Krantenbank Zeeland

HomeSearch

145.950 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Het jaar 1949 is het jaar van de wederopbouw geweest voor Zeeland, in totaal werd voor bijna veertig miljoen gulden gebouwd in de provincie. Vooral de herbouw van stads kernen in Middelburg, Bres- ... genoemd. Binnen het bestek van nog geen honderd jaar kwamen de syste men onder een dodende druk te staan: ze verdwenen sneller dan ze werden opgebouwd, al wordt de invloed nog sterk gevoeld en beleefd. Een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

AMSTERDAM - lu de Verenig de Staten brachten Internetbe drijven dit jaar op de beurs veel geld op. Dat moet ook in Neder land mogelijk zijn, dacht de Amsterdamse effectenbeurs Amsterdam Exchanges ... MUZIEKCENTRUM MIDDELBURG Tel. 0118-635252

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

Om 7 00. 7 30. 8.00, 9 00, 12.00, 13.00 14.00. 16.30. 17.30. 18.00, 20.00. 0.00, 1.00 en 6.00 uur Nieuws KRO: 7.05 Vroeg op 4 EO 9.04 Muziek voor miljoenen. Radio 4: 10.30 Ochtend concert. Radio Filh ... .02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 18.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 18.30 Zeeland in het nieuws. 20.00-2 00 Er is er een jarig. 10 jaar Omroep Zeeland.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

is het fusieproces al leen even op een laag pitje ge zet." De fusie was gepland voor juli dit jaar, het wordt 1 januari. ... iets voor terug. Ik denk dat het voor het personeel nog wel een jaar of vier duurt voordat ze het gevoel hebben dat ze bij Tragel werken en niet meer bij De Sterre." Over de problemen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

in Zeeland over tien jaar uit? ... . Gelder, Middelburg Oost- kerk zon. 10.00 uur ds Heuvelman; Nieu we Kerk (SOW) zon. 10.00 uurds Smit; De Morgenster vrij. 19.30 uur ds Wüllschle- ger, zon. 11.00 uur ds v.d. Dool; Wijkge- meente Geref Bond

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 52

even op een laag pitje gezet. De fusie was gepland voor juli dit jaar, het wordt 1 januari. De Sterre vroeg een adviesbureau om hulp waardoor er voor de nieuwe stichting een andere be stuursvorm kwam ... nog een hele tijd hun eigen kleur. Allemaal heb ben we wat moeten inleveren, maar we krijgen er ook iets voor terug. Ik denk dat het voor het personeel nog wel een jaar of vier duurt voordat ze het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

in Zeeland over tien jaar uit? ... .30-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Werken van Ashot Safian; KLOOSTERZANDE- Bibliotheek, 14.00- 17,00 uur: Werk van H. Wullemsen kerst kaarten van Fanny van Damme, MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-17.00 uur

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 58

blemen is het fusieproces al leen even op een laag pitje ge zet." De fusie was gepland voor juli dit jaar, het wordt 1 januari. ... iets voor terug. Ik denk dat het voor het personeel nog wel een jaar of vier duurt voordat ze het gevoel hebben dat ze bij Tragel werken en niet meer bij D e SterreOver de problemen

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

Marjan en Rien van Dijke hebben besloten om na zeventien jaar met het kinderkoor te stoppen. Het le dental was onder de tien gekomen. „Het was geen gemakkelijke beslis sing, maar de omstandigheden ... truck het dier in de wagen werd ge legd om met vertraging in het slachthuis van slager Slager aan te komen. Vorig jaar legde Van Vossen een losgebroken stier in de Oost straat neer en nog een onwillig

| Bevelander | pagina 6

Raad voor de Kinderbescherming Middelburg ... Heeft overgewicht, hoge bloeddruk, vaak dorst en bent u ouder dan 40 jaar, dan kan dit wijzen op diabetes (suikerziekte).

| de Faam | pagina 3

Het leefbaarheidsonderzoek in 't Zand Stromenwijk is in juni van dit jaar van start gegaan en werd begeleid door een kleine werkgroep bestaande uit mensen van de ge meente, Woongoed Middelburg en van ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 9

Aan de andere kant van de aarde begint het jaar 2000 al op vrijdagochtend 31 december 'onze tijd'. En Radio 10 FM is erbij, live vanuit Nieuw-Zeeland! Vanaf 7 uur 's ochtends ben je getuige van de ... GOES, MARCONISTRAAT 13, Telefoon (0113) 224111 KRUININGEN, ZANDWEG 1b, Telefoon (0113) 38 26 26 MIDDELBURG, KORENDIJK 34, Telefoon (0118) 62 36 32

