Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.661 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

„In totaal zijn ruim 800 vo gels ingezonden vanuit België Nederland en Duitsland. Aan wezig is de gehele top van Nederland waarbij veel we reldkampioenen en Nederland se kampioenen van de laatste ... Zijn vertrouwen bleek wel uit het feit dat de Nationale Vo- gelhoudersvereniging reeds nu aan de Breskense afdeling toestemming heeft gegeven om volgend jaar oktober 1976 z'n tweede internationale

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

Middelburg ... MIDDELBURG liet Zeeuws Kunstenaarscentrum, ,.lt j„ Middelburg is geves- ,iE(i mag zich verheugen |a eeV langzame maar zekere toename van de belangstelling. Ook de scholen beginnen inte resse voor

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

op licht- en krachtnet, 45- 160 amp. Continu 3,25 mm, compleet met kabels, klem men en kap 395,-, incl. BTW, 5 jaar garantie. Luijks Tholenseweg 4, tel. 01641- 2614, Halsteren. ... Te koop royale comfortabele 4-kamer h'oekflat met ruime keuken, badkamer, balkon voor en achter, centrale an tenne, ca'. 10 jaar oud, zeer goed onderhouden, 4e en bo venste woonlaag, goede stand

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

in Soos-Oostbur,g begint vanavond om 8.00 uur. De en treeprijs is f 3.50. ... paraatheidsoefeningen te betrekken. Oefeningen op een schaal, zoals vorige week, worden bij DOW Chemical ge middeld één keer per jaar ge houden. Op afzonderlijke af delingen vinden zo'n acht alarm oefeningen per jaar

| de Vrije Zeeuw | pagina 20

Concert- en Gehoorzaal Middelburg het zeeuws orkest o.l.v. Jan Out Solist: Daniël Wayenberg. Werken van: Ravel, Saint Saëns, Fauré en Tschaikowsky Kaarten f 8,00, CJP en scholieren f 4 ... idee. Omdat Sinterklaas nu al zo lang ieder jaar voor ons klaar staat, vindt hij dat we 'ns wat terug moeten doen. Daarom heeft meneer Jamin in al z'n winkels speciale enveloppen neergelegd.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

benauwt mij toch wel in hoge mate, dat Gedepu teerde Staten zich min of meer verheugd hebben ge toond over de nieuwe struc tuur. Ze zijn er kennelijk blij mee, dat ze in Middelburg meer werk in handen krij ... vergadering in café-restaurant de WulpenhoeX. Voorzitster mevrouw Van Hoek gaf een overzicht van activiteiten voor het komend jaar.

| de Vrije Zeeuw | pagina 9

Voor de produktie van dit jaar wordt gerekend op 60.000 au to's. ... DEN HAAG (ANP) Met ingang van het belastingjaar 1975 zullen bejaarden die in bejaardenoorden wonen en die gedurende het gehele jaar bij standsuitkering hebben geno ten geen aangiftebiljet voor de

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

MIDDELBURG P.P. Hoek, 43 jaar, reed op 6 Op de provinciale weg te r neuzen - Hoek tegen een dere auto. Na onderzoek b hij te diep in het glaasje hebben gekeken. Er zal na lijk 2.28 alcohol in zijn bi ... op de leeftijd van bijna 75 jaar.

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

Concert- en Gehoorzaal Middelburg HET ZEEUWS ORKEST o.l.v. Jan Out Solist: Daniël Wayenberg. Werken van: Ravel, Saint Saëns, Fauré en Tschaikowsky Kaarten f 8,00; CJP en scholieren f 4 ... in de leeftijd van 82 jaar.

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

volgt verdeelt I ton is afkomstig van lieren en bedrijven en I ton uit de deelnemende I iten. De grootste level van vuilnis is Vlissin-1 iet 15.500 ton, gevolsd I Middelburg met 12-50CI p de derde plaats ... die tien jaar bestaat. Cees Tielen, Wil Verbraak en René Bruynincx zullen voor een parodistisch intermezzo zorgen.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

MIDDELBURG - Ter finan ciering van de districtscolonnes zullen de Zeeuwse afdelingen van het Rode Kruis met ingang van volgend jaar 6,5 cent per inwoner moeten gaan afdragen aan de Stichting ... oetbal De biljartverem- Marinet speelde een ndschappelijke wedstrijd en een plantafdeling van dt v. Deze wedstrijd werd ge men door B.V. Marinet met De vorige wedstrijd u eld dit jaar is gewcpren r

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

MIDDELBURG Meer dan de helft van de bezoekers van de provinciale bibliotheek van Zeeland is jonger dan 25 jaar. Ruim 40 procent van het totale bezoekersaantal volgt een opleiding bij het voortgezet ... , die Borssele voor energiecen trales is. Hij merkte op dat het waterlabo in Delft aan het eind van het jaar 'zal bevesti gen, dat deze vestigingsplaats in de toekomst nog zeer grote mogelijkheden biedt

