Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.349 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 41

Twee seizoenen geleden was er in eens een soort van omslagpunt. Een 800 meter meter in Hulst. Anjolie zette een nog altijd mooie tijd neer. Zoon Ivar liep als junior niet in de zelfde race, maar ... geniet hij in het Zeeuwse crosscircuit. Sinds okto ber vorig jaar traint Ivar met door zijn moeder gemaakte schema’s. Anjolie is blij met die samenwerking. ,,Ik vond het supertof dat hij mij als trai ner

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Eerder zei Bosman dat er veel an ders moest binnen de VVD. Ook was het landsbelang een belang rijke motivatie om 2,5 jaar na zijn afscheid van de landelijke politiek weer te melden voor een functie ... Bosman heeft via een bericht op LinkedIn laten weten ‘enorm ge lukkig’ te zijn met de keuze van het hoofdbestuur van zijn partij voor Yesilgöz. ,,Ik ken Dilan bijna 10 jaar. Als collega Kamerlid heb

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

De heer Pieter van der Weijde klaagt dat de forensenbelasting van zijn luxe ‘tweede woning’ in Renesse de afgelopen zes jaar met 800 euro is verhoogd. Hij vergeet daarbij te vertellen dat de waarde ... Ruud Nakman, Middelburg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

c Havenfeesten Middelburg dit jaar groter én warmer dan ooit ... De Havenfeesten Middelburg zijn bij de vierde editie groter dan ooit, qua activiteiten. De zon zet de historische schepen en bezoekers vol in de schijnwerpers. Een beetje té enthousiast misschien.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

,,Een jaar geleden ofzo zag ik ze voor het eerst op Tiktok”, vertelt Geneyro. ,,Ik was gelijk verkocht. Ik móest er een hebben. Ik ben altijd gek op dieren geweest, weet je. Al tijd katten thuis ... Dat zijn John Leerdam, Peggy Bran don en David Brandwagt. Eind dit jaar dienen zij een voorstel in voor het museum. Voor de ontwikkeling van het plan trekken ze daarom het land door om de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Swen Blikman kwam als kleine jongen al kijken naar een optreden van Muis Leeuw, verkocht later muntjes tijdens het festival, stond achter de bar en is inmiddels al ze ven jaar voorzitter van de ... Anywave bestaat sinds begin ja ren 80 en is toe aan haar 41ste editie. ,,Een aantal regionale musici heb ben het ooit opgezet”, zegt Swen Blikman. ,,Een groepje vrienden dat ieder jaar afreisde naar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

, ik dat zou gaan doen. De brief vanuit Middelburg kwam eerst, dus ik werd onderwijzer. Een prach tig vak dat ik ruim veertig jaar naar volle tevredenheid heb uitgeoefend.” ... name op Zuid-Be- veland en in Zeeuws-Vlaanderen. Daar wordt ook heftig carnaval ge vierd. Toen ik kind was telde Kwa dendamme zo’n 800 inwoners. In middels zijn dat er iets meer. In de ja ren 60 waren er

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

Het festival gaat dit jaar overigens van drie naar twee dagen. De familie dag op zondag is ge schrapt. Volgens de organisatie heeft dat nauwelijks invloed op het aantal acts. Het programma is ... naar drie dagen feest, mogelijk al volgend jaar.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Diezelfde avond, zaterdag 1 april, is ook een van de eerste activiteiten voor de viering van 800 jaar Dom burg. Tijdens een Domburgse Avond presenteren clubs en vereni gingen zich vanaf 19.30 uur in ... De rubriek De agenda gaat over mensen achter evenementen. Ellen Brian van Cultuurhuis Kuiperspoort in Middelburg houdt zondag de expositie Ontdek de meester met werk van veel cursisten.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

randweer trekt lessen uit grote brand azc Middelburg ... den een mes, dat nooit gelinkt kan worden aan Terwoerts dood. Nieuwe informatie zet de politie een jaar later op het spoor van twee mannen uit Den Bosch en Horst, die als inbrekers in Zeeland zijn