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 800-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. ... van belang: zijn arm strekt zich uit tot in Middelburg, Gent en Brugge.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 76

In het laatste jaar van de twintigste eeuw blikt de PZC van dag tot dag terug op nieuws feiten uit Zeeland. ... Friedrich Handel in. Dezelfde avond wordt het oratorium uitgevoerd. In Leiden wordt sinds tien jaar met succes hetzelfde gedaan. Op kleinere schaal probeert de Stichting Scratch Mes siah Zeeland er vanaf 18

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 92

Friedrich Handel in. Dezelfde avond wordt het oratorium uitgevoerd. In Leiden wordt sinds tien jaar met succes hetzelfde gedaan. Op kleinere schaal probeert de Stichting Scratch Mes siah Zeeland er vanaf 18 ... Twee van de initiatiefneem sters zijn Lous Roelofsen en Annie Vaandrager. Beiden hebben verschillende keren meegedaan aan de Scratch Messiah in Leiden. „Daar is het dit jaar voor de tiende keer

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 98

winkel pand heeft getrokken. Ook de keukenstudio van Verlinde, die 12 jaar lang was gevestigd in een tegenovergelegen pand aan de Axelsestraat, is verhuisd naar hetzelfde nieuwe pand. ... In het laatste jaar van de twintigste eeuw frovinci3ie2^SSs^^Hj'i^tT blikt de PZC van dag tot Courant dag terug op nieuws- feiten uit Zeeland.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 108

Friedrich Handel in. Dezelfde avond wordt het oratorium uitgevoerd. In Leiden wordt sinds tien jaar met succes hetzelfde gedaan. Op kleinere schaal probeert de Stichting Scratch Mes siah Zeeland er vanaf 18 ... Twee van de initiatiefneem sters zijn Lous Roelofsen en Annie Vaandrager. Beiden hebben verschillende keren meegedaan aan de Scratch Messiah in Leiden. „Daar is het dit jaar voor de tiende keer

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 27

MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: 'Kom vanavond met verhalen.... de bevrijding 55 jaar gele den', verzameling documentatie over de Tweede Wereldoorlog van de heer M. Sanderse (t/m 8 ... Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6.4501 AJ Oostburg tel.(0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 800-20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur.

| Scheldebode | pagina 9

MIDDELBURG - Peter Gruys is inmiddels al 10 jaar eigenaar van De Rode Pilaren met vestigingen in Middelburg, Vlissingen en Goes. Na lange tijd een managementfunctie te hebben vervuld bij een bekende ... 800

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

^Goes Vlissingen Middelburg Hulst Temeuzen Zierikzee ... MIDDELBURG - Bij Vogel- en Egelopvangcentrum De Mikke in Middelburg zijn gisteroch tend 230 vogels binnenge bracht. Ze waren besmeurd met olie uit de Maltese tanker Erica, die vorige week voor de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na het verschijnen van deze adver tentie tegen het goedkeuringsbesluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten vein Zeeland. Postbus 60014330 LA Middelburg. ... Op zoek naar een bijverdienste7 Informeer eens naar de mogelijkheden die wij te bieden hebben Ochtend-, middag- en weekbladen wij hebben ze allemaal Dus, ben je 15 jaar of ouder, heb je wat tijd en

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Middelburg: Lange Delft (0118)61 26 03 Oosterhout: Arendstraat (0162) 45 42 52, Zuiderhout (0162) 42 66 06 Roosendaal: Dr. Brabersstraat (0165) 56 90 88 Rijen: Stationsstraat (0161) 22 32 20 ... Van 27 tot en met 31 dec. 1999 zijn wij 's morgens van 8.00 tot 9.00 uur open. De rest van de dag zijn wij gesloten. Op 3 januari 2000 staan wij weer graag

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 53

Directeur van asielzoekerscentra in Burgh-Haamstede en Middelburg, J. Burger: „Angst voor vreemdelingen is niet iets van de laatste tien jaar. Kijk maar eens hoe de Nederlanders aan de vooravond van ... „Nee, niet echt. Als je deze cijfers verge lijkt met die uit een onderzoek van een jaar of tien geleden, is er niet zo heel veel verschil; misschien zijn ze zelfs wel iets minder negatief. Ik geloof

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 69

MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, vrij. 10.00-21.00 uur. 'Kom vanavond met verhalen...de bevrijding 55 jaar geleden', verzameling documentatie over de Tweede Wereldoorlog van de heer M. Sanderse (t/m 8 ... periode van twintig jaar. Na de aan passing in 2007 komt de overheid voorlo pig niet meer terug op West-Zeeuws- Vlaanderen. Je moet ook kijken naar de toekomst van de volgende generatie hier