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

Kavel 6 voor f 13.800 naar W. ... De Koeters Na een perio de van rust beginnen de leden van de Westdorpse karnavals- vereniging „de Koeters" aan de ka-rnavaisfeesten van vol gend jaar te denken. Een van de eerste aktiviteiten die de

| de Vrije Zeeuw | pagina 12

teruggang echter heeft de pola risering ook grotere vormen aangenomen. Aan het begin van het nieuwe academische jaar heeft de Belgische socioloog in ... gemeenteraadsverkie zingen, die over precies een jaar worden gehouden, de absolute meerderheid in zoveel mogelijk Brusselse gemeenten zal trach ten te veroveren. Het FDF heeft zich namelijk ten doel gesteld een verdere

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

MIDDELBURG - De 43- jarige Madoerese zeeman uit Djakarta zal een jaar in een Ne derlandse gevangenis moeten doorbrengen. Deze straf legde de Middelburgse rechtbank hem vrijdagmorgen op. ... Deelname oude duiven in vijf jaar verdubbeld

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

Middelburg ... weten, I „Men weet sinds jaar en dag in Zuidwest-Nederland. België en Noord-Frankrijk dat men n Sluis het gehele jaar door voor het doen van aankopen terecht kan. Door deze situatie is Sluis uitgegroeid

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Van Doorn en Schaefer bezochten Middelburg ... MIDDELBURG - De reconstructie van het Dorpsplein in Zuiddorpe, ver sterking van het monumentenfonds, aanschaffing van een bibliobus, ver sterking van de oevers van het Veer se Meer en het uitvoeren

| de Vrije Zeeuw | pagina 18

vrije slag in een tijd van 1 minuut en 10 seconden. „Daar zou ik dit jaar graag on der willen komen", zegt ze, en ze meent het. Ze is ook nog record houdster in Zeeland op de 800 en de 1500 meter vrije ... tikkeltje „gediscrimineerd". Dat wordt opnieuw duidelijk in een gesprek met de twee talentvolle Zeeuws-Vlaamse zwemsters Els van Tatenhove (17 jaar) en Marlies Vercruysse (18 jaar) van de zwemvereniging „De

| de Vrije Zeeuw | pagina 12

Eigenlijk zou ik voor deze wedstrijd best Gorgon als laat ste man kunnen gebruiken. Maar deze is voor een half jaar geschorst omdat hij zich heeft misdragen (drankmisbruik, red.), waaruit blijkt dat ... len uitsluitend te wijten aan ge brek aan conditie. Hij ver wachtte aan het eind van het jaar zijn top weer bereikt te hebben.

| de Vrije Zeeuw | pagina 8

Score: 52. Van Duiven 0—181. Meerhof 1-1; 109. Kreft 2-1; 115. Korengevel 3-1. Scheids rechter: Vermeij. Toeschou wers: 800. ... hebben, en Leeds, dat wegens het wan gedrag van zijn aanhang in Pa rijs voor drie jaar uitgesloten werd van Europees voetbal.

| de Vrije Zeeuw | pagina 24

op licht- en krachtnet, 45- 160 amp. Continu 3,25 mm, compleet met kabels, klem men en kap. f 395.00 incl. btw. 5 jaar garantie. Luijks, Tholenseweg 4, tel. 01641- 2614, Halsteren. ... mooif- 800,-

| de Vrije Zeeuw | pagina 15

- Euribrid Boxmeer, kippen, [varkens, al 10 jaar in het Midden-Oosten, bij monde van internationaal verkoop leider ir. H.J.L.J. de Lange: ... „Wij leveren de zg. grootou ders van kipperassen. Die zijn te vergelijken met dure stieren of hengsten. We zitten al 10 jaar in de Libanon, Jordanië, Irak, Iran en een beetje Koe weit. Iran neemt

| de Vrije Zeeuw | pagina 6

keurd door vier keurmeesters: de heren I. Domisise uit Mid delburg, A.M. Ebink uit Blaaksedijk, B. Mulder uit Middelburg en mevrouw A. Banning-Wezepoel uit Gouda. Ieder jaar bestaat voor deze provinciale ... Aan de rit kon worden deel genomen door het personeel van de NSM en van bedrijven die op deze fabriek werkzaam zijn. De heer Goethals: „We hadden weer meer deelnemers dan het vorig jaar. De mensen

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

I MIDDELBURG De uiter ste voorzichtigheid is geboden bij eeu nog verder uitbreiden vau de verblijfsaccommodatie jroor toeristen in Zeeland. De provinciale Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer ... jubileum bijeenkomst in de schouwburg te Middelburg. De provinciale VW vierde gisteren haar 40- jnrlg bestaan. Na aandacht voor het verleden stelde de heer Bruin, dat de taak van de VW de laatste jaren

| de Vrije Zeeuw | pagina 17

Hoe kom je nu van dameskap- I pen in de schilderkunst terecht? I em mensen, die tien jaar lang haar goed beklante zaak in I Roosendaal bezocht hebben, 1 fronsen misschien hun wenk- brauwen. Je kunt ... het heb kunnen doen; dat gepruts met' al die mensen. Je maakt wel mooie dingen, maar na een half uur lag die hele toestand weer In elkaar. Ik bleef schilderen. Nu ik er vijf jaar weer intens mee bezig

