Krantenbank Zeeland

HomeSearch

142 resultaten gevonden

| Groot Walcheren | pagina 4

Korte Nieuwstraat 9 - HULST Telefoon (01140) 2198 Lange Delft 59 - MIDDELBURG Telefoon (01180) 21 27 Raadhuisplein 4 - OOSTBURG Telefoon (01170) 20 12 ... TE KOOPEen Hillman 1956, in pr. st. Elk desk. on derzoek toegest. Te bevr. Segeerstraat 26, Middelburg. Tel. 32 71.

| Groot Walcheren | pagina 1

TE KOOP: Een bromcarrier in prima staat, laadvermogen 200 kilo, mahoniehout?,n. dichte bak. Vraagprijs 800. Te bevragen: Langeviele 61 Middelburg. ... ft ervaring als vertegenwoordiger: ft leeftijd max. 32, min. 25 jaar: ft Rijbewijs B-E en behoorlijke rij-ervaring; ft initiatief en doorzettingsvermogen; ft gewend hard te werken: ft woonplaats

| Groot Walcheren | pagina 2

NETTE JONGEN gevraagd liet beneden de 16 jaar. Fa. f. A. Pieters. Vlasmarkt 39. Middelburg. ... TE KOOP: Een bromcarrier 'n prima staat, laadvermogen 200 kilo, mahoniehouten, dichte bak. Vraagprijs 800 Tc bevragen: Langeviele 61 Middelburg.

| Groot Walcheren | pagina 4

ZWARE TAKELWAGEN te huur, voor laden-, lossen- slepen enz. Hijshoogte plm. 6 mtr. Dag- en nacht J. v. d. Yssel, Middelburg, tel. 46 02- 47 82. ... Voor een FIETS, groot of klein, moet U bij Van Hors sen zijn. Nieuwe Vlissingse- Weg 176, Middelburg, telef. 33 23. Het meest gesorteerd.

| Groot Walcheren | pagina 6

V i bestaat 100 jaar ... Raadhuisplein 4, Oostburg, tel. 2012 Gravenstraat 293, Clinge, tel. 2141 Korte Nieuwstraat 9, Hulst, tel. 2198 Noordstraat 67, Terneuzen, tel. 2905 Lange Delft 59, Middelburg, tel. 2127 Bierkade 1

| Groot Walcheren | pagina 4

voor uiteenlopende werkzaamheden, hoofdzakelijk be staande uit het bedrukken van stoffen. Prettig werken in een aangename omgeving. Buiten Middelburg bus vergoeding. Tot 18 jaar jeugdvakantie. ... MIDDELBURG

| Groot Walcheren | pagina 1

Uitgeefster: N.V. ROTADRUK - Postbus 16 - Telefoon (01155) 2020 (3 lijnen) - AXEL - Administratie: Fa. PIETERS - Postbus 10 - Telefoon (01170) 2829 - Oostburg Bureaux: MIDDELBURG: Boekhandel ... Losse mm-prijs 22 ct Ed. VHssingen e.o.14.000 ex. Ed. Middelburg e.o.: 13500 ex. Losse mm-prijs t 13 et

| Groot Walcheren | pagina 7

SPOEDLENINGEN. over name lopende schulden aflos sing tot 10 jaar. Ned. Cre- diet Buret* i US. ... ZIEKENHUISVERZEKE RING ongeacht kwalen, voor leeftijd tot honderd jaar. Assurantie- en Make laarskantoor Vijgeboom, Gou verneurstraat 6—8. Sluis. tel. (ül 178) -590.

| Groot Walcheren | pagina 1

Lange Delft 61 MIDDELBURG telefoon 4463 ... Uitgeefster: N.V. ROTADRUK - Postbus 16 - Telefoon (01155) 2020 (3 lijnen) - AXEL - Administratie: Fa. METERS - Postbus 10 - Telefoon (01170) 2829 - Oostbvrg Bureaux: MIDDELBURG: Boekhandel

| Groot Walcheren | pagina 7

Middelburg - Maisbaai 6 - Postbus 1 - tel. 01180-61 SI ... reeds. De tweede fosforfabriek zal aan het eind van dit jaar gereed zijn. Een uitgebreid bouwprogramma is in voorbereiding.

| Groot Walcheren | pagina 1

Nieuwe Oostersestraat 28 MIDDELBURG tel. 2496 MET VAKANTIE VAN 28 JULI 3 AUG. ... UHgMhter: N.V. ROTADRUK - Postbus 16 - Telefoon (01155) 2020 (3 lijnen) - AXEL - Administratie: Fa. PIETERS - Postbus 10 - Telefoon (01170) 2829 - Oostburg Bureaux: MIDDELBURG: Boekhandel HILDERNISSE

| Groot Walcheren | pagina 1

Nieuwe Oostersestraat 28 MIDDELBURG tel. 2496 ... ALLE JONGENS EN MEISJES van 6 tot en met 14 jaar, die sparen wil len, komen natuurlijk WOENSDAG 13 augustus a.s. WEER NAAR DE

| Groot Walcheren | pagina 1

A.S. WOENSDAG staan de deuren van de RAIFFEISENBANKEN weer wagenwijd open voor alle jongens en meisjes van 6 t/m 14 jaar, die sparen willen. ... Magazijnverkoop Blinde Hoek 9 achter R.K. Kerk Middelburg