Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.672 resultaten gevonden

| Bevelander | pagina 4

D.V jaarTTjiH plaat» vinden. Tevens studie genomen ... TE KOOP Witte Keuken- kachel, z.g.a.n. Fietskar op luchtbanden, zeer goed Draai hek; 4 m. lang Handrolblok Trekhark; Steenkruiwagen, zeer goed Peekruiwagen Meel- of Graankist 500 i 800 goedé

| Bevelander | pagina 5

7.00 8.00 8.30' ... Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar. Evenals vorig jaar organiseren wij. wederom rondvaarten bij gunstig weer. Vraagt,,, echter vroegtijdig aan.

| Bevelander | pagina 6

F.LCHOORNICKFz. In Afbraak en Dakbedekking. Achtersintel «J. Middelburg, O®k P.S. verh ... Ook - Karpetten mooi en voordelig zie prijzen I Gordijn velours in fijne tinten f 8.00 en hoger Overgordijnstoffen, strepen, bloemen, effen f 2.60 en hoger

| Bevelander | pagina 4

LANGE VORSTSTRAAT 94. GOES. TEL. 2938 Aangesloten Spaarkas Middelburg ... PETRUS VAN BUBL en ELISABETH VAN BUBL- VAN HESE de dag te herdenken waar op zij 35 jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare Kinderen en Klein kinderen.

| Bevelander | pagina 3

ul ik een - nJburg 9, Middelburg ... RIJNSBURGER Uienzaad kepen ii elk jaar een grote vertroaivenzkiveztie. Vooral dit jaar Is dit in het bijzo"der het geval omdat er peel overjarir^zaad is. Het is ons een groot genoegen U te bieden

| Bevelander | pagina 11

Voer het dragen der fakkels bU het avandcorso, X tegen een beloning van een chocolade surprise, worden alle jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar verwacht te 7 uur bij het Stadhuis. ... Goes naar Middelburg en Vlissingen. V< station 23. J5 uur, halte parkeerterrein 23.21

| Bevelander | pagina 9

Keuzo uit 800 moderne ... Te koop: Kamg. man telpakje, maat 44, f 40^-; Jongenspakje, leefttjd/rê— 14 jaar, flO,-—.Topper, Zpeau de 42, f 30,—, g. Alles zo leuw. Oostsingel

| Bevelander | pagina 2

Middelburg, Lange Delft 59, teh 2127 Terrjduzen, Noordstraat 67, tel. 2905 Qpfstburg, Raadhuisplein 4, tel. 2012 Mulst, Korte Nieuwstraat 9, tel. 2198 /Clinge, Gravenstraat 293, tel. 2141 ... /R1EUU5TEN en KOELKASTEN tonen wij U gaarne in onze SHOW- GpCS, Edlsonstraat 3 (Industrieterrein) iedere maandag t.m. vrijdag vgn 8.00 12.00 uur en van

| Bevelander | pagina 11

Dralon Didas deken werhn als zuiver wol, vederlicht ge makkalijk wasbaar, beslist geen stof- veaels, \in heldere- en pasteltinten, 6én of tweekleurig, dit jaar ook 1 kant ge ruit, en 1 kent effen ... Middelburg, Lange Delft 50, tel. 2127 Tomé uien, Noordstraat 67, tel. 2905 Ooatburg, Raadhuisplein 4, tel. 2012 Hulst, Korte Nleuwstraat 9, tel. 2196 Clingg, Gravenstraat 298, tel. 2141

| Bevelander | pagina 8

Middelburg, Lange Delft 88, tel. 2127 Temeuzen, Noordstraat 87, tet 2806 Oostburg, Raadhuisplein 4, tel. 2012 Hulst, Korte Nieuwstraat 9, tel. 2188 Cllnge, Gravenstraat 293, tsL 2141 ... Vereisten: diploma LTS oKr Leeftijd: 21-30 jaar.

| Bevelander | pagina 5

Woensdag 10 februari des avonds van 7.00-, 8.00 uur op, het Gew. Arbeidsbureau, Westwel te Goes -■ ... Middelburg: St Pieterstraat 1, tel. 4029 Meliskerke: Burg. Adelaarstraat 8

| Bevelander | pagina 8

N.V. DE VITRITE FABRIEK Malsbaai 0 v' Middelburg Pwtbue.1 .K MlOO-gMI Lampvoeton voor oloctrloeho gfool on gatontiadlngslampon BBfNltNMBlhRFdn^ORR ... wlnkotbodlondo mnl. leeftijd boven 20 jaar

| Bevelander | pagina 7

Cursus p Klinisch Anal 1st(e) 'i aanvang cursussen september 1965 1puur cursus: 3 jaar ... -►WIJ zoeken mannelijke medewerkers van IS JAAR EN OXIDES, die bereid zQn In >- of 3-ploegen te werken

| Bevelander | pagina 4

Meer dan 40 jaar modieuze kleding, aantrekkelijke prijzen ... Grappig rood-blauw of groen-rood nzit- jurkje met rood afgebiesd. Op hot wijde rokje ontdekt uw dochtertje twee ruime zakken, 4-11 jaar, vanaf

| Bevelander | pagina 11

Middelburg --r—- -> Penna jalouzieên wor den door ons geleverd met 5 jaar garantie. Wie Per ms koopt, "koopt goed. - Wungaardstr. 5, teL 7788 ... J Gt houw*0’* 800 °os,ende'Êove!^Bof Hoek st bouwj. 1957. Te bevt.

| Bevelander | pagina 15

M. H. DKKKKR Langevielesingel 34-38, Middelburg telefoon 01180-3081 ... Markten: Hulst Breetaene Gaos Oostburg Middelburg Stuit en Vlltslngen Kwekerij iedere dag geopend

| Bevelander | pagina 10

Houb^Mt 8.00. Boarjpto 1,78, iAmbMNb 4,80, NonchalMco XN4I04N. Dtoart Flowor 4,76, Morwy 380. Norcto Btau 1.78. <711 -UK WtoCitM. BMmMu 13,-% Uwvta 18,78, Ntono Rkxl 11—, Fr.it Fert 4.96, Powtordoz ... ij Twinsetjes een fijn gebreid truitje Ift 2-12.jr. Sporttruien met.noorse motieven, frisse kleuren 3 tot 12 jaar

| Bevelander | pagina 9

Lange Voretetraet 43, Goee Lange Delft 44. Middelburg ... 'i1 Loonbelasting. A.O.W., Soc. lasten Ik rjjinstructeur (plm. 30% vu C) L' Ongevallen en ziekteverzekering te per Jaar plm. t 500,—. (i Dat is per werk uur plm.

| Bevelander | pagina 2

Kenteken 800 kg frultwagen met «11 ... 17M P3 TS 17M P3 17M P5 12M P4 TS 12M P4 12M P4 12M P4 12M P4 12M P4 12M P4 1200 Bestelw. R8 R8 1500L Creeta Minx Kapitein 17M P2 800 FK 1250 TT830 -f- R

| Bevelander | pagina 11

-*■ Door inruil te koon: 3 Sparta’s Sport I960 km stand 800 en 2800, vanaf f 550. ... -► Te koop: l.gjt.s. Erresï^* wascombinatie, 3H Jaar oud. Br. onder no. 20-3, bur. van dit blad

| Bevelander | pagina 16

In 8 maten btmeen: fofte 480 c 800 c 85 5 85 8 85 ... informeert ea/ef sol- licitoart u esnsi Wij «tartan 2x per jaar nrat een nlauwa cur«u> voor loerling-varple- gers van ruim 17 jaar en ouder. V kunt bel len of onderataanda bon zenden een 4e