Krantenbank Zeeland

HomeSearch

193 resultaten gevonden

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

aantal genomen zeebaden nog ongeveer 800 minder is dan verleden jaar on oefent dus de temperatuur van de Ijicht niet zulk een grooten invloed uit als men oogenschijnlijk meenen zou. ... Dagelijks van Middelburg naar Domburg een tramomnibus des nam. 1ure (afrit Groote Markt, Nederlandsoh koffiehuis J. M. tam dkb Harst) en terug van Domburg des nam. 8 Va ure (afrit Hótel Schuttershof

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regel;.abonnement voor het seizoen 6 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen f 0,60 voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG, bij den Heer H. M. Kesteloo; te MIDDELBURG, ter ... Op Zon- en feestdagen 8,00 - 9,00 voorm.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 2

Op werkdagen 8,00 -1,00; 2,00 - 3,30; 6,00 - 9,00. ... dames Jonkvr. Jac. van Hebms- kebck van Beest en Mevr. M. Elout Dbabbe, en de Heeren J. Toobop, F. Habt Nibbbig en J. Heijse, welk Comité het reeds bekende gebouwtje, dat verleden jaar zoo uitstekend

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

; abonnement voor het seizoen 6 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 0,60 voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG, bij den Heer A. Provoost, Ooststraat C 14; te MIDDELBURG, ter ... Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

; abonnement voor het seizoen 5 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen f 0,60 voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG, bij den Heer A. Provoost, Ooststraat C 14; te MIDDELBURG, ter ... Zoo vinden wij ook het welbekende schrift in de oude boeken der Zeebad- inrichting, de bekende haudteekening onder de notulen van het jaar 1874 af "tot 1889 toe; zoo belastte hij zich gedu rende

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 eent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van Ci. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor liet seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van Q. W ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Prijs, van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen ƒ1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen ƒ1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux; te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen I.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor liet seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor liet gelieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adresse-n, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van O. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent lil den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent ln den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG..Jer drukkerij van O. W ... Pi ij s van een zeebad f0 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent lil den prijs is begrepen het gehruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG.Jter drukkerij van G. W ... Pi ijs van een zeebad f0 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent in den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek cii van een badcosluum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

l'tijs vaneen zeebad fo «lentkinderen beneden 15 jaar 40 cent In den prijs i< begrepen het gebruik van Cel' handdoek i n van een hadcosluum. ... Rijdt niet op Zon- en feestdagen S Rijdt alleen op de marktdagen te Middelburg, t Rijdt alleen in Juli en Augustus.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. lil den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuurn.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van Q. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen ƒ1.—voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuiswegte MIDDELBURG ter drukkerij van G. W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van W. DEN ... Prijs van een zeebad 50 cent; kinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van Ci. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het ge'ieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen ƒ1.—voor het ge'ieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Prijs van een zeebad 50 centkinderen beneden 15 jaar 40 cent. In den prijs is begrepen het gebruik van één handdoek en van een badcostuum.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het ge'.ieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.— voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van O. W ... Aankomst Middelburg.

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. - Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.—voor het ge'ieele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van G. W ... Aankomst 1 Middelburg, j

| Domburgsch Badnieuws | pagina 5

regelabonnement voor het seizoen 8 cent per regel. - Adressen, bevattende naam en woonplaats, tegen 1.voor het geheele seizoen. Bureaux: te DOMBURG bij L. SPRONK, Badhuisweg; te MIDDELBURG ter drukkerij van (i. W ... Aankomst Middelburg. 1

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa. G. W. den ... De kosten aan het kamperen ver bonden zullen een weinig hoger zijn dan voorheen n.m.l. per etmaal voor volwassenen 0,55 en voor kinderen onder 15 jaar 0,30, zulks in ver band met de kosten welke V

| Domburgsch Badnieuws | pagina 1

per mm 0,10; bij contract voor het gehele seizoen 0,05 (voorpagina 0,10). Bureau te Domburg bij Fa. de Kam, 't Groentje A 101, telefoon K 1188302, te Middelburg bij de Uitgevers, Drukkerij Fa G, W. den ... De tijd gaat snel; wederom is het een jaar geleden dat wij de aan dacht van onze lezers vestigden op het nieuwe dat in Domburg in de winter van 19491950 tot stand was gekomen en nu willen wij U