Yerseke-Wemel- dinge-Goes vv, Domburg- Grijpskerke-Middelburg vv en