Krantenbank Zeeland

HomeSearch

142 resultaten gevonden

| Groot Walcheren | pagina 1

weersomstandighden. Het lidmaatschap kost zo'n 4Ö0 tot 500 gulden per jaar. Daarvan is 200 gulden bestemd voor contributie, circa 50 gulden voor de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart (voor verzekeringen en ... jaar, gedurende 2 opeenvolgende jaren voor 50 vluchten per jaar.

| Groot Walcheren | pagina 1

Middelburg De toerafdeling van Z.R.T.C. „Theo Middelkamp" zal dit jaar op 19 mei voor de derde maal de Midden Zeeland Toertocht organiseren door Zuid-Beveland en Walcheren. Deze tocht is 145 km ... Nieuwe boetiek in Middelburg

| Groot Walcheren | pagina 2

Westerscheldestr. 50 Middelburg Tel. 01180 - 4522 verkoop op zaterdag: ... Grote sortering kwaliteits- stoffen. 5 jaar garantie op binnenwerk. Norm. prijs f 1400,— voor 795.—. DEM Meubelfabriek, Cu- lemborg, 03450-2602. TOONZALEN: Culemborg, fabriek. Houtweg 8. Bergen op

| Groot Walcheren | pagina 11

MIDDELBURG - Evenals vorig jaar verzorgt de Raad van Kerken te Middelburg ook dit jaar weer gedurende de 40 dagen-tijd, drie meditatiediensten. Deze diensten worden gehouden in de Engelse Kerk op de ... VAN 10.00-16.00 UUR IN ONZE ZAAK LANGE DELFT 47 MIDDELBURG

| Groot Walcheren | pagina 11

MIDDELBURG - Evenals vorig jaar verzorgt de Raad van Kerken te Middelburg ook dit jaar weer gedurende de 40 dagen-tijd, drie meditatiediensten. Deze diensten worden gehouden in de Engelse Kerk op de ... VAN 10.00-16.00 UUR IN ONZE ZAAK LANGE DELFT 47 MIDDELBURG

| Groot Walcheren | pagina 3

dat een stedebouwkundige „als een soort God bij het college van B. en W. zit. Die giet zijn ideeën al zo'n twee jaar voordat er bouwteams ge vormd worden in de oren van de bestuurders". ... Op 1 november van dit jaar zal het dertig jaar geleden zijn, dat in de vroege ochtend uren Engelse commando's bij het Slijknaventje landden. Op 3 november, als het laatste bolwerk van Duitse

| Groot Walcheren | pagina 3

gens om 8.00 uur van Zoute- wel te gebruiken voor dat lande naar Vlissingen en woon-werkverkeer, als met 's avonds omstreeks 17.00 zo'n rit alle plaatsen in de uur terug. Biedt plaatsen wagen benut ... Middelburg, 4 jan. 20.00 u.: Vlissingen, zaterdag 5 jan. van schouwburg: Seth Gaaikema 0.00-24.00 u. dokter De Greef, met Elf Verdwazingen; 9 jan. Badhuisstraat 114, tel. 2121; 20.00 u.: City Theater

| Groot Walcheren | pagina 15

MIDDELBURG 01180-8050 ... in het ontmoetingscentrum Dauwendaele" IEDER KIND van 3 t/m 8 jaar krijgt persoonlijk van de Sint een LEUKE ATTENTIE! Een fotograaf zal tegen KOSTPRIJS dit leuke MOMENT VOOR DE OUDERS VEREEUWIGEN

| Groot Walcheren | pagina 11

het begin van dit Jaar gevraagd werk in te zenden. De selectie is gemaakt door twee niet-Zeeuwse juryleden, waaronder drs. Lambert Te- genbosch, 'kunstcriticus. ... De Zeeuwse kunstcollectie is eerder te zien geweest in: Brugge >6000 bezoekers(, Goes KrfXX, Hulst )1400(, Rot terdam )21(XK en Bruinisse )800 bezoekers!. Na afloop van de tentoonstelling in de

| Groot Walcheren | pagina 5

Ruim twee jaar heeft het winkeltje bestaan. Een win keltje waar iedereen binnen kon lopen. En wat ook gedaan werd. Kinderen kwamen naar Jaap Dommisse kijken terwijl hij aan het werk was. De mensen ... Kerkgenootschap der zeven- de-dags-adventisten, 12 augus tus. Goes, 10.00 uur, vie. A.F. Steens. Middelburg, 9.30 uur, ds. E. A. Dingjan, Vlissingen, 10.30 uur, ds. A. E. Dingjan.

| Groot Walcheren | pagina 5

Markt 49, MIDDELBURG (01180) 2160—7543 ... MIDDELBURG Zaterdag 11 augustus organiseert de FC Laurens uit Middelburg een voetbaltoernooi voor clubs die spelen in de zomeravondcom petitie. Omdat er in St.-Lau- rens geen voetbalterrein is, wordt

| Groot Walcheren | pagina 2

TE KOOP: tweeling wandelwagen, naast elkaar z.g.a.n. Lange Delft 115 Middelburg tel. 3139 ... NU speciale charters naar New York, Toronto, en Vancouver van december tot januari voor Kerstbezoek aan uw familie. Retour 526,-, 603,- en 800,-. Vraag inlichtingen bij Reis bureau Müller, Boul. de

| Groot Walcheren | pagina 1

Feest was het verleden week in Middelburg waar het echtpaar Wisse vijfenzes tig jaar huwelijkstrouw: mocht herdenken. Een hele tijd beste mensen, die zeker hoopjes welgemeende felici taties waard ... Ieder jaar een rel, dat calculeren we gewoon in

| Groot Walcheren | pagina 2

TE KOOP: 4 droogpalen met draad, 1 trekkar. R. Slotman, Oosterscheldestr. 165, Middelburg. ... TE KOOP: 2e hands groot beeld kleuren T.V. in prima staat 800,-. H. J. van der Meer en Zn. Domplein 32, tel. 2935, Middelbrg.

| Groot Walcheren | pagina 1

MIDDELBURG Op 25 juni zullen Provinciale Staten een beslissing moeten nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een Geschiedschrijving van Zeeland in de jaren 1940'45" te laten samenstellen. ... Hij denkt vier tot vijf jaar nodig te hebben om het boek te schrijven. De eerste jaren zullen voorai besteed worden aan het verzamelen, ordenen en bewerken van het zogenaamde „bronnen materiaal". Er