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

MIDDELBURG Op 13 fe bruari van dit jaar verdwenen er twee pony's uit een wei in Serocskerke op Walcheren. De beestjes waren volgens de ei genaar minstens fl. 2.200,-. waard De dader van die dief stal ... Middelburg

| de Vrije Zeeuw | pagina 26

was wel het spel van Scheldesport 2, met spelers tussen de 15 en 18 jaar. De Terneuzense formatie verloor in de finale maar net van het Vlissingse Scheldemond, dat enkele spelers in de basisop stelling ... constate ren. Ook dit jaar zal er op ver zoek van alle verenigingen ia Zeeuwsch-Vlaanderen weer zo'n toernooi worden gehou den. De competitie van de da mes verliep zonder strubbe lingen, al bleek wel dat het

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

Nebev -dag ïti oktober te Middelburg ... MIDDELBURG - De afdelin gen Antwerpen, Luik en Mid delburg van de Nederlands- Belgische Vereniging (Nebev) houdt op zaterdag 4 oktober een gezamenlijke Nebev-dag in Middelburg. Voor deze dag zijn ook

| de Vrije Zeeuw | pagina 12

De Nijs naar de tweede plaats. De 800 meter voor B-meisjes werd een spel van kat-en-muis. De Hulsterse belofte Bia Nijskens was heel duidelijk de betere at lete, en won gemakkelijk van Ariaanse van AV ... .39.3 min, 3. P. Sturm (AV'56) 9.57.2 min. He ren 800 m: 1. J. Eversdijk 1.57.0 min, 2. A. de Witte (AV'56) 2.06.1 min. A-jong. 800 m: 1. E. de Kort (AV'56) 1.57.2 min, 2. F. de Burger (SPADO) 1.57.3 min. B

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

tandarts I Buize Oostburg. tel. 01170—3580 (Wive 2498). Spreekuren zat. en zend. van 12.00-12.30 uur. Valeheren tandarts w Krommenhoek, Rouaanse- kaai 23. Middelburg, tel. 01180—13320. ^reetai ... , Kaub 257 min 5, Trier 234 min 13, Koblenz 254 min 4, Keulen 229 min 11, Ruh- rort 385 min 1, Lobith 1005 min 2. Pannerdense Kop 972 min 3, Nijmegen 800 min 4, IJselkop 382 min 2, EefdeIJssel 408 onve

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

ning heeft vooral het optreden van de artiesten op de Grote Markt aanzienlijk bijgedragen tot de enorme publieke be langstelling. Het is dit jaar voor het eerst dat de Goese braderie wordt opgeluisterd ... Rode Kruisactie De afde ling Goes van het jeugd Rode Kruis houdt dit jaar weer een kerst- en nieuwjaarskaarten - aktie. Door deze aktie wordt getracht contacten tot stand te brengen tussen jongeren

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

De boutique is de trots van haar en verloofde Ad West- jtrate (21). Sinds zij in april dit jaar het pandje in de St.- Jacobstraat eigenhandig in leen aanleiding tot klagen. ..Ik iclftten geeft de ... niet te duiur mogen zijn", zegt Janneke, die een jaar mode heeft gestudeerd op de kunst- acdademie in Breda. „Over net algemeen is de Goesenaar nog eon beetje schuw wat het dragon van aparte kleding

| de Vrije Zeeuw | pagina 16

Als minimum leeftijd stellen wij 18 jaar. Een opleiding L.T.S. schilderen en ervaring is gewenst. ... verantwoordelijk heid. Aktieve jonge mensen, die zo'n werkkring zoeken kunnen bijv. in ons filiaal te MIDDELBURG geplaatst worden als:

| de Vrije Zeeuw | pagina 21

Bij26.000km per jaar kost een Mercedes Diesel per km minder dan een benzinewagen van 16 mille. ... leden van de organise rende vereniging nemen verder als Zeeuwse verenigingen deel: AV'56 uit Goes, Zeeland Sport uit Vlissingen, Dynamo '70 uit Middelburg, de RKHAV uit Hulst, en Delta Sport uit Zierik

| de Vrije Zeeuw | pagina 17

Voor velen zullen zelfs die feiten overbodig zijn. Wie herinnert zich haar niet: de Amsterdamse die in juli van dit jaar met goud beladen terugkeerde uit Engeland waar ze had meegedaan aan de ... min ste drie badpakken per jaar en niet van die goedkope..."

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

MIDDELBURG, 15 septem ber Aardappelen: Eerstelin gen: grote 34, drielingen 20, kriel 16-21, bintje: bonken 31- 36, grote 32-34, drielingen 15- 18, kriel 15. Cox orange pip pui 75 75, 70-75 73, 65 ... GOES Volgende week is het dan eindelijk zo ver. Dan worden de deuren van de sluis in het Goese Sas vernieuwd. Een maatregel die hoognodig was, want na een levensduur van tachtig jaar waren de