Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.624 resultaten gevonden

| de Vlissinger | pagina 26

U KUNT DEZE BON OOK INLEVEREN BIJ DE KANTOREN VAN DE PZC/FAAMA/LISSINGER, Markt 51, Middelburg en P.Z.C., Oost-Souburgseweg 10, Vlissingen. ... Iets in te lijsten? LIJSTENMAKERIJ T ZEEPAARDJE Met de modernste apparatuur en keus uit meer dan 50O soorten lijstprofielen. Vlasmarkt 7, Middelburg, tel. 0118 - 614213.

| de Vlissinger | pagina 27

Koken - De Stichting Welzijn Ouderen Middelburg houdt van af dinsdag 7 januari een basiscur sus koken voor mannen van vijf envijftig jaar en ouder. Vrijdag 24 januari wordt begonnen met een cursus ... Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg

| de Vlissinger | pagina 23

Mannenkoor - Interkerkelijk Mannenkoor 'Comt nu met Sangh' uit Middelburg is een klein koor dat sinds elf jaar bestaat en nu dringend op zoek is naar nieuwe leden, vooral bas sen en tenoren. Het koor ... Eigenlijk is ze huisarts van beroep. Maar tij dens haar studie werd ze door een mentor gewezen op de acu punctuur. Een jaar geleden opende Ma* rianne Bezem haar eigen acupunctuur praktijk in de

| de Vlissinger | pagina 5

Zowel Vlissingen als Middelburg zag het afgelopen jaar het inwo nersaantal dalen. Vlissingen ein digde het jaar 1995 op 31 de cember met 27 inwoners minder op 44.397. Middelburg sloot het jaar af met ... Het aantal scholen in zowel Vlis singen als Middelburg is dras tisch verminderd. Belangrijkste reden daarvoor in beiden ge meenten zijn de vele fusies in net onderwijs van het afgelopen jaar.

| de Vlissinger | pagina 7

senioren etagewon 2 sip Woonlaag: 1e Beschikbaar: 13-12-96 Huurprijs: 701,02 Doelgroep:L H J F K G I E Bijzonderheden: Bestemd voor 55 jaar en ouder; lift aanwezig; woonkamer gelegen aan de ... Bijzonderheden: Bestemd voor 55 jaar en ouder; lift aanwezig

| de Vlissinger | pagina 8

Nu 162 jaar en 6 generaties verder is deze horlogemakers-winkel uitgegroeid tot het juweliers- en uurwerkenbedrijf, zoals u het thans kent. ... In deze afgelopen 162 jaar is er veel aan de zaak verbouwd.

| de Vlissinger | pagina 6

Het werkt zo. Zoek in de doelgroepen tabel op welke letter op u van toepas sing is. Bijvoorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot ... doelgroep B. Bent u 45 jaar oud, bestaat uw huishouden uit vier perso nen en hebt u een bruto-gezinsinko men per maand beneden de ƒ3200,- dan behoort u tot doelgroep G.

| de Vlissinger | pagina 21

u., aanmelden voor dinsdag 16 u. Zeeuws Biologisch Museum Oostka- pelle, rugzaktocht door het bos, leeftijd 6 t/m 12 jaar, 14 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Govert Schil ling 'Hubble's kijk op de ... Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg

| de Vlissinger | pagina 17

singen, sporten met longen- fyseem, Astma of Bronchi- tus, 15.15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, technika 10, voor meisjes van 10 t/m 12 jaar, 18.30 u. Markt Middelburg, boeken- en ... De blues- en rock 'n rollband Crosshead The Southside Horns treedt zondagmiddag (10 november) op in café t Schuttershof in Middelburg. De cd 'Say no More' van de Schouwse coverband werd vorig jaar

| de Vlissinger | pagina 6

Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot ... doelgroep B. Bent u 45 jaar oud, bestaat uw huishouden uit vier personen en hebt u een bruto-gezinsinko- men per maand beneden de ƒ3200,- dan behoort u tot doelgroep G.

