Krantenbank Zeeland

HomeSearch

29.716 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 24

Zeeuwse kolonie ... Het zijn dikwijls toeristische trekpleisters. Het straatarme Guyana, de voormalige Britse kolonie tussen Suriname en Venezuela, probeert hier een graantje van mee te pikken. Met één oog gericht op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Zeeuwse kolonie in zonnige Cariben ... Bonaire op Zeeuwen een aantrekkings kracht uit te oefenen. Ze lopen bij elkaar de deur niet plat, doch langzaam maar ze ker is zich op dat eiland een heuse Zeeuw se kolonie aan het vestigen. Het kost niet

| de Stem | pagina 16

Oponthoud in een pioniers-kolonie ... Paul Paridaen en zijn vriendin Julie zijn op hun reis door Zuid-Amerika in Paraguay aangekomen. Vandaar uit doet hij ver slag van hun ontmoeting met een Duitse pioniers kolonie, die het helemaal

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

Nederlandse kolonie: zucht van verlichting ... -1l^_ OME Eindelijk! En de gehele Nederlandse Kolonie slaakte een zucht van verlichting. Eindelijk een medal je. 'Neen, eindelijk twéé medal jes. Want mocht al thans bij onze vlinderslagzwemsters een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 11

Madrid bevestigt opstand in ex-kolonie Equatoriaal Guinee ... MADRID De Spaanse regering heeft donderdag officieel bevestigd igde" Naties^n^ntingent interxmtto- dat er in haar ex-kolonie Equatoriaal Guinea woensdagnacht een mis- verwacht1^menl,1IPe

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

Zilvermeeuwen weer in kolonie ... Op de Plaat van de Vliet, aan de voet van de uitzichttoren op de Krammersluizen huist een kleine kolonie zilvermeeuwen. Vorig jaar broedden er 125 paar en daarnaast enkele paartjes van de Kleine

| de Stem | pagina 13

Kolonie Barbados ... Barbados is de vierde Britse kolonie in het Caraïbische gebied, die dit jaar onafhankelijk geworden is. De andere waren Jamaica, Guyana en Trinidad- Tobago.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Hongaarse gasten niet in kolonie, maar ook niet in Zeeuwse gezinnen ... GOES, 27 nov. Laat de Hongaarse vluchtelingen, die in de loop van deze week in Zeeland komen, onder geen beding als een kolonie bij elkaar blijven samen„hokken", de gerezen moeilijkheden met

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

Tocht door kolonie van meeuwen weer van start ... kolonie. De grootste meeuwenbroed kolonie van Nederland ligt op Terschelling met zo'n 30.000 paren. Het gaat hier om zowel de kleine mantelmeeuw als de zilvermeeuw. Na Vlieland met een kolonie van 13

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 31

Russische kolonie in hartje Potsdam ... in Potsdam. Een aantal is gestorven, anderen zijn door heimwee ge plaagd naar Moedertje Rusland vertrokken. Om de rest een rustige oude dag te bezorgen, geeft de ko ning opdracht een kolonie te bou wen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 47

Schilders zien hun kolonie ... daardoor nogal conservatief ingestelde Nederlandse kolonie kon daar weinig waardering voor opbrengen. Ouburg was te 'erotisch', 'een hallucinatie na een al te opgewonden nacht van de ergste uitspat tingen'.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 55

Schilders zien hun kolonie ... daardoor nogal conservatief ingestelde Nederlandse kolonie kon daar weinig waardering voor opbrengen. Ouburg was te 'erotisch', 'een hallucinatie na een al te opgewonden nacht van de ergste uitspat tingen'.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Schilders zien hun kolonie ... daardoor nogal conservatief ingestelde Nederlandse kolonie kon daar weinig waardering voor opbrengen. Ouburg was te 'erotisch', 'een hallucinatie na een al te opgewonden nacht van de ergste uitspat tingen'.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 23

Schilders zien hun kolonie ... daardoor nogal conservatief ingestelde Nederlandse kolonie kon daar weinig waardering voor opbrengen. Ouburg was te 'erotisch', 'een hallucinatie na een al te opgewonden nacht van de ergste uitspat tingen'.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 1

Afrika verwijdert laatste kolonie ... vr amibië, Afrika's laatste JLN kolonie, staat vandaag - 1 april - op de drempel van de onafhankelijkheid. De Ver enigde Naties (VN) beginnen er met de uitvoering van een plan dat een eind moet maken

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Nederlandse kolonie in Amerika ... van het Rot terdams Danscentrum. Een hele Ne derlandse kolonie dus, erg gezellig. Dit was het nieuws uit Amerika, een gastvrij land, waar het heel plezierig leven is.

| Middelburgsche Courant | pagina 4

Een Hollaodsche Kolonie in Victoria, Australië. ... Aangeboden 10.000 H.A. hevloeiïngslandsn in deze kolonie, in blokken van 16 H.A.-60 H.A. Tijd van be taling31% jaar. Soliede huizen worden gehouwd te betalen in 20 jaar. De reis wordt gedeeltelijk

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Een Hollandscbe Kolonie in Victoria, Australië. ... 10 000 H.A. hevloeiïngslandün in deze kolonie, in blokken van 16 H.A.-60 H.A. Tijd van be taling: 3I1/* jaar. Soliede buizen worden gebouwd te betalen in 20 jaar. De reis wordt gedeeltelijk betaald

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

Kolonie gierzwaluwen vernield bij sloop hal ... ANTWERPEN - Bij de sloop van een aantal bedrijfsloodsen van de NV Wilmarsdonk in de haven van Antwerpen is een kolonie gierzwa luwen vernield. Daarbij is een hon derdtal vogels omgekomen. Zo'n 80

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 8

bestuurde kolonie ... Wat weten w\| Nederlanders eigenlijk af van do Bolgiselia Congo, de voorspoedige kolonie van 0112e Zuiderburen? Zo weinig als do Belgen vroeger van Nederland* Indlë afwisten. Toeh la de Congo Juist

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Een kolonie van oeverzwaluwen in tertiair zand ... Dat is dan de derde bestaande plaats in Zeeland waar zich eens 'n kolonie vestigde; tot heden bekend uit Sas van Gent, Retranchement (1952) en nu deze in Nieuw-Namen. De broedplaats van enkele aan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

Een kolonie van oeverzwaluwen in tertiair zand ... Deze laatste doorboort wel niet de schelpenlaag, maar Zwerfmans vindt er iets, dat hem nog meer trekt. In de steilrand langs de nieu we groeve heeft zich een kersverse oever-zwaluwen-kolonie

| de Stem | pagina 19

Bredaas echtpaar werkt twee jaar vrijwillig in lepra-kolonie ... Een brief uit een Koreaanse lepra kolonie. Geschreven door Thea Hot tentot - Vriens aan haar schoonzusje Tessy Vriens - Verwoerd in Breda. Thea, afkomstig uit Breda, is eind 1969 met haar man Rob