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Voor Domburgers, door Domburgers. Dat is het motto waaronder dit jaar tal van activiteiten worden gehouden om het 800-jarig bestaan van de stad Domburg te vieren. ... rits Jongepier, voorzit ter van de stichting Domburg 800, geeft aan dat andere steden zoals Middelburg en Gouda zo’n jubileum vooral gebruikten om toeristen te lokken. „Wij niet, bij ons komen er al

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

Denise knikt instemmend. Mijn vader heeft altijd in een bouw- groep gezeten en ik deed vroeger elk jaar mee met de optocht. Toen ik wat ouder was, besloot ik een mail te sturen naar de carnavals ... - stichting met de vraag of ze nog iemand zochten. Ik begon als in- springer voor de hofdames en twee jaar later was ik zelf hof-

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 46

Zij heeft in overleg met de chauffeurs inmiddels een jaar planning gemaakt voor elke derde vrijdagmiddag in de maand. Daarop staan onder meer nog een bezoek aan Life Garden, nu in lentetijd en verder ... van circa 38.800 m3 bodemmateriaal uit het Bergsche Diep, ter hoogte van Noordland 12-16 te Bergen op Zoom, in de gemeente Bergen op Zoom.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 48

Denise knikt instemmend. Mijn vader heeft altijd in een bouw- groep gezeten en ik deed vroeger elk jaar mee met de optocht. Toen ik wat ouder was, besloot ik een mail te sturen naar de carnavals ... - stichting met de vraag of ze nog iemand zochten. Ik begon als in- springer voor de hofdames en twee jaar later was ik zelf hof-

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

praalwagen staat al twee jaar in de bouwloods aan de Magdalena- straat in Hulst. We gaan eerst de monteren en dan naar eigen in zicht de creatie opbouwen. On derdelen als poppen worden door ons op ... ’n vijftig leden telt ook een aantal complete gezinnen. De leeftijd varieert van drie jaar tot in de zestig. Onze wat oudere jeugd wordt steeds meer bij het bouwen betrokken. Ze zijn en thousiast en leren zo

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Middelburg is al vijftien jaar bezig ... Dominique Fabre begon op zijn dertigste met het bakken van friet bij Meijer’s frituur in de Scheldestraat in Vlissingen. Nu, bijna35jaar later, vindt hij het zo zoetjes aan tijd om te stoppen. Maar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 35

De veldverlichting van sport complexen in Middelburg moet binnen twee jaar zijn vervangen door energiezuinige ledlampen. Dat helpt de clubs om geld te besparen. ... (de dit jaar neer te zetten) basalt- zuilen. Steeds aan de hand van in terviews met mensen die bij die onderwerpen betrokken zijn.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Hij woont al ruim 65 jaar vlak bij het Baskensburgplein in Vlissin gen. Zijn dochter Jozien (67) die in Middelburg woont, gaat een paar keer per week bij hem langs om wat bij te springen. ... De gratis vervoerspas voor Middelburgers met een handicap is - sinds de aankondiging half december - al tweehonderd keer aangevraagd. Vanaf 1 maart kunnen zij een jaar lang gratis met de gewone bus

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

Wie wil voor mij de plak plaatjes voor het boek Middelburg door de ja- ren heen bewaren, die je krijgt bij Jumbo-bood- schappen. Alleen ver krijgbaar bij Jumbo (Dauwendaele,Churchill- laan en Zuid ... Wie kan er wat met res tanten (sokken-) wol en stopwol? Totaal circa 700-800 gram. Ophalen of opsturen.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Beter had het nieuwe jaar niet kunnen beginnen voor bewoners van de Maaidijk bij Oostburg. Er komt geen zonnepark pal voor hun neus te liggen. Solar Energy Works heeft de plannen niet op tijd rond ... voor Chr.), gevonden bij Aarden burg. Of netgewichten uit de Ij zertijd (ca. 800-0 voor Chr.) uit het Land van Saeftinghe. Uit de Romeinse tijd die daarna kwam, beschikken we over netgewichten en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

