Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.038 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 13

AAGTEKERKE - Groei Bloei Walcheren gaat weer van start met de groenworkshops. De eerste van dit jaar wordt de groenworkshop 'Korenschoof binden' bij Pluktuin 't Hof Ha zenberg aan de Prelaatweg 81 in ... MIDDELBURG - Geïnteresseerd in de boeiende beschavingen die lang geleden zijn verdwe nen en je meer leren over de cultuur waar de geschiedenis begon? Schrijf je dan in voorde cursus 'De Romeinen'. Je

| de Faam | pagina 8

MIDDELBURG - Deutekom speelt de muziek van zijn laat ste cd Musical offering, die vorig jaar uitkwam op Orange Mountain Music het label van Philip Glass. Feico Deutekom is de eerste Nederlandse ... Sinds 1905 hebben al een kleine 800 spelers het Oranjeshirt gedragen. De beste voetballers uit deze lange lijst van internationals zijn nu op heel bijzondere wijze vereeuwigd. In een serie van elf

| de Faam | pagina 9

GEMEENTE MIDDELBURG ... Wie is de baas in Middelburg? Als ik het kinderen vraag, zeggen ze dat het de burgemeester is. Maar het hoogste orgaan van de gemeente is de Gemeenteraad. De Gemeenteraad vertegenwoor digt de

| de Faam | pagina 1

MIDDELBURG - Punkband Scallywags blaast dit jaar twin tig kaarsjes uit. Dat wordt ge vierd met een nieuwe ep: Scare tactics. Muzikaal is het gaspedaal met zeven liedjes in evenveel minuten volledig ... MIDDELBURG - De Zeeuwse top 40 bestaat dezer dagen 15 jaar. De Zeeuwse Top 40, de lijst met de veertig beste nummers van Zeeuwse bo dem, wordt iederjaar samen gesteld door het Zeeuwse publiek. De

| de Faam | pagina 10

kunsteducatieproject 'Etty Hil- lesum: Worden wie je bent'. In 2017 - het jaar dat Middelburg 800 jaar stadsrechten vierde - werd de Joodse dagboek schrijfster Etty Hillesum (1914 - 1943) uitgeroepen tot grootste ... MIDDELBURG - In de loggia op het Abdijplein in Middel burg is een expositie te zien met kunstwerken en foto's van leerlingen van verschillen de Walcherse basisscholen die hebben deelgenomen aan het

| de Faam | pagina 8

MIDDELBURG - Het is een bij zonder herinneringsjaar voor de Molukkers die in Nederland wonen. Immers het is 70 jaar geleden dat de eerste mensen hier naartoe kwamen, waar van zo'n 1200 naar Zeeland ... 70 jaar Molukkers in Nederland

| de Faam | pagina 7

Onlangs is er een SIRE campagne gestart waarin er aandacht wordt gevraagd voor kinderarmoede, 1 op de 13 kinderen leeft in armoe de. Dat betekent voor Middelburg zo rond de 600 tot 800 kinderen! Nog ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 7

.30 tot 21.00 uur. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen via 0800-1351 vragen stellen over het stemmen per brief. Deze landelijke telefoonlijn is 7 dagen per week, van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar. ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 9

GEMEENTE MIDDELBURG ... Middelburg is een aantrekke lijke gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Evenals verenigingsleven en vrijwilligerswerk vormen kunst en cultuur daarbij het maatschappe lijke cement

| de Faam | pagina 9

GEMEENTE MIDDELBURG ... Of neem contact op met het Klant Contact Centrum van Orionis Walcheren. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 tot 17.00 uur op telefoon nummer (0118) 43 27 00.

| de Faam | pagina 9

GEMEENTE MIDDELBURG ... De herfstvakantie is begonnen en de toeristen zoeken Zeeland nog steeds op. Ook Middelburg, met zijn mooie nieuwe Molenwater park. Echter in dit park ontbreekt het aan openbare toiletten. Gezien de

| de Faam | pagina 11

Eén van de grootste schapenmelk bedrijven van Nederland ligt aan de Bieweg in Veere. Remco en Emmie Breel namen het bedrijf acht jaar geleden over van zijn ouders. Sinds de corona tijd is de verkoop ... veertig jaar later het bedrijf over. De Twee de Wereldoorlog begint; een moeilijke tijd om het bedrijf uit te breiden laat staan in stand te houden. Eind 1944 vlucht het gezin voor het water. Na een jaar

| de Faam | pagina 15

mee wil doen, kan zich tot 15 juni inschrijven door een mailtje te sturen naar junior(S)ucr.nl. Je ontvangt dan de Zoom-link en alle praktische informatie. Kin deren vanaf 7 tot 12 jaar kunnen onder ... Onlangs werd bekend dat de grenzen dit jaar dicht zullen blijven voor al die kinderen die hier jaarlijks via Europa Kinderhulp in Zeeland ko men 'bijtanken'.

| de Faam | pagina 1

van vorig jaar was Danny Vera met 'Rollercoaster'. Of dit nummer dit jaar nog steeds zo populair is we ten we op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) tij dens de Zeeuwse Top 40 radio-uitzending van 8.00 ... Ben je 13 jaar of ouder?

| de Faam | pagina 7

Er wordt dit jaar op 4 mei geen openbare gezamenlijke herdenking gehouden in Middelburg en Arnemuiden. Gemeente en provincie leggen wél een krans bij het monument op het Abdijplein en de gemeente ... rijksoverheid en houden daarom geen bijeenkomst in Middelburg en Arnemuiden. We herdenken dit jaar op 4 mei nog meer met ons hart dan anders.

| de Faam | pagina 8

Ga aan de slag in Middelburg of Vlissingen ... Bezorging voor 7.00 uur (zaterdag voor 8.00 uur) Vergoeding afhankelijk van de grootte van de wijk Gratis de krant lezen

| de Faam | pagina 15

Helga Boone, Middelburg ... Helga Boone is dertig jaar kapster; na twee werkgevers, be sluit ze twee jaar geleden om voor zichzelf te beginnen. Het is de beste keus van haar leven. Aan de hand van Walcherse Wijsheden breng ik

| de Faam | pagina 19

is. In 2017- het jaar dat Middelburg 800 jaar stads rechten vierde- werd zij niet voor niets gekroond tot 'Grootste Middelburger Aller Tijden'. ... MIDDELBURG - Het tijdloze gedachtegoed van Etty Hille sum vormt de inspiratie voor het nieuwe multidisciplinai re educatieproject 'Etty Hil lesum: Worden wie je bent'.

| de Faam | pagina 5

MIDDELBURG - Sinds de op richting van Theatergroep De Emoes is improvisatiethe ater in Zeeland populairder dan ooit tevoren, ledereen die houdt van humor en een bé- tje gek doen krijgt de tip: stap ... eenkomsten beginnen altijd met groepsoefeningen die het improvisatievermogen stimu leren en hulpmiddelen biedt om zonder voorbereiding te spelen, ledereen van 15-99 jaar is welkom op de improvisatie avonden op

| de Faam | pagina 25

MIDDELBURG - Zeeuwse Kunstkring leeft, en hoe! Al 61 jaar lang. Er is een veelzijdige expositie ingericht met nieuw werk van twintig professionele kunstenaars in de Vleeshal in ... Middelburg met als titel Vrij heid is kleur. Ook dit jaar zijn er weer twee nieuwe leden toegelaten: Joke Konings (ex poseert nu al mee) en Tim van Eenennaam (zijn werk is te zien in VT wonen). De

| de Faam | pagina 4

hclikopterbewegingen van 800 naar 4.000 per jaar, het toevoegen van een helikopterspot met de daarbij horende in- en uitvliegroutes en het incidenteel toelaten van luchtvaartuigen met een groter maximaal startgewichl ... Langeviele 56 Middelburg Tel: 0118 633 830 bed-linnenshop.nl

| de Faam | pagina 23

OVER EEN PAAR JAAR MOET DE BRUG ER STAAN ALS UITKIJKPUNT ... GOES - Edwin Schipper: "Ik werk hier nu 23 jaar als vrijwil liger en vier jaar geleden ben ik voor het eerst als stoker met een stoomlocomotief meege gaan." Edwin heeft een studie techniek aan de HZ

| de Faam | pagina 5

MIDDELBURG - Zoals ieder jaar in december is in boek handel de Drvkkery een expo ... MIDDELBURG - De laatste kans dit jaar om uw kerstspul len te laten repareren bij Stich ting Repair Café Middelburg. U bent natuurlijk ook van harte welkom met uw andere re paraties zoals, elektrische

| de Faam | pagina 10

woningcorporatie Woongoed in Middelburg. De organisatie viert dit jaar haar honderdja rig bestaan en wil als dank, na een zorgvuldige selectie, honderd huurders verrassen, met een gratis klus ... krap. We helpen nu ruim 800 kinderen per jaar en dit aantal groeit nog steeds. Wij willen dan ook in het bijzonder onze Walcher- se donateurs bedanken voor hun donaties en giften voor de kinderen die

| de Faam | pagina 9

De week van 19 tot en met 22 november vindt de Europese week plaats in Middelburg. De afgelopen 12 jaar zijn er in de gemeente Middelburg zo'n 25 projecten gerealiseerd met be hulp van Europese ... Europese week in Middelburg

| de Faam | pagina 31

Standaard luxe uitgerust en minimaal 1.800 kg trekkracht ... MIDDELBURG - Het is de eer ste keer na terugkomst dat ze elkaar weer zien. Ze lijken nog steeds niet geland en vertellen elk hun gemeenschappelijke en persoonlijke verhaal. Ver halen die hen

| de Faam | pagina 7

MIDDELBURG - Wie vorig jaar tijdens de Open Dag in het Zeeuws Archief is geweest, komt dit jaar zeker terug. Wie nog nooit in het Zeeuws Ar chief is geweest, heeft heel wat gemist. In het voorma lig ... Ga aan de slag in Middelburg Vlissingen of Westkapelle

| de Faam | pagina 19

MIDDELBURG - Elzinga ver telt over zijn passie: "Ik liep enige tijd met het idee om een onderneming op te rich ten gericht op metaaldetectie. Na het overlijden van mijn broer in 2017 is daadwerkelijk ... heb ik voor iemand gedaan die een ring met veel emo tionele waarde had verloren op de dag dat haar man een jaar was overleden, vervol gens vond ik deze een aan tal dagen later terug op hun trouwdag

| de Faam | pagina 39

Het is op 8 oktober precies veertig jaar geleden dat Johan Cruijff als voetballer van de Los Angeles Aztecs voetbalde te gen tweedeklasser Middelburg. Een reconstructie. ... franciscaanse familie in België om dan we reldwijd om 1400 uur het ge luid van de klokken te laten horen. Terwijl de christelijke wereld vol was van kruistoch ten, ging Franciscus 800 jaar geleden naar sultan

| de Faam | pagina 5

Het Nederlands kampioenschap Standwerken 2019 is dit jaar in Middelburg. Zaterdag 28 september van 10.00 tot 17.00 strijden de straatverkopers om de hoogste nationale eer in de Lange Delft. ... welbespraaktheid. 65 jaar geleden werd het eer ste standwerkersconcours in Middelburg gehouden. Dat was een mooie aanleiding om dit kampioenschap naar Mid delburg te halen. Twee jaar geleden is in het kader van

| de Faam | pagina 9

Het Nederlands kampioenschap Standwerken vindt dit jaar plaats in Middelburg en wel op zaterdag 28 september. In de Lange Delft strijden zo'n 30 standwerkers om de hoogste nationale eer. Het concours ... Het is 65 jaar geleden dat het eerste standwerkersconcours in Middelburg plaats vond. Een mooie aanleiding om dit kampioen schap naar Middelburg te halen. Twee jaar geleden is in het kader van

| de Faam | pagina 10

Repair Café Middelburg blijft bestaan. Voorzitter Pieter de Bruijn zegt alles op alles te zetten om de stichting komend jaar financieel gezond te maken. De plannen voor losse pro jecten zoals Repair ... WAT DOET REPAIR CAFE MIDDELBURG/WALCHEREN?

| de Faam | pagina 7

Toon Franken (63) werkt al 40 jaar bij het Zeeuws Archief aan het Hofplein in Middelburg. Wat houdt zijn werk in? Wat wa ren zijn drijfveren en voor wie is het Zeeuws Archief bedoeld? Ik vraag het ... ZONDAG 1 8 AUGUSTUS VAN 10.OO - 1 8.00 UUR

| de Faam | pagina 15

bundelen bij de viering van het 850-jarig bestaan van de stad. Pas in 2017 zou Middelburg 800 jaar stadsrechten vieren. ... MIDDELBURG - Het was dan ook een tegenvaller voor Mid delburg toen Nieuw-Walche- ren gedwongen werd om de festiviteiten ter ere van het Herrezen Walcheren één jaar te moeten uitstellen. De reu

| de Faam | pagina 5

(Welzijn Middelburg): vrij wi 11 ige r@ we Iz ij n m iddel- burg.nl of 0118-727029. ... MIDDELBURG - Vrijdag avond 21 juni wordt de elfde Griffioenloop ge houden in de Middel burgse wijk Griffioen. Kinderen lopen 1,5 kilo meter, volwassenen kie zen uit 5 of 10 kilometer. Kinderen (tot

| de Faam | pagina 6

MIDDELBURG - De Zeeuwse rockband Mamilla bestaat dit jaar 25 jaar en om dit jubileum te vieren geeft de band op zaterdag 8 juni een concert op een buitenpodium op Plein 1940 in Middelburg, tijdens de ... Appartementencomplex De Churchill in Middelburg

| de Faam | pagina 17

07-35-07-50 - Reveille door muziekvereniging Arnemui- den, 08.00 - Klokluiden en vlaggen uitsteken, 08.00 - Ar- nemuiden wordt wakker met het muziekkorps Juliana uit Middelburg, 08.45 - Verza melen ... 8.00 - 8.30 - Aubade vanaf de Dom door Veere's Genoegen, 9.05 - 9.25 uur Aubade - Stad huis aan de Markt met mede

| de Faam | pagina 19

kinderen van 0 jaar t/m groep 8, rondom de kerk, 10.00-12.00 - Diverse ac tiviteiten zoals stormbaan en pannaveldje, rondom de kerk, 11.30-13.30 - Oranjelunch in Kerkstraat, lzoo-12.30 - Inter view met ... 9:15 uur - versier samen met je verzorgers je fiets, skelter, driewieler of step in de tent op de warande 10:00 - rondgang met medewerking van juliana korpsen middelburg, ga allen