| de Vlissinger | pagina 21

Kinderwerk - SKW Wijkgericht Werk Middelburg houdt op woensdag 30 oktober een poli tiek forum in de Stromenwijk. Deze avond begint om 20 uur. Het onderwerp is kinderwerk (van vier tot twaalf jaar ... wederopbouw, stedenbouw en architectuur van de afgelopen vijftig jaar in Mid delburg. Na het welkomstwoord van burgemeester D.C.B. Bur gers van Middelburg om 20 uur zijn er een toespraak van J. de Koning

| de Vlissinger | pagina 5

Het Stadsgewest Vlissin- gen/Middelburg presen teerde vorige week woens dag haar nieuwste brochure getiteld 'Stadsge west VÏissingen/Middel- burg, een tussenstand'. De staatssecretaris van Volks ... Middelburg, de heer mr. D.C.B. Burgers.

| de Vlissinger | pagina 15

Middelburg - De Middelburg se gemeenteraad houdt op maandag 21 oktober om 19.30 uur een vergadering in het stad huis. Aan de orde komen onder meer een exploitatie-opzet voor de wijk Stromenwijk I, de ... Forum - In het Activiteiten Cen trum Middelburg wordt op dins dag 22 oktober een politiek forum gehouden. Leden van ver schillende politieke partijen komen iets vertellen over kwijt schelding en

| de Vlissinger | pagina 6

te huur met 1 slaapkamer Netto huur vanaf f 640,-. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het inkomen, maximale huursubsidie mogelijk. Bent u geïnteresseerd in deze plezierige, rustige ... Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot

| de Vlissinger | pagina 8

te huur met 1 slaapkamer Netto huur vanaf f 640,-. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het inkomen, maximale huursubsidie mogelijk. Bent u geïnteresseerd in deze plezierige, rustige ... Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot

| de Vlissinger | pagina 5

te huur met 1 slaapkamer Netto huur vanaf f 640,-. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het inkomen, maximale huursubsidie mogelijk Bent u geïnteresseerd in deze plezierige, rustige ... Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot

| de Vlissinger | pagina 12

te huur met 1 slaapkamer Netto huur vanaf f 640,-. Voor bewoners ouder dan 23 jaar is, afhankelijk van het inkomen, maximale huursubsidie mogelijk. Bent u geïnteresseerd in deze plezierige, rustige ... Het werkt zo. Zoek in de doelgroepentabel op welke letter op u van toepassing is. Bij voorbeeld als u alleen bent, 20 jaar en een bruto-gezinsinkomen per maand hebt van ƒ2000,- behoort u tot

| de Vlissinger | pagina 6

Nieuw Middelburg ... voor de wijken Nieuw Middelburg, Binnenstad, KLarenbeek en St. Laurens: tel.nr. 0118-691717 I voor de wijken Magistraatwijk en Reijershove: tel.nr. 0118-691737

| de Vlissinger | pagina 9

Woud 1 in Middelburg. Het rijk gaat een deel van een ver dieping in het gebouw van de pro vinciale directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie huren. Aan huurpenningen levert dat per jaar 70 ... Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118)63 13 92

| de Vlissinger | pagina 12

inruil niet ouder dan 5 jaar ... U KUNT DEZE BON OOK INLEVEREN BIJ DE KANTOREN VAN DE PZC/FAAMA/LISSINGER, Markt 51Middelburg en P.Z.C., Oost-Souburgseweg 10, Vlissingen.

| de Vlissinger | pagina 12

Automark-Kirkaldy: betrouwbare kwaliteit door 11 jaar ervaring (071-5171253) ... U KUNT DEZE BON OOK INLEVEREN BIJ DE KANTOREN VAN DE PZC/FAAM/VLISSINGER, Markt 51, Middelburg en P.Z.C., Oost-Souburgseweg 10, Vlissingen.

| de Vlissinger | pagina 5

De discussie rond de invulling van de Spuikom werd in april vo rig jaar met samenspraakoijeen- komsten gestart. Uit de daarin besproken inventarisaties van het gebied blijkt dat de Spuikom ge schikt ... De bruto grondslagen per maand in de IOAW en IOAZ worden voor personen van 21 jaar en ouder: voor gehuwden samenwonenden 2372,74 (va- kantieuitk. 189,82), alleen staande ouders