De gemeente Vlissingen zorgt in de laatste week van het jaar dat er tussen 8.00 en 21.30 uur constant acht boa’s dienst doen. Op oude jaarsdag zijn tussen 10.00 en 18.30 uur ook acht boa’s op straat ... In totaal zijn op oudejaarsavond in Middelburg zes boa’s actief. Verder zijn er, net als in eerdere jaren, en kele vuurwerkvrije zones aangewe zen. Het gaat dan met name om

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 37

it jaar wordt het een heel andere Kerstmis dan voorafgaande jaren. Niet alleen omdat mijn vader er niet bij is, maar ook omdat ... - miliesores geeft spanningen. Dus heb je er dit jaar geen zin in, serveer dan gewoon boerenkool met worst, want eigenlijk maakt het niet uit wat je eet. Wat telt is dat alles met zorg en aandacht is bereid en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

De 800 euro die Jong Ambon per maand betaalt voor de veldverlich ting hangt als een molensteen om de nek van de club. Wat is namelijk het geval? De masten zijn van de ge meente Middelburg en die ver ... kern centrale opnieuw ingezet voor een tweede cyclus van vier jaar energie productie. Recycling zorgt er dus voor dat er in plaats van vier jaar acht jaar energie wordt gehaald uit de oorspronkelijke

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

In het regeerakkoord is vorig jaar niet alleen afgesproken dat de hui dige kerncentrale van Borssele langer open blijft, maar ook dat er twee kerncentrales bij komen. Dat moet er mede voor zorgen dat ... Het bouwen van een kerncentrale is een enorme, complexe klus. De verwachte bouwtijd is alleen al ze ker acht jaar. Voordat het zover is, dient een uitgebreide procedure te worden doorlopen. Zo is een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Het Zeeuws Mu seum in Middelburg had voor dit jaar niet om extra geld ge vraagd, maar mag in 2023 een extra bij drage van 50.000 euro tegemoet zien voor wetenschappe lijk onderzoek. ... Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil beleeft zijn grootste onderhoudsstop ooit. Op piekdagen lopen er dik 800 medewerkers rond. Om die te huisvesten en te voeden, is een soort Lowlands

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 34

Middelburg heeft een groot gebrek aan boa's. Daarom lopen er minder handhavers op straat en kan vrijwel alleen worden gereageerd op problemen die worden gemeld. ... Bij het cascoherstel van de Machi nefabriek zijn eerder dichtgemet selde deuren en ramen weer uit gehakt. Net als in de derde hal ko men er volgend jaar grote stalen deuren in de eerste twee fabriek

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 47

2017: Middelburg 800 jaar stad. Bij winkelketen Jumbo verscheen het boekje Middelburg hoe het vroeger was door Floor Montenarie. Helaas is dat aan mijn neus voorbij gegaan. Als iemand het heeft en er ... Heeft iemand nog inte resse in de voetbalplaat- jes-actie van AH van vo rig jaar? Heb een (leeg) album en een heleboel voetbalplaatjes. Kwam ze tegen bij het oprui men. Alles in één keer meenemen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Begin dit jaar telde Middelburg nog 49.199 inwoners, ruim 800 minder dus. De afgelopen tijd lag de groei nooit boven de 300 per jaar. ... Middelburg verwelkomde dinsdag haar 50.000ste inwoner. Een ongekende groei, want dat betekent dat er dit jaar al meer dan 800 mensen bij zijn gekomen. Hoe is dat te verklaren?

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

Alle Zeeuwen vanaf 12 jaar kunnen herhaalprik tegen corona halen ... De GGD Zeeland heeft zes vacci- natielocaties geopend: in Vlissin- gen, Middelburg, Tholen, Zierik- zee, Terneuzen en Goes. Vanaf half november worden tijdelijke priklo- caties in verschillende

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

namelijk be paald door het afval dat naar de mi lieustraten wordt gebracht. Naar verwachting zal dit na de invoering van de toegangscontrole 13 kilo la ger uitvallen per inwoner per jaar. ... Ook de Westerschelde Ferry heeft te maken met hogere kosten. Voor dit jaar was al een verlies voorzien van 500.000 euro. Dat wordt het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

