Krantenbank Zeeland

HomeSearch

193 resultaten gevonden

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

leder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Ieder jaar weer sleutelt men aan de verkeersvoorzieningen, teneinde de grote drukte in goede banen te leiden. Kort ge zegd komt het er op neer dat de gemeente de voorwaarden wil scheppen om uw ... Alarmnummer Rijkspolitie Middelburg, tel. 01180-33333.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

bij Oranjezon, het waterwingebied van Middelburg dat voordien zijn wa ter vandaar rechtstreeks betrok. Door Domburg moest dus ook deze kelder met pompstation gebouwd wor den. Dit werk werd uitgevoerd ... door de Domburgse tim merman S. de Pagter (één van de 6 'timmermansba zen' hier) voor plm. ƒ8.800,incl. bijwerk.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Zaterdag 12 juli 8.00 uur - zondag 13 juli 23.00 uur. J. W. Oosterhof, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. Zaterdag 19 juli 8.00 uur - zondag 20 juli 23.00 uur ... 10.00 uur Drs. A. van Klaveren, Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Zaterdag 14 juni 8.00 uur - zondag 15 juni 23.00 uur. J. W. Oosterhof, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. Zaterdag 21 juni 8.00 uur - zondag 22 juni 23.00 uur. G. Rullens/M. Mol, Dorpsstraat 2 ... 19.00 uur Hervormd-Gereformeerde jeugddienst in de Zionskerk aan de Duinweg. Voorganger Douwe Visser uit Middelburg. Muzikale medewerking wordt verleend door het Hoeksteen combo.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Zaterdag 7 juni 8.00 uur - zondag 8 juni 23.00 uur. G. Rullens/M. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. ... Zaterdag 14 juni 8.00 uur - zondag 15 juni 23.00 uur. J. W. Oosterhof, Markt 10, Veere, tel. 01181-271.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

150 JAAR BADPLAATS ... 4 Ringrijden voor gehuwden op de Markt te Domburg, 8.00 uur. Qud-internationals tegen Oostkapelle, voetbalwedstrijd op het sportpark Duinhelm aan de Magnolialaan te Oostkapelle, 15.30 uur.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

jaar enz., enz. De volgende dag is het uitblazen op het strand met 's WERELDS GROOTSTE VLIEGER. ... VERTREKTIJD: 10.30 uur. AANKOMST: 18.00 uur te Middelburg. PRIJZEN: volw. 30,-, kind. 20,-.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 3

Dat betekende een overvolle zaal, een heel enthousiast publiek en een wervelende show van liedjes en sketches in het kader van 150 jaar badplaats Domburg. ... VERTREKTIJD: 10.30 uur. AANKOMST: 18.00 uur te Middelburg. PRIJZEN: volw. 30,-, kind. 20,-.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 8

Vertrek Middelburg 10.00 uur; Souburg 10.05 uur; Vlissingen 10.15 uur. ... 9,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar 6,50. Voor groepen, verenigingen, clubjes op elke andere dag naar keuze; groeps reizen op aanvraag.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 8

Vertrek Middelburg 10.00 uur; Souburg 10.05 uur; Vlissingen 10.15 uur. ... 9,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar 6,50. Voor groepen, verenigingen, clubjes op elke andere dag naar keuze; groeps reizen op aanvraag.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 8

Vertrek Middelburg 10.00 uur; Souburg 10.05 uur; Vlissingen 10.15 uur. ... 9,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar 6,50. Voor groepen, verenigingen, clubjes op elke andere dag naar keuze; groeps reizen op aanvraag.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 8

Vertrek Middelburg 10.00 uur; Souburg 10.05 uur; Vlissingen 10.15 uur. ... 9,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar 6,50. Voor groepen, verenigingen, clubjes op elke andere dag naar keuze; groeps reizen op aanvraag.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

grote weg van Oostkapelle naar Domburg ligt het mooiste kasteel wat Zeeland nu nog kent. Het kasteel Westhove werd vermoedelijk omstreeks 800 jaar geleden gebouwd. In 1277 werd het voor het eerst genoemd ... Bureau te Domburg bij Fa. De Kam, 't Groentje 6, telefoon (01188) 13 02, te Middelburg bij de uitgevers, C.V. Drukkerij G. W. den Boer, Markt 51, telefoon (01180) 7651 - Giro 74988 - Redactie

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

80.0 ... In dit verband kunnen wij erop wijzen, dat wij aan het einde van het zomerseizoen 1958 in één der laatste Badnieuws-nummers van dat jaar reeds soortgelijke cijfers voor 1957 en voor 1958 gaven over

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

Donderdag 30 juli: ZEVEN MEISJES OP EEN EILAND (Die Insel der Ama zonen) met Adrian Hoven, Ann Smyrner, Jan Hendriks, Dorothee Glok- len. 'n Harde film vol spanning en afwisseling. 14 jaar ... Rotterdamse Kade 13 Middelburg - Tel. (01180) 28 74

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

uitko men in de Westerse competitie aan variatie en snelheid gewonnen spel type, niet hier in Domburg kunnen bewijzen aan de Nederlandse kam pioene mevr. Baars, die dit jaar de verleden zomer gewonnen ... Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in de R.K. Kerk om 8.00 uur H. Mis

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

Het jongste deelneemstertje, Ine ke Houtman, 5 jaar oud, fantaseerde een, voor haar natuurlijk logische, combinatie van bergen, vruchten, een veer en wat vierkanten, een ar tistieke compositie au ... voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.