Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Opbouw | pagina 2

OUDDORP. De garnalenvisschers hebben de afgeloopeu week drie dagen gevischt. Er werd van 200 tot 800 Kg. garnalen per dag gevangen met de motor. Met de zeilscheepjes werd van 13 tot 150 Kg. per dag ... De H.A.R.K. te Middelburg ontving vijf auto's met meubelen uit het paleis Het Loo, welke de Koningin ter beschikking van de bevolking van Walcheren heeft gesteld.

| Opbouw | pagina 4

Blauwedijk 17 te Middelburg Eventueel*; vorderingen kunnen ingediend en nota's betaald wor den bij den Heer J. v. d. BOK, Dorpsweg te OUDDORP. ... als bijrijder op expeditie-auto- Wordt opgeleid als chauffeur, leeftijd 17 of 18 jaar. Alleen sollicitaties op eigenhandig ge schreven brieven aan Fa. J. BOTH Zoon, M'harnis.

| Opbouw | pagina 2

1een hoeveelheid overeenkomende met ongeveer 800 liter per hectare over het gewas wordt verdeeld; ... Overleden: Hendrik van Antwerpen, 89 jaar; Maria Timmerman 90 jaar.