De vestiging van New York Pizza in Terneuzen is de eerste in Zeeuws-Vlaanderen. Boven de Schelde heeft de keten al vestigin gen in Renesse, Goes, Middelburg en Vlissingen. Het bedrijf richt zich ... budget beschikbaar gesteld om de kwets baarste mensen een toeslag van 800

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

aterdag was het Open Monumenten- dag en ik had beloofd een tijd aanwe- zig te zijn bij het Gemaal Boreel in Middelburg. Het is een van de gemalen die Walcheren droog houdt en is bijna een eeuw oud ... gemaal 800 kubieke meter water per minuut het kanaal in gepompt. De be zoekers die zich in de ochtend melden, heb ben er veel voor over om hun gemaal te zien. Menigeen komt niet met droge voeten aan. Of

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

eerste jaar maakten we hier 25 kilogram zout per maand. Nu zitten we op zo’n 800 kilo.” ... ga halen, geniet ik toch het meest bij Frituur ’t Smulhoekje in Middelburg. Zelf eet ik het liefst een Thaise Kip Panaeng of maak ik het lekkerste gerecht ter wereld: Indonesische rendang. Maar

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

jaar in de Oosterschelde nog iets vissen en anders moeten we wach ten tot medio volgend jaar. Het is zeker niet zo dat het seizoen totaal verloren is.” ... kokkelsector het ook voor de kie- joen kilogram kokkels ofwel netto NlOZ-onderzoeker Roeland Bom zen. In twee achtereenvolgende zo- 800.000 kilogram kokkelvlees lijkt

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 40

genoeg. We zijn wel een tweede geworden.” Dat was in 2017, toen Middelburg 800 jaar stads rechten vierde. „Het logo was paars, dus wij besloten alles paars te ma ken. We hadden paarse pruiken op ... Eindelijk kon het weer, dachten ze. Maar nee, ook dit jaar is er geen grote picknick op het Abdijplein in Middelburg. Daar gaat het jaarlijkse uitje.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

maar naar schatting kunnen de be drijven er 800.000 kilo kokkelvlees oogsten. Het overgrote deel van de kokkels moet blijven liggen als voedsel voor vogels. ... Musketiers is de drijfveer het zelfde. Er was geen enkele nood zaak om die band te beginnen, die is ontstaan uit de liefde voor mu ziek. We komen al vijf jaar bij el kaar om samen muziek te maken

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 47

Mijn naaimachine kan niet meer gerepareerd worden, ik ben er zeer aan gehecht. Heeft ie mand zo’n naaimachine? Deze is vijftig jaar oud. ... Vermist sinds 5 juli: bruine schoudertas, merk: Zusss, omgeving Stromenwijk/ ‘t Zand Middelburg. Heeft u hem gevonden?

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 44

In 1963 heeft mijn vader, Jaap Huijzen, een half jaar op afdeling neurolo gie gelegen in het Dijk- zigt-ziekenhuis. Uitein delijk is hij in de ijzeren long in het Zuiderzieken- huis overleden. ... De ziekte van mijn vader was in die tijd een apart geval. Zijn er nog men sen die mijn vader ver pleegd hebben en hem nog herinneren? Ik was toen 12 jaar.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Het (uitgestelde) jubileumfeest van voetbalvereniging Yer- seke, dat op 2 juli 2021 honderd jaar bestond, werd zaterdag opgeluisterd met een wedstrijd tegen Oud Feyenoord. De Rotterdamse ploeg, met ... De vijfde clubwedstrijd van de RES-Axel werd gewonnen door Jordan-Lee van Maaren uit Middelburg. De eerste manche in de 500 cc werd gewonnen door de Belg Ro bin Bakens, met Van Maaren als nummer twee

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 30

De 58-jarige J. den H. uit Sche- veningen is gis teren door de rechtbank in Middelburg ver oordeeld tot een celstraf van 8 jaar wegens op lichting met stel- conplaten die hij verkocht, maar nooit ... Acht jaar cel voor notoire oplichter