Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.037 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

. Wat mij betiell is dal geen optie", aldus de wethou der, die verder meldde dat het nog twee jaar zal duren voor dal de nieuwe velden bespeel baar zijn. "In 2()()'.) is de fusie. Dan volgt nog een ... OUDDORP-Op parkeerplaats Dorpstienden wordt zateidag 21 juni van 8.00 tot 16.00 uur dejaarlijkse kringloopmarkt gehouden, georganiseeid door de activiteitencominissie van de Doopsgezinde Clemeente te

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

Gemeenten en diverse organisaties werken nu drie jaar intensief samen in het Geheim van Goeree- Overflakkee. Doel van het project is om overmatig gebruik van genotmidde len onder jongeren, expe ... woonlasten (onroerendezaakbelasting, reinigingsheffing en rioolrecht). Die vergelijking leidt tot een nieuwe ranglijst. De nummers één, twee en drie zijn Ameland, Goes en Middelburg. Middel harnis komt als

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

Het concours vindt plaats op het drie-manualig Van Vulpen orgel in de Gereformeerde kerk van Zierikzee. Juryleden zijn Prof. Albert Clement uit Middelburg, de Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling ... moeten in staat zijn een twee tal werken van de 300 jaar geleden overleden componist Dietrich Buxtehude te vertol ken. Zowel amateur-organis ten als orgelstudenten aan een conservatorium worden uitge

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

"De Labadie kreeg een beroep naar de Waal se kerk in Middelburg. Daarna ontstonden overal in Nederland labadistische gemeen ten, die het karakter kregen van afgeschei den gemeenten. Daar was Voetius ... Jagger is een bastaard van 2,5 jaar (reu). Deze zwarte boef willen wij graag plaat sen in een rustig gezin zonder kinderen, bij iemand die met honden om weet te gaan. Jagger is een druktcmaker en

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

Afgelopen vrijdag namen jeugdleden van Sempre Crescendo deel aan het onderlinge solistenconcours dat dit jaar voor de 25e keer werd georganiseerd. Jurylid Jos den Boer beoordeelde de prestatie van de ... GOES - De Particuliere Synode Zuid der Gereformeerde Gemeenten, omvattende de clas.ses Goes, Middelburg en Tholen, hoopt te vergaderen op donderdag 27 april, in het kerkgebouw van de Gereformeerde

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 12

De Wereldwinkel bestaat vijf jaar, en dat kunnen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is het op zaterdag 8 oktober de hele dag feest. Alle belangstellenden, oude en nieuwe klanten, worden ... ingeschreven, een tegenvallende opkomst. Om 8.00 uur werd het startsignaal gegeven, al vrij snel werden de eerste voorns gevangen maar de brasems lieten het nog afweten, na ongeveer een uur vissen werden op de

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

De agrarische sector benut ongeveer tweeder de van de ruimte in Nederland. De afgelopen 15 jaar is het areaal landbouwgrond met 4% gedaald tot 1,9 miljoen hectare. Er zijn nog ruim 80.000 land- en ... tuinbouwbedrijven. Het aantal is de afgelopen 25 jaar elk jaar met ruim 2% afgenomen. Die tendens zet zich de komende jaren door, vermoedelijk zijn er in 2015 nog ongeveer 60.000 bedrijven. Schaalvergroting zorgt er

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

tijd, d.w.z. zo'n 100 jaar voor Christus en stelt de Griekse godin Afrodite voor. Helaas hebben de kunstken ners, ondanks de gevoerde polemieken, nooit kunnen vaststellen hoe de oorspronke lijke stand ... minuten op 800 graden. Elke minuut moet de kom er uit gehaald worden en met de machine of losse kloppers doorkloppen. De laatste vier minu ten om de dertig seconden. Wanneer de advocaat goed is - dus als

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

partij van vorig jaar (waarin hij hardhandig werd ver slagen) maar door een onnauwkeurigheidje verloor hij een pion. Het eindspel leek voor Gert-Jan optisch gewonnen, maar de druk van zwart over de c ... zin om ook een dagje gezellig mee te vissen, dan bent u hartelijk welkom! Inschrijven van 8.00 tot 8.30 uur in 'De Goede Reede' Zuiderdiepstraatweg 28 te Stellendam (de inschrijfkosten bedragen 2

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

Beeldend kunstenaar/grafisch ontwerper Kees van de Wetering uit Burgh-Haamstede werkt al mim dertig jaar met diverse tech nieken op professionele wijze. Zijn oplei ding volgde hij van 1968 t/m 1974 ... , de volgende wedstrijd worden gehou den. In overleg zal nog worden bepaald waar gevist wordt. Heeft u zin om een dag je mee te vissen, dan bent u hartelijk wel kom! Inschrijven van 8.00 tot 8.30 uur in

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

Door een televisie-uitzending werd hij ruim een jaar geleden, geconfronteerd met het werk van 'Athletes in Action'. "Deze orga nisatie sprak mij aan omdat hier het geloof met sport werd gecombineerd ... alle talen", verklaart Verkaik. Volgens hem is de sport door de laagdrem peligheid de ideale manier om mensen met het evangelie te confronteren. In oktober van het vorige jaar is Huub met twaalf jonge

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

WESTENSCHOUWEN - Voor het tiende achtereenvolgende jaar organi seren Ellen en Jan Midavaine herfst- paddestoelen speurtochten door de Boswachterij Westerschouwen. In 1994 zijn ze hiermee begonnen ... . Jan pakte reeds in september 1994 vanuit Westenschouvt'en de ZWN-bus, lijn 104, naar Middelburg, om bij zijn moeder een fiets te lenen en de door Ellen speciaal voor de paddestoelen speurtochten

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

Dinsdag 19 februari 2002 zal de heer G. Slootweg op uitnodiging van ama- teurarcheologenvereni- ging 'De Motte' een lezing houden over de Afscheiding van 1834. In dat jaar vond er een scheuring ... (wijk 2), H. Russcher te Oud-Beijerland, die bedankte voor Harderwijk en Moerkapelle; naar Middelburg (Protestantse Gemeente Oostkerkwijk), J.B. Beijer te Swifterbant; naar Rijnsburg, G. van de Pol te

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 1

was voor velen een verrassing... Iedereen ging vol daan, verrijkt met kennis of met een mooie poster huiswaarts. Mede dankzij de enthousiaste reacties van alle bezoekers hoopt Deltawind ook volgend jaar ... Dit concert begint om 19.30 uur en de kerk is open om 18.45 uur. De toegang bedraagt 5,- voor volwassenen en ƒ2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Tevens zal er een col lecte worden gehouden